Logo van HomeAway

Overeenkomst voor de inning van verblijfskosten

Laatst bijgewerkt:  01 april 2019

Deze Overeenkomst voor de inning van verblijfskosten (‘Overeenkomst’) wordt opgesteld en afgesloten tussen:

(1) u of de bedrijfsentiteit die u vertegenwoordigt (‘u’ of ‘Cliënt’); en

(2) de in de onderstaande tabel genoemde HomeAway-entiteit die overeenkomt met de valuta die u hebt geselecteerd om Reizigers in rekening te brengen (‘wij’ of ‘ons/onze’). 

Wanneer u meer dan één valuta hebt geselecteerd, dan sluit u meerdere aparte contracten met elke afzonderlijke HomeAway-entiteit af.

Uw betalingsvaluta (elk een ‘Aangeboden valuta’) Tegenpartij van HomeAway
Singapore dollar HomeAway Emerging Markets Pte Ltd
Opgericht en geregistreerd in Singapore met registratienummer 201114875K en gevestigd te Level 17, 83 Clemenceau Ave, #17-05 UE Square, Singapore 239920.
Amerikaanse dollar HomeAway.com, Inc.
Een in Delaware geregistreerde vennootschap, gevestigd te 11920 Alterra Parkway, Austin 78758 USA.
Britse pond, euro, Canadese dollar, Zwitserse frank, Noorse kroon, Deense kroon of Zweedse kroon HomeAway Sàrl
Een in Zwitserland geregistreerd bedrijf met registratienummer CHE-116.158.222 en gevestigd te Avenue du Bouchet 2, 1209 Genève, Zwitserland, handelend via zijn Ierse vestiging, opgericht in Ierland met extern bedrijfsnummer 907821 en met als adres 53 Merrion Square South, Dublin, DO2 PR63, Ierland.
Australische dollar Stayz Pty Ltd
Opgericht en geregistreerd in Australië met registratienummer ABN 41 102 711 599 en gevestigd te Level 18, 100 William Street Woolloomooloo, NSW 2011 Australië
Nieuw-Zeelandse dollar Bookabach Ltd
Opgericht en geregistreerd in Nieuw-Zeeland met bedrijfsnummer 2067690 en gevestigd te Level 22 205 Queen Street Auckland, 1010 Nieuw-Zeeland
Japanse yen HomeAway KK
Opgericht en geregistreerd in Japan met registratienummer 0100-03-022904 en gevestigd te Ark Hills Sengokuyama Mori Tower 31F, 9-10 Roppongi 1-chome, Minato-ku, Tokio

Deze Overeenkomst is van kracht vanaf de datum dat u deze zoals hieronder beschreven accepteert (‘Ingangsdatum’). U dient alle voorwaarden zorgvuldig te lezen. De voorwaarden vormen een wettelijk bindend contract tussen u en ons.  Alle verplichtingen die krachtens deze Overeenkomst aan ons zijn verschuldigd, zijn een aanvulling op, en geen beperking van, alle afzonderlijke contractuele verplichtingen ten opzichte van ons, onze gelieerde bedrijven of derden die met ons samenwerken en betalingsdiensten verlenen.  U hebt niet het recht om deze Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) te gebruiken tenzij u ten minste 18 jaar oud bent, wettelijk bindende contracten kunt afsluiten en, indien van toepassing, het recht hebt om dit te doen namens de bedrijfsentiteit waarvoor u deze voorwaarden accepteert. DOOR OP ‘IK GA AKKOORD’ TE KLIKKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U DOOR DEZE OVEREENKOMST GEBONDEN BENT.

Achtergrond:

  • U bezit en/of beheert de woning of woningen die worden weergegeven op de websites van gelieerde HomeAway-bedrijven (‘Woning’ of ‘Woningen’ en elk van die gelieerde HomeAway-bedrijven is een ‘Weergegeven gelieerd bedrijf’);

  • Wij gebruiken externe betalingsdienstverleners waarmee u afzonderlijke en rechtstreekse overeenkomsten hebt, om de inning en betaling van Betalingen (zoals hieronder gedefinieerd) van de personen die de Woning hebben geboekt (‘Reiziger’) via de websites van de Weergegeven gelieerde bedrijven mogelijk te maken (het mogelijk maken van de innings- en betaaldiensten via derden wordt ‘Diensten’ genoemd); en

  • Nadat een contract is afgesloten tussen u en de Reiziger, waarbij Verblijfskosten aan u verschuldigd zijn, wilt u dat wij via de externe dienstverleners de Betalingen innen volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst.

U komt met ons het volgende overeen:

1. BETAALDIENSTEN

1.1 Inning van Verblijfskosten Tijdens de looptijd van deze Overeenkomst machtigt u ons via externe dienstverleners om alle Verblijfskosten en andere gerelateerde transactiebedragen via creditcard, betaalpas, elektronische overboekingen en alle andere betaalmethoden die wij van tijd tot tijd kunnen accepteren (samen ‘Betalingen’) van Reizigers te innen. Met de door ons geïnde Betalingen vervallen alle betreffende schulden die de Reiziger aan u verschuldigd zou kunnen zijn.

Verblijfskosten’ worden gedefinieerd als bedragen die een Reiziger aan u verschuldigd is in ruil voor het verblijf van die Reiziger in een Woning, waaronder bijvoorbeeld borgsommen, onkosten, verzekering en alle andere bedragen zoals tussen u en de Reiziger overeengekomen en nader beschreven op de website van het Weergegeven gelieerde bedrijf.

HomeAway verleent de Diensten in ruil voor de vergoedingen en kosten (inclusief storneringskosten) die aan ons verschuldigd zijn zoals beschreven in deze Overeenkomst (elk een ‘Vergoeding’). 

Om de Diensten te kunnen gebruiken, moet u lid zijn van of gebonden zijn aan de voorwaarden zoals beschreven op de website van een Weergegeven gelieerd bedrijf. 

