Logo van HomeAway

Algemene Voorwaarden voor het HomeAway Premier Partnerprogramma

Het HomeAway Premier Partnerprogramma (in deze voorwaarden wordt hiernaar verwezen als het “Premier Partnerprogramma” en naar alle deelnemende partners als “deelnemende partners”) biedt voordelen aan partners die consequent uitzonderlijke ervaringen hebben aangeboden aan HomeAway-reizigers, zoals tot uiting is gekomen in het bereiken van bepaalde prestatienormen. De Algemene Voorwaarden voor het Premier Partnerprogramma zijn van toepassing in aanvulling op de Algemene Voorwaarden voor Eigenaars Algemene voorwaarden en elke advertentie-overeenkomst die u bent aangegaan met HomeAway (gezamenlijk de "HomeAway Voorwaarden").

HomeAway onderschrijft geen enkele partner, noch garandeert of controleert de kwaliteit, veiligheid, geschiktheid of het gedrag van een partner, ongeacht of een partner een deelnemende partner is of niet. Als u in aanmerking komt om een deelnemende partner te worden, betekent dit dat u voldoet aan de prestatienormen van het Premier Partnerprogramma. Dit betekent niet dat HomeAway uw advertentie of u als partner onderschrijft, certificeert of goedkeurt. U blijft volledig verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving en voor al uw andere verplichtingen onder de HomeAway Voorwaarden.

We kunnen het Premier Partnerprogramma te allen tijde volledig stopzetten.

Kwalificaties

Om in aanmerking te komen om een deelnemende partner in het Premier Partnerprogramma te worden, moet u: (1) een HomeAway-account hebben met een goede reputatie en (2) voldoen aan bepaalde prestatienormen die van tijd tot tijd door HomeAway worden vastgelegd. Het in aanmerking komen voor het Premier Partnerprogramma is alleen geldig voor de kwalificatieperiode en uw deelname aan het Premier Partnerprogramma kan worden ingetrokken in overeenstemming met deze voorwaarden, waaronder indien u niet voldoet aan de huidige geschiktheidsnormen. De geschiktheid voor het Premier Partnerprogramma en de prestatienormen kunnen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van HomeAway worden gewijzigd.

Evaluaties voor het Premier Partnerprogramma

Kwalificatie wordt periodiek ten minste één keer geëvalueerd tijdens elke relevante kwalificatieperiode. Kwalificaties kunnen ook op elk ander moment worden beoordeeld.

De status van deelnemende partner kan worden ingetrokken op de volgende beoordelingsdatum als de partner niet voldoet aan de geschiktheids- en / of prestatienormen tijdens de meest recente toepasselijke tijdsperiode voor elke respectieve prestatienorm. De status van deelnemende partner kan ook op een ander moment worden ingetrokken als wordt vastgesteld dat de partner niet voldoet aan de toepasselijke kwalificatie- en / of prestatienormen. HomeAway zal de deelnemende partner op de hoogte stellen van de intrekking van de oorspronkelijke Premier Partnerprogramma status. Partners waarvan de status van het Premier Partnerprogramma is ingetrokken, kunnen in aanmerking komen om hun Premier Partnerprogramma status te herwinnen tijdens een toekomstige kwalificatieperiode als ze alsdan voldoen aan de kwalificatie-eisen die gelden op de toekomstige evaluatiedatum.

Als u een deelnemende partner wordt, wordt een toepasselijke badge die uw status als deelnemende partner aangeeft, toegevoegd aan uw HomeAway profiel, uw zoekende bestemmingspagina('s), uw advertentiepagina(' s) of elders, afhankelijk van de huidige HomeAway-badging display-behandeling. Uw badge wordt weergegeven zolang u een deelnemende partner blijft en zolang het Premier Partnerprogramma blijft lopen. Af en toe kan dit enige tijd duren voordat het in onze systemen is verwerkt. De vertraging in het tonen van de badge heeft geen invloed op uw status van deelnemende partner en uw badge-verschijning heeft geen invloed op uw vermogen om de andere voordelen te ontvangen als u zich kwalificeert als een deelnemende partner. Als u uw badge van het Premier Partnerprogramma wilt uitschakelen, neemt u contact op met HomeAway. Het uitschakelen van uw badge alleen heeft geen invloed op uw status van deelnemende partner; u zult nog steeds kunnen genieten van de voordelen van een deelnemende partner. Als u uw badge weer wilt inschakelen, neemt u contact op met HomeAway.

Premier Partnerprogramma-badge

Het gebruik van een Premier Partnerprogramma-badge die niet specifiek is toegestaan onder deze voorwaarden is niet geoorloofd. Het is u niet toegestaan om uw badge buiten uw advertentie op HomeAway te gebruiken of weer te geven zonder afzonderlijke goedkeuring van HomeAway en met inachtneming van aanvullende externe weergavevereisten.

Het kwalificeren als deelnemende partner geeft u geen eigendom of andere vermogensrechten op de badge of andere intellectuele eigendomsrechten van HomeAway, anders dan in deze voorwaarden is voorzien. HomeAway behoudt alle rechten, aanspraken op en belangen in en voor de Premier Partnerprogramma-badges, handelsmerken en andere beschermde materialen.

Wanneer u een deelnemende partner bent

We willen dat partners trots zijn op hun Premier Partnerprogramma status, maar gelieve niet:

  • Te beweren dat u wordt onderschreven door, een agent of een vertegenwoordiger bent van HomeAway, of anderszins uw relatie met HomeAway verkeerd voor te stellen.

  • Uw Premier Partnerprogramma-badge te gebruiken in combinatie met materiaal dat onjuist, misleidend, beledigend, lasterlijk, obsceen, vulgair, pornografisch, intimiderend, illegaal of in strijd is met de rechten van derden.

  • De badge van het Premier Partnerprogramma te commercialiseren (zoals bijvoorbeeld door het maken, importeren of verkopen van goederen met de Premier Partnerprogramma-badge of door het weergeven van uw Premier Partnerprogramma-badge op websites van derden of mobiele applicaties) zonder voorafgaande toestemming van HomeAway.

Voordelen

Deelnemende partners kunnen speciale voordelen genieten naast de voordelen die hierin zijn beschreven. Deze voordelen kunnen onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden en kunnen op elk moment worden gewijzigd of beëindigd door HomeAway, met of zonder kennisgeving aan u.

Beëindiging

Deelname aan het Premier Partnerprogramma is een voorrecht, geen recht. Uw status van deelnemende partner, privileges en licentie op de Premier Partnerprogramma-badge kunnen worden ingetrokken als u deze voorwaarden, de HomeAway Voorwaarden of andere algemene voorwaarden van HomeAway of de overeenkomst met HomeAway die op u van toepassing is, overtreedt. Uw lidmaatschap op het Premier Partnerprogramma, de privileges en de licentie op de Premier Partnerprogramma-badge kunnen worden opgeschort of beëindigd als: (a) u niet langer voldoet aan de kwalificaties, (b) stopt met hosting of (c) uw advertentie of HomeAway-account opgeschort of geannuleerd is.

Augustus 2018