 1.2 Machtiging tot afschrijving en bijschrijving U verklaart dat u het recht hebt om ons toestemming te verlenen en verleent ons of een externe dienstverlener die met ons samenwerkt hierbij toegang tot uw bankrekening die op het online registratieformulier (‘Registratieformulier’) is vermeld voor de volgende doeleinden:

(a) overboeking van toepasselijke, aan u verschuldigde Betalingsbedragen of voor het anderszins bijschrijven van bedragen op uw rekening;

(b) afschrijving van bedragen die aan ons of onze gelieerde bedrijven verschuldigd zijn krachtens deze Overeenkomst of andere overeenkomsten met onze gelieerde bedrijven, inclusief Vergoedingen of Storneringen of Terugboekingen; en

(c) bijschrijving van bedragen die Reizigers volgens deze Overeenkomst verschuldigd zijn.

1.3 Recht op verrekening  Voor alle bedragen die u aan ons of onze gelieerde bedrijven verschuldigd bent, machtigt u ons om die bedragen van betalingen van Verblijfskosten af te trekken (verrekenen). Op een vergelijkbare manier kunnen wij elke betalingsverplichting die wij krachtens deze Overeenkomst aan u hebben, verrekenen met (1) door u verschuldigde Vergoedingen; (2) aan u te veel betaalde bedragen; en (3) alle andere bedragen die u aan ons of onze gelieerde bedrijven krachtens deze Overeenkomst of elke andere overeenkomst verschuldigd bent.

1.4 Verwerkingsfouten Bij een afwijzing of fout bij de verwerking van een transactie, verleent u ons of een externe dienstverlener die namens ons toestemming tot bijschrijvingen op of afschrijvingen van uw bankrekening die u, waar van toepassing, op het Registratieformulier hebt vermeld, om die fout te corrigeren. Als wij het bedrag om een of andere reden niet op de door u geselecteerde bankrekening kunnen bijschrijven, verleent u ons toestemming om de bijschrijving opnieuw uit te voeren, plus eventuele toepasselijke kosten, op elke andere bankrekening die of elk ander betaalinstrument dat in onze administratie aanwezig is.  Als een niet-betalingsprobleem niet binnen een redelijke periode is opgelost, bent u verplicht om voor de betaling een andere betalingsmethode te gebruiken.

1.5 Verstrekken van informatie U gaat ermee akkoord dat u ons alle informatie en toestemmingen geeft die wij of een externe dienstverlener die namens ons werkt, krachtens deze Overeenkomst nodig hebben voor toegang tot uw bankrekening (vermeld op het Registratieformulier).  Bovendien gaat u ermee akkoord dat u uw (i) bankrekeninggegevens bij ons actueel houdt; en (ii) aan ons toegekende bankmachtigingen bij uw bank actueel en up-to-date houdt. Als u dit niet doet, kunnen Betalingen naar een verkeerd adres worden gezonden, bij ons worden gehouden in afwachting van bevestiging of aan de Reiziger worden terugbetaald. Tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst, hebt u geen recht op relevante Betalingsbedragen krachtens deze Overeenkomst tenzij en totdat u ons juiste en actuele informatie hebt verstrekt zoals beschreven in dit artikel. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor naar een verkeerd adres gezonden of terugbetaalde Betalingen als uw informatie niet juist is. Wij kunnen deze Overeenkomst zonder mededeling opschorten of beëindigen als u deze informatie niet correct houdt of onze mogelijkheid tot bijschrijving op of afschrijving van Uw bankrekening blokkeert of anderszins belemmert.

Naast deze informatieverplichtingen over uw bankrekening, moet u ons informatie verstrekken die wij wettelijk nodig hebben om de Diensten direct en correct te leveren, waaronder het verstrekken van relevante belastingformulieren. U moet ons onmiddellijk informeren over alle onjuistheden in, of wijzigingen van, de informatie die u op het Registratieformulier hebt verstrekt. In geen enkel geval zijn wij aansprakelijk voor schade die direct of indirect is veroorzaakt omdat u de verplichtingen in dit lid 1.5 niet bent nagekomen. U garandeert onvoorwaardelijk dat alle informatie die u ons verstrekt waar, juist en actueel is en erkent dat wij op die informatie vertrouwen bij het aangaan van deze Overeenkomst en bij de levering van de Diensten.

1.6 Fraude, risicobeoordelingen en afhandelingsperiode U machtigt ons van tijd tot tijd om informatie te verzamelen en de door u op het Registratieformulier of anderszins verstrekte informatie te controleren. Wij gebruiken deze informatie voor een grondig klantonderzoek, om uw identiteit te controleren, om uw eigendom van de Woning te controleren, om te verifiëren of u niet onder handelssancties valt, om diverse fraude- en risicobeoordelingen van u uit te voeren en om de transacties via de Diensten in de gaten te houden ter bescherming van de integriteit van onze systemen en bedrijfsvoering. U machtigt ons (of een gelieerd bedrijf) ook om een rapport over u bij een kredietinformatiebureau voor consumenten aan te vragen.  Al die consumentenrapporten zullen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden aangevraagd en gebruikt, inclusief, maar niet beperkt tot de Amerikaanse Wet inzake eerlijke kredietbeoordelingen (‘Fair Credit Reporting Act’).  Op basis van die beoordelingen zullen wij geheel naar eigen goeddunken bepalen of wij u de Diensten kunnen aanbieden en op welke manier wij de Betalingen zullen afhandelen. Nadat de vereiste controles zijn voltooid en met inachtneming van eventuele door ons opgelegde fraude- of risicoverplichtingen bieden wij u de volgende afhandelingsperiode:

Wij geven opdracht tot overboeking op uw bankrekening, in de meeste gevallen binnen 1-2 dagen na de geplande incheckdatum van de Reiziger bij uw Woning, van dat gedeelte van de Verblijfskosten dat aan u verschuldigd is (minus: (1) Vergoedingen of een commissie en andere bedragen die u mogelijk verschuldigd bent aan de website van het Weergegeven gelieerde bedrijf in verband met de boeking; en (2) eventuele verschuldigde verblijfsbelasting die door ons aan de relevante belastingdienst moet worden overgemaakt) , en, in de meeste gevallen binnen 1-2 dagen na ontvangst van de machtiging van de website via welke de Woning werd geboekt, geheel naar zijn eigen goedvinden, voor alle borgsommen die aan u verschuldigd zijn,; als een Reiziger de website van het Weergegeven gelieerde bedrijf echter op de juiste manier en binnen 24 uur van de geplande inchecktijd informeert dat de Woning niet zoals beschreven is of dat er een ander probleem is met de Woning, machtigt u ons om de Verblijfskosten aan de Reiziger terug te betalen.

Volgens het annuleringsbeleid dat door u is geselecteerd en in de relevante beschrijving van de Woning staat vermeld, kunnen wij de Reiziger dat gedeelte van de Verblijfskosten terugbetalen dat in het toepasselijke annuleringsbeleid is gespecificeerd.  Als u zich hebt ingeschreven voor een programma voor automatische terugbetaling van een schadeborgsom, geeft u ons of onze gelieerde bedrijven toestemming om die schadeborgsom namens u terug te betalen of om de schadeborgsommen aan u vrij te geven na ontvangst van een geldige claim, in overeenstemming met de voorwaarden van het schadeborgsomprogramma. 

De tijd die u nodig hebt om Betalingen te ontvangen nadat een claim is ingediend, kan variëren. Daarnaast kan uw aanvankelijke betaling om veiligheidsredenen tot 30 dagen worden vertraagd.  Bij fraude kan uw betaling voor onbepaalde tijd worden vertraagd of geannuleerd.

U mag de Diensten alleen gebruiken als u daartoe toestemming hebt volgens de wetten van de jurisdictie waarin u woont en alle andere toepasselijke wetten. Bovendien, maar zonder enige beperking, mogen de Diensten niet worden gebruikt om geld te zenden of te ontvangen naar of vanuit (i) Cuba, Irak, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië of elk ander land (of een inwoner daarvan) waaraan de Verenigde Staten een goederenembargo heeft opgelegd, of (ii) iemand op de Lijst met speciaal aangewezen staatsburgers (‘Specially Designated Nationals’) van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de Tabel met bedrijven of personen die geen Amerikaanse goederen per schip mogen ontvangen (‘Table of Deny Orders’) van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken.  Door het gebruik van de website verklaart en garandeert u dat u niet woont in, onder zeggenschap valt van of een staatsburger of inwoner van een dergelijk land bent of op een dergelijke lijst voorkomt.

1.7 Privacy en gegevensbeveiliging U gaat ermee akkoord dat u zult handelen in overeenstemming met de praktijken zoals beschreven in het privacybeleid van het Weergegeven gelieerde bedrijf (‘Privacybeleid’), dat van tijd tot tijd door het Weergegeven gelieerde bedrijf kan worden bijgewerkt en waarvan de actuele versie hierbij door verwijzing is opgenomen. U gaat ermee akkoord dat u voldoende beveiligingsprocedures en -controles hebt geïmplementeerd en onderhoudt, of deze zult implementeren en onderhouden, ter voorkoming van onbedoelde bekendmaking van, en ongeoorloofde toegang tot of verkeerd gebruik van, persoonsgegevens of informatie van een Reiziger.  U gaat ermee akkoord dat u informatie over gasten zult verwerken, opslaan, verzenden en openen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (inclusief, maar niet beperkt tot alle privacy- en beveiligingswetten die in een relevante jurisdictie van toepassing zijn).  U gaat ermee akkoord dat u, voor zover uw verwerking van persoonsgegevens binnen het toepassingsgebied van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (‘AVG’) valt, als een onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke van die persoonsgegevens zult handelen. In alle gevallen gaat u ermee akkoord dat u persoonsgegevens van de Reiziger alleen zult gebruiken voor de verwerking van de boeking van de Reiziger en voor geen enkel ander doel. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongeoorloofd gebruik van of ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens of financiële gegevens van de Reiziger door u, uw werknemers of elke andere partij die aan u geassocieerd is of anderszins de gegevens op welke manier dan ook van u ontvangt, behalve wanneer dat gebruik of die toegang te wijten is aan grove nalatigheid. Wij en onze gelieerde bedrijven kunnen alle informatie die tijdens de uitvoering van de Diensten is verzameld in overeenstemming met onze betreffende privacybeleidsrichtlijnen gebruiken. Daarnaast gaat u ermee akkoord dat wij die informatie mogen gebruiken voor elk rechtmatig doel, inclusief, maar niet beperkt tot marketing en het afleiden van statistische gegevens over onze Diensten.

1.8 Eigendomsrechten Zoals tussen u en ons bezitten en behouden wij alle eigendomsrechten in en op de Diensten, de applicatie-interface (API) en alle andere materialen die wij kunnen gebruiken of verstrekken in verband met de implementatie en uitvoering van de Diensten. U verwerft geen recht, titel of belang in de Diensten. U gaat ermee akkoord dat u de broncode van HomeAway-websites, de API of de Diensten niet zult wijzigen, aanpassen, vertalen, afgeleide werken ervan zult maken, decompileren, reverse-engineeren, demonteren of anderszins zult proberen te achterhalen.

1.9 Suggesties  Als u ons of onze gelieerde bedrijven, of onze externe dienstverleners van suggesties voor verbeteringen van onze Diensten (‘Suggesties’) voorziet, bezitten wij alle rechten, titels en belangen in en op de Suggesties, zelfs als u de Suggesties als vertrouwelijk hebt aangeduid. Wij en onze gelieerde bedrijven hebben het recht om de Suggesties zonder beperking te gebruiken. U wijst hierbij onherroepelijk alle rechten, titels en belangen in en op de Suggesties aan ons toe en gaat ermee akkoord u ons alle nodige ondersteuning te bieden om onze rechten op de Suggesties te documenteren, te perfectioneren en te behouden.

1.10 Storneringen en terugboekingen  Voor elke Betaling door een Reiziger geldt een recht op (i) ’Terugboeking’ (het recht van een bankrekeninghouder om terugbetaling te vragen van geld voor een transactie vanaf een bankrekening – soms aangeduid als een ACH-terugboeking – bijvoorbeeld vanwege een verdacht ongeoorloofd gebruik van een bankrekening of onvoldoende saldo), of (ii) ‘Stornering’ (het recht van creditcardhouders om een verzoek tot terugbetaling in te dienen bij hun creditcardverstrekker, bijvoorbeeld vanwege fraude of ontevredenheid over een aankoop). Deze rechten bestaan tussen de Reiziger en de betreffende bank of creditcardverstrekker. U erkent en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor elke Stornering of Terugboeking van een Betaling, plus de toepasselijke stornerings- en Terugboekingskosten, ongeacht de reden van de Stornering of Terugboeking, en dat wij geen enkele verplichting hebben om dergelijke bedragen van een Reiziger te innen.  In het geval van een Stornering of Terugboeking van een Betaling door een Reiziger zullen wij automatisch ons recht op verrekening zoals beschreven in lid 1.3 uitoefenen. Daarna zullen wij, afhankelijk van de verstrekking door u van alle gevraagde informatie, ons commercieel gezien naar redelijkheid inspannen om de geldigheid van de Stornering of Terugboeking te onderzoeken. U gaat ermee akkoord dat u met ons zult samenwerken en alle informatie zult verstrekken die redelijkerwijs door ons tijdens een onderzoek kan worden gevraagd.  U gaat ermee akkoord dat beslissingen over Storneringen en Terugboekingen door de toepasselijke afgevende bank of creditcardnetwerken worden genomen en dat alle oordelen over de geldigheid van de Stornering of Terugboeking geheel naar eigen inzicht van de toepasselijke afgevende bank of creditnetwerken worden genomen.

1.11 Wijziging van de Diensten Wij kunnen de Diensten krachtens deze Overeenkomst van tijd tot tijd herzien vanwege een technische ontwikkeling, een verandering van de bedrijfsvoering, nieuwe of aangepaste of niet meer leverbare producten of kenmerken of vanwege een verandering van de toepasselijke wetgeving, die dan voor de toekomst van kracht worden. Wij informeren u 15 dagen van tevoren over wijzigingen van de voorwaarden van de Diensten en deze Overeenkomst of onze beslissing om de Overeenkomst op te zeggen.  Wij informeren u over dergelijke wijzigingen of opzegging via uw e-mailadres. Dezelfde procedure geldt ook voor de wijziging van de Vergoedingen en na een dergelijke mededeling gelden de aangepaste Vergoedingen direct voor de boekingen die door u zijn geaccepteerd. 

1.12 Betaling voor Diensten Wat betreft de Diensten gaat u ermee akkoord dat u ons een vergoeding van 3% van alle transactiebedragen betaalt die namens u zijn verwerkt via een betalingsmethode die door ons wordt aangeboden in de Aangeboden valuta, met uitzondering van de Australische en de Nieuw-Zeelandse dollar en de Japanse yen.  Die Vergoeding is verschuldigd bij voltooiing van de betalingsverwerking en ongeacht een eventuele latere annulering.

Aan ons verschuldigde Vergoedingen zijn exclusief btw, algemene verkoopbelasting (avb) of andere gelijkwaardige indirecte belasting, inhouding of andere op transacties gebaseerde belasting in een land, staat of locatie.  Als een dergelijke belasting van toepassing is, moet u deze aan ons betalen.

Relevante verbruiksbelastingen mogen, waar van toepassing, op Vergoedingen en kosten worden geïnd die krachtens deze Overeenkomst aan ons verschuldigd zijn.

U machtigt ons hierbij om automatisch alle verschuldigde Vergoedingen, alsmede Vergoedingen voor Storneringen en Onvoldoende Saldo (‘OS’), van de door ons geïnde Betalingen af te trekken voordat wij het bedrag naar uw bankrekening overmaken. Als wij om een of andere reden Vergoedingen niet kunnen verhalen, gaat u akkoord met betaling van alle door ons gemaakte redelijke inningskosten, inclusief redelijke advocaatkosten.  Daarnaast bent u verantwoordelijk voor alle kosten of boetes die aan u of ons worden opgelegd door een creditcardnetwerk, of NACHA, en die veroorzaakt zijn door uw gebruik van de Diensten op een manier die niet is toegestaan volgens deze Overeenkomst, Gebruiksvoorschriften of gerelateerde regels en voorschriften. U bent zelf verantwoordelijk voor de bewaking van uw account en voor tijdige betaling van al uw aan ons verschuldigde bedragen.  Wij hebben het recht om door ons gemaakte onkosten aan u op te leggen die het gevolg zijn van inningsverzoeken die mislukken vanwege OS of uw instructie om het verzoek te blokkeren.  U machtigt ons om een dergelijke vergoeding te innen door afschrijving van uw bankrekening die op het Registratieformulier staats vermeld of door uitoefening van ons recht op verrekening zoals beschreven in lid 1.3.

Behalve wanneer in deze Overeenkomst anders is bepaald, of ingeval dit verboden is krachtens de toepasselijke wetgeving, komen Vergoedingen voor Diensten niet voor terugbetaling in aanmerking.

1.13 Belastingen U bent verantwoordelijk voor alle toepasselijke belastingen waaronder omzet-, gebruiks-, persoonlijke eigendomsbelasting, btw, accijnsbelasting, douaneheffingen, toeristen- of hotelbezettingsbelasting of invoer- of zegelrechten of andere belastingen, rechten en heffingen die door overheidsinstantie van welke aard dan ook worden opgelegd voor de transacties krachtens deze Overeenkomst, inclusief boetes en rente, maar met name exclusief belastingen verschuldigd zijn door of ingesteld worden tegen de netto-inkomsten van ons of een van onze gelieerde bedrijven. Wij kunnen verplicht zijn alle Betalingen aan nationale, regionale en/of lokale belastingdiensten te melden, inclusief aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS) en andere belastingdiensten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor, en zijn niet de entiteit die zich bezighoudt met het innen van omzet- of inkomsten- of andere belastingen over de Betalingen.  U dient ons onmiddellijk informatie en/of documentatie te verstrekken die mogelijk wordt geëist door de toepasselijke overheidsinstantie zodat wij de Betalingen krachtens deze Overeenkomst kunnen verwerken (inclusief, maar niet beperkt tot een geldige verklaring van uw vrijstelling van de verplichting tot belastingbetaling zoals goedgekeurd door de toepasselijke overheidsinstantie) en wij mogen alle Betalingen, of een gedeelte daarvan, inhouden totdat u de vereiste documentatie hebt verstrekt. U bent verantwoordelijk voor het bepalen van alle belastingen en heffingen die worden vastgesteld, verschuldigd zijn of om welke reden dan ook moeten worden geïnd, betaald of ingehouden in verband met de ver- of aankoop van producten of diensten voor een transactie, of anderszins in verband met een handeling, niet handelen of nalatigheid door u of een gelieerd bedrijf van u of een van uw of hun werknemers, tussenpersonen, aannemers of vertegenwoordigers (‘Belastingen’). U bent ook verantwoordelijk voor het innen, inhouden, melden en afdragen van de juiste Belastingen aan de betreffende instantie. Op ons verzoek dient u onmiddellijk geldige belastingfacturen te verstrekken voor alle transacties die krachtens deze Overeenkomst worden aangegaan, waarvoor krachtens de toepasselijke wetgeving Belastingen verschuldigd zijn. Wij of onze gelieerde bedrijven kunnen u een middel ter beschikking stellen waarmee u de belastingen voor uw transactie kunt bepalen en toepassen, maar wij en onze gelieerde bedrijven zijn niet verplicht om te bepalen of belastingen van toepassing zijn en zijn niet verantwoordelijk voor het berekenen, innen, melden of afdragen van uit een transactie voortvloeiende belastingen aan een belasting- of toepasselijke instantie.  Ondanks het bovenstaande behouden wij en elk toepasselijk gelieerd bedrijf ons het recht voor om geheel naar eigen goeddunken Belastingen over Betalingen te innen en te betalen aan de toepasselijke instanties.  Ingeval wij dit recht uitoefenen, dan gaat u ermee akkoord dat u meewerkt aan het verstrekken van informatie of ondersteuning die redelijkerwijs door ons wordt gevraagd voor die inning en betaling, inclusief het verstrekken van informatie als bewijs van transacties met Reizigers en als bewijs van registratie bij en/of betaling van Belastingen aan de relevante belasting- of andere toepasselijke instanties. 

Wij zullen alle Betalingen voor dergelijke Belastingen verwerken die door ons of een gelieerd bedrijf zijn verwerkt of betaald, in overeenstemming met deze Overeenkomst.

Het eventueel geïnde en betaalde Belastingbedrag zal voor zowel u als de Reizigers zichtbaar en apart worden vermeld op de betreffende transactiedocumenten. U hebt niet de bevoegdheid om Belastingen te innen die anderszins door ons worden geïnd.

Tussen u en HomeAway UK Limited wordt in de Partnervoorwaarden, in bepaalde jurisdicties, afzonderlijk overeengekomen dat HomeAway UK Limited geheel naar eigen goedvinden kan besluiten om de inning en betaling van Verblijfsbelastingen te verzorgen (afhankelijk van de jurisdictie kunnen deze een vast bedrag per dag, een bedrag gebaseerd op het aantal reizigers of andere variaties zijn en worden deze soms aangeduid als ‘tijdelijke bezettingsbelastingen’, ‘hotelbelastingen’, ‘overnachtingsbelastingen’, 'stadsbelastingen’, ‘kamerbelastingen’ of ‘toeristenbelastingen’ (‘Verblijfsbelastingen’) van of namens Reizigers of Partners, als een dergelijke jurisdictie ervan uitgaat dat HomeAway UK Limited of Partners verplicht is om Verblijfsbelasting te innen en te betalen.

De verwerking van Verblijfsbelastingen, die onderdeel zijn van de Verblijfskosten, wordt uitgevoerd door HomeAway Sarl in overeenstemming met deze Overeenkomst.

Het eventueel door HomeAway UK Limited geïnde en betaalde bedrag aan Verblijfsbelastingen zal voor zowel Partners als Reizigers zichtbaar en apart worden vermeld op hun desbetreffende transactiedocumenten. Als HomeAway de inning en betaling op zich neemt, mogen Partners geen Verblijfsbelastingen innen die door HomeAway voor hun aangeboden woningen in die jurisdictie worden geïnd. Als HomeAway de inning en betaling van Verblijfsbelastingen in een jurisdictie voor de eerste keer vrijwillig op zich neemt, zal HomeAway UK Limited dit meedelen aan bestaande Partners met aangeboden woningen in dergelijke jurisdicties.

1.14 Beperking van gebruik van Diensten/website U mag de Diensten alleen gebruiken voor de ontvangst van Betalingen. U mag de Diensten niet gebruiken, en u verklaart en garandeert bovendien dat u deze niet zult gebruiken voor enig ander doel, inclusief, maar niet beperkt tot de betaling van illegale activiteiten, goederen of diensten. U gaat ermee akkoord dat u zich zult houden aan onze beleidsrichtlijnen en andere beperkingen van het gebruik van onze websites en Diensten en die van onze gelieerde bedrijven, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt door ons of onze gelieerde bedrijven, inclusief, maar niet beperkt tot: (i) onze vereisten voor gegevensbeveiliging; en (ii) operationele regels en/of beleidsrichtlijnen van de creditcardverenigingen of -netwerken die worden gebruikt voor de verwerking van de Betalingen (inclusief regelmatige bijwerkingen daarvan). Ongeacht andere voorwaarden van deze Overeenkomst hebben wij en onze gelieerde bedrijven het recht (a) om de Diensten of dergelijke websites, geheel of gedeeltelijk, te wijzigen, op te schorten of te beëindigen en (b) beperkingen op te leggen aan bepaalde functies of de toegang tot sommige of alle Diensten of dergelijke websites te beperken, zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, wanneer wij of onze gelieerde bedrijven, geheel naar eigen goeddunken, dit noodzakelijk achten ter bescherming van de integriteit van dergelijke websites en onze bedrijfsvoering, om schade aan anderen te voorkomen, of om enige andere reden. Wij kunnen de verwerking van een betaling weigeren vanwege onder andere fraudepreventie, toepasselijke wetgeving, of ons beleid. Zonder het bovenstaande te beperken, mag u niet handelen als een tussenpersoon, verzamelaar of servicebureau voor betalingen of anderszins de Dienst doorverkopen namens een derde, inclusief, maar niet beperkt tot de afhandeling, verwerking of verzending van geld voor derden.

1.15 Creditcardnetwerken; verkrijger Tijdens de looptijd van deze Overeenkomst worden de Diensten door ons verleend in samenwerking met een handelaar-verkrijger eCheck- of ACH-dienstverleningsverwerker en/of (of PIN-debetverkrijger) (of elke andere gelijkwaardige derde) en hun betreffende aangewezen deelnemende bank(en). U gaat ermee akkoord dat u al onze beleidsrichtlijnen voor de Diensten en alle toepasselijke gebruiksvoorschriften en andere regels (samen ‘Gebruiksvoorschriften’) van Visa U.S.A., Inc., Visa International, MasterCard International Incorporated, Discover Financial Services, Inc., American Express Travel Related Services Company Inc. (“American Express”), (samen ‘Creditcardnetwerken’) en van National Automated Clearing House Association (samen ‘NACHA‘) en alle toepasselijke nationale, regionale of lokale wetten, regels, voorschriften en regelgevende richtlijnen betreffende uw bedrijfsvoering zult naleven. Vanaf 1 november 2018 zijn de Gebruiksvoorschriften voor de Creditcardnetwerken en NACHA beschikbaar op: (i) Visa: https://usa.visa.com/support/small-business/regulations-fees.html#3; (ii) MasterCard: https://www.mastercard.us/en-us/about-mastercard/what-we-do/rules.html; (iii) Discover beschikbaar op verzoek op https://www.discover.com/credit-cards/help-center/contact-us/; (iv) American Express op www.americanexpress.com/merchantopguide (en American Express-voorwaarden en (v) NACHA: https://www.nacha.org/rules. U gaat ermee akkoord en erkent dat de Creditcardnetwerken en NACHA zich het recht voorbehouden om de Gebruiksvoorschriften zonder kennisgeving aan U aan te passen. Als U de keuze wordt geboden om alleen bepaalde soorten betalingsmethoden of creditcards te accepteren, is het Uw verantwoordelijkheid om op de juiste manier aan te geven welke betalingsmethoden of creditcards worden geaccepteerd.

2. AFWIJZING VAN GARANTIES

2.1 Geen garanties U ERKENT DAT OP UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN WEBSITE DE VOLGENDE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN TOEPASSING IS: MET UITZONDERING VAN EXPLICIETE GARANTIES IN DEZE OVEREENKOMST, WORDEN DE DIENSTEN EN WEBSITES (INCLUSIEF ALLE INHOUD, SOFTWARE, GEGEVENSOVERDRACHT, FUNCTIES, MATERIALEN EN INFORMATIE DIE IN VERBAND MET DE DIENST WORDEN VERSTREKT OF VIA DE DIENST TOEGANKELIJK ZIJN) ‘IN DE HUIDIGE STAAT’ VERSTREKT EN WIJ, ONZE GELIEERDE BEDRIJVEN EN ONZE LEVERANCIERS GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF OVER DE WEBSITES OF DIENSTEN DIE KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST WORDEN VERSTREKT EN WIJZEN MET NAME DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN TEGEN INBREUK IN DE WETTELIJK MAXIMAAL TOEGESTANE MATE AF.

2.2 Internetgebruik Wij, onze gelieerde bedrijven en onze leveranciers geven geen garanties af voor de kwaliteit, betrouwbaarheid, tijdigheid of beveiliging van het wereldwijde web, het internet en andere wereldwijd gekoppelde computernetwerken, of dat de daarop aanwezige websites inclusief zijn websites, niet zullen worden onderbroken of foutvrij zullen zijn.

2.3 Betalingen U erkent en gaat ermee akkoord dat: (i) boekingen van uw Woning uitsluitend transacties tussen u en de betreffende Reiziger zijn en niet met ons of een van onze gelieerde bedrijven; (ii) met de door ons geïnde Betalingen elke mogelijke bijbehorende schuld van de Reiziger aan u vervalt; (iii) wij niet verantwoordelijk zijn voor, en ook geen controle hebben over, een Betaling door een Reiziger; (iv) onze verplichtingen om u te betalen afhankelijk zijn van de succesvolle ontvangst van de bijbehorende Verblijfskosten van Reizigers; (v) wij geen bank of andere geregistreerde deposito-instelling zijn; en dat (vi) geld dat door ons of onze dienstverleners (inclusief bancaire dienstverleners) wordt verwerkt in verband met de inning van Betalingen geen depositoverplichtingen zijn en niet ten behoeve van u zijn verzekerd door een overheidsinstantie en dat u over dit geld geen rente zult verdienen.

Onze rol Afgezien van onze beperkte rol bij de verwerking van Betalingen die u goedkeurt of uitvoert, zijn wij niet betrokken bij onderliggende transacties tussen u en de Reiziger. Om iedere twijfel te voorkomen, bieden wij geen woningen of woninggerelateerde onkosten of diensten aan of verkopen deze door.  Wij zijn niet aansprakelijk voor uw handelen of nalaten.

2.4 Wetgeving inzake niet-geclaimde eigendommen Wij zijn als uw externe betalingsverwerker niet verantwoordelijk voor de naleving van wetgeving inzake niet-geclaimde eigendommen of onbeheerde goederen (‘escheat’).  U bent er verantwoordelijk voor om te bepalen of u in het bezit bent van een eigendom voor een Reiziger of andere partij dat onder een dergelijke wetgeving valt; als dat het geval is, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor de naleving van dergelijke wetgeving.

3. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARINGEN

3.1 WIJ ZIJN OP GEEN ENKELE MANIER AANSPRAKELIJK TEN OPZICHTE VAN U VANWEGE EEN VERSTORING OF NIET-BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN OF WEBSITES WAARDOOR REIZIGERS GEEN TOEGANG HEBBEN TOT OF GEBRUIK KUNNEN MAKEN VAN DE DIENSTEN OF WEBSITES, OF ANDERE DEFECTEN DIE VAN INVLOED KUNNEN ZIJN OP DE ONTVANGST, VERWERKING, ACCEPTATIE, VOLTOOIING OF VERREKENING VAN EEN BETALING OF DE DIENSTEN.  WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EEN FOUTIEVE VERKLARING, EEN FOUT OF VERTRAGING VAN DE BETALING, AFWIJZING VAN EEN BETALING DOOR UW BANK OF HET NIET VERSTREKKEN VAN JUISTE EN/OF GELDIGE INFORMATIE DOOR U.

3.2 IN GEEN ENKEL GEVAL IS EEN VAN BEIDE PARTIJEN, ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN OF ZIJN LEVERANCIERS, AANSPRAKELIJK TEN OPZICHTE VAN DE ANDERE PARTIJ VOOR GEVOLG-, ALS VOORBEELD DIENENDE, INDIRECTE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTVERLIES, ZELFS ALS DE ANDERSZINS AANSPRAKELIJKE PARTIJ OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEÏNFORMEERD. IN GEEN GEVAL IS ONZE GEZAMENLIJKE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST HOGER DAN DE VERGOEDINGEN DIE WIJ HEBBEN ONTVANGEN EN BEHOUDEN KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST TIJDENS DE DRIE (3) MAANDEN DIRECT VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP DE CLAIM ONTSTAAT. DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING ONGEACHT HET MISLUKKEN VAN HET ESSENTIËLE DOEL VAN ELK BEPERKT RECHTSMIDDEL. Elke partij erkent dat de andere partij deze Overeenkomst heeft afgesloten, vertrouwend op de aansprakelijkheidsbeperkingen die in dit lid worden genoemd en dat deze beperkingen een essentiële basis van de afspraak tussen de partijen zijn.

3.3 Vrijwaring

U vrijwaart ons, onze gelieerde bedrijven en onze en hun directeuren, bestuurders, werknemers en tussenpersonen (‘Gevrijwaarde HomeAway-partijen‘) tegen alle vorderingen van derden, aansprakelijkheid, verlies en onkosten (inclusief toegekende schadevergoedingen, schikkingsbedragen en redelijke juridische kosten) die worden ingediend tegen een van de Gevrijwaarde HomeAway-partijen en voortvloeien uit of verband houden met (i) uw gebruik van de Diensten of zijn websites; en/of (ii) inbreuk op of niet-nakoming van deze Overeenkomst door u. Gevrijwaarde HomeAway-partijen mogen de verdediging voor eigen rekening combineren met een zelf gekozen advocaat. De in dit lid genoemde vrijwaringsverplichtingen zijn niet van toepassing wanneer een claim, verlies, aansprakelijkheid, vordering of onkosten zijn veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van een gevrijwaarde partij. De in dit lid beschreven vrijwaringsverplichtingen zijn afhankelijk van het volgende: (1) wij zullen u onmiddellijk schriftelijk informeren over (een) dergelijke claim(s), verlies/verliezen, aansprakelijkheid/aansprakelijkheden, actie(s), vordering(en) of onkosten (behalve dat u alleen wordt ontbonden van uw vrijwaringsverplichting krachtens deze Overeenkomst voor zover deze wordt geschaad wanneer wij u daarover niet informeren); en (2) U hebt als enige controle over de verdediging tegen of schikking van (een) dergelijke claim(s), verlies/verliezen, aansprakelijkheid/aansprakelijkheden, actie(s), vordering(en) of onkosten; mits dat voor elke schikking waarbij geen betaling van geldbedragen is vereist, onze toestemming noodzakelijk is, die niet onredelijkerwijs zal worden geweigerd. Op uw verzoek en kosten zullen wij meewerken aan het onderzoek en de verdediging en schikking van (een) dergelijke claim(s), verlies/verliezen, aansprakelijkheid/aansprakelijkheden, actie(s), vordering(en) of onkosten.

4. LOOPTIJD EN OPZEGGING

4.1 Looptijd Deze Overeenkomt wordt van kracht op de Ingangsdatum en blijft van kracht tot opzegging door een van beide partijen in overeenstemming met lid 4.2 hieronder.

4.2 Opzegging Beide partijen kunnen deze Overeenkomst te allen tijde opzeggen door schriftelijke kennisgeving, die via e-mail kan worden verstuurd naar het hieronder aangegeven adres.  Om iedere twijfel te voorkomen, worden door opzegging van enkel deze Overeenkomst geen andere overeenkomsten tussen u en ons of een van onze gelieerde bedrijven opgezegd. 

4.3 Gevolgen van opzegging Opzegging van deze Overeenkomst ontslaat elk van beide partijen niet van de verplichting tot het betalen aan de andere partij van bedragen, Vergoedingen of een andere (schade)vergoeding die krachtens deze Overeenkomst vóór een dergelijke opzegging aan de andere partij verschuldigd zijn. Alle Betalingen die op het moment van opzegging nog steeds door ons worden verwerkt, worden door ons afgehandeld alsof de Overeenkomst nog steeds van kracht is, inclusief daaropvolgende relevante afhandelingsperioden en aftrek van Vergoedingen. U blijft echter aansprakelijk voor Storneringen, Terugboekingen, kosten en alle andere verplichtingen die u bent aangegaan en door ons worden beheerd na opzegging van deze Overeenkomst en u machtigt ons tot automatische afschrijving van dergelijke bedragen van uw bankrekening, zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Bij opzegging zullen wij uw toegang tot de Diensten uitschakelen (met uitzondering van de toegang die vereist is om alle nog in behandeling zijnde Betalingen te voltooien).

4.4 Overleving Lid 1.2(b), 1.2(c),1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 2, 3, 4 en 5 blijven ook na opzegging of afloop van deze Overeenkomst van kracht, tenzij anders bepaald.

5. DIVERSEN

5.1 Bindend voor opvolgers en rechtverkrijgenden Deze Overeenkomst is bindend voor en komt ten goede aan de partijen, hun opvolgers en geoorloofde rechtverkrijgenden. Deze Overeenkomst noch enig(e) recht, licentie, voorrecht of verplichting in deze Overeenkomst kan door u worden toegekend of overgedragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, en elke poging tot toekenning of overdracht zonder die toestemming is nietig. Wij kunnen deze Overeenkomst op elk gewenst moment toekennen, maar zullen dit niet zodanig doen dat aan u krachtens deze Overeenkomst gegeven garanties worden verminderd.   

5.2 Overmacht Wij  zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen, fouten, niet-uitvoering, onderbrekingen of verstoringen van de Diensten of onze website die veroorzaakt zijn door of het resultaat zijn van een handeling, nalatigheid of toestand waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben, al of niet te voorzien of vastgesteld, inclusief, maar niet beperkt tot force majeure, stakingen, uitsluitingen, rellen, oorlogshandelingen, terroristische conflicten of terroristische aanslagen, overheidsvoorschriften, brand, explosie, stroomuitval, aardbevingen, noodweer, overstromingen, droogte, epidemieën, pandemieën of andere natuurrampen of storing van de hardware, software of communicatieapparatuur of -voorzieningen van u, de Reiziger of een derde.

5.3 Volledige overeenkomst Deze Overeenkomst bevat alle afspraken en overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp, en vervangt alle vorige of gelijktijdige verklaringen, afspraken en alle andere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp.  Om iedere twijfel te voorkomen, beperkt het bovenstaande geen afzonderlijke verplichtingen ten opzichte van de Creditcardnetwerken of andere externe dienstverleners.

5.4 Scheidbaarheid Als een bepaling in deze Overeenkomst, of de toepassing ervan, ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling zodanig gewijzigd dat zoveel mogelijk hetzelfde economisch effect wordt bereikt als de oorspronkelijke bepaling, en blijven de resterende bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht.

5.5 Wijziging en veranderingen U mag deze Overeenkomst niet veranderen, wijzigen, aanvullen, kwijten, beëindigen of anderszins wijzigen, behalve door een schriftelijke verklaring die door ons is ondertekend. Wij hebben het recht om, geheel naar eigen inzicht, een gedeelte van deze Overeenkomst te veranderen, aan te passen of te wijzigen in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot betalingsvoorwaarden in lid 1.5. Als u bezwaar maakt tegen een dergelijke verandering, aanpassing of wijziging, moet u deze Overeenkomst opzeggen zoals beschreven in lid 4.2.  Anders zijn de veranderde, aangepaste of gewijzigde voorwaarden op u van toepassing.

5.6 Afstandsverklaring De afstandsverklaring door een van beide partijen van een recht krachtens deze Overeenkomst of de niet-nakoming of schending van een bepaling in deze Overeenkomst, zal niet fungeren of mogen worden uitgelegd als een afstandsverklaring van enig ander recht krachtens deze Overeenkomst of van een andere inbreuk of niet-nakoming, ongeacht of deze al of niet van soortgelijke aard is.

5.7 Kennisgevingen Alle kennisgevingen en andere communicatie die krachtens deze Overeenkomst vereist of toegestaan is, moeten schriftelijk plaatsvinden. Kennisgevingen aan u worden verzonden naar het e-mailadres dat op het Registratieformulier is ingevuld.  Kennisgevingen aan ons moeten worden gezonden naar HomeAway.com, Inc., Attn.: Legal Department, 1011 W. Fifth Street, Suite 300, Austin, Texas 78703 of naar HomeAway Sarl, Attn: Legal Department, at 53 Merrion Square South, Dublin, D02 PR63 Ierland.

5.8 Uw informatie bijwerken Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw bankgegevens, inclusief uw wettelijke naam en uw adres en land van verblijf, correct zijn en actueel blijven.  Het is ook uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle gevraagde informatie of documentatie over Belastingen zoals beschreven in lid 1.13 juist is en actueel blijft.

5.9 Externe dienstverleners.  In verband met de verlening van onze Diensten maken wij gebruik van externe dienstverleners voor het verzorgen en verwerken van Betalingen. U breidt hierbij alle aan ons krachtens deze Overeenkomst gegeven rechten uit naar alle externe dienstverleners die wij de bevoegdheid hebben gegeven om ons te ondersteunen bij de verlening van onze Diensten krachtens deze Overeenkomst.  Alle verplichtingen ten opzichte van ons krachtens deze Overeenkomst zijn een aanvulling op, en geen beperking van, alle aparte contractuele verplichtingen ten opzichte van externe dienstverleners die wij gebruiken voor de verlening van Diensten, inclusief elke verplichting voor aanvullende vergoedingen die door dergelijke externe dienstverleners in rekening kunnen worden gebracht.  Denk eraan dat gerelateerde externe dienstverleners verwerkingskosten voor buitenlandse valuta kunnen opleggen op of in mindering kunnen brengen van betalingen of uitbetalingen waarbij valuta worden omgezet.

5.10 Voorwaarden van American Express U gaat ermee akkoord dat u, als wij u toestemming geven om creditcards van American Express te accepteren, gebonden bent aan de handelaarsgebruiksvoorschriften (‘Merchant Operation Regulations’) van American Express (beschikbaar op: www.americanexpress.com/merchantopguide) en de bijgevoegde voorwaarden van American Express.

5.11 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank  Als u in de Verenigde Staten woont, zijn op deze Overeenkomst de Federal Arbitration Act, de federale arbitragewetgeving en de wetten van de staat waarin uw factuuradres zich bevindt  van toepassing, zonder inachtneming van conflictregels.

Als u niet in de Verenigde Staten woont, en tenzij u een consument bent die niet in Ierland woont, zijn op deze Overeenkomst de wetten van uw Woonland en de niet-exclusieve jurisdictie van de Ierse rechtbanken van toepassing. Als u een consument bent die in een ander land dan Ierland woont, zijn op deze Overeenkomst de wetten van uw woonland en de jurisdictie van het land waarin u woont van toepassing.

5.12 Geschillen; arbitrage

Als u in de Verenigde Staten woont, gaat u akkoord met het volgende:

Wij streven naar klanttevredenheid, dus als u een probleem of geschil hebt, zullen wij dit proberen op te lossen. Als wij daar echter niet in slagen, kunt u claims indienen zoals in dit lid beschreven. U gaat ermee akkoord dat u ons een mogelijkheid geeft om geschillen of claims op te lossen die op een of andere manier verband houden met de Diensten, alle contacten met onze klantervaringsagenten, geleverde diensten of producten, door ons afgegeven verklaringen of ons Privacybeleid (“Claims”) door contact op te nemen met HomeAway Klantenondersteuning op 1-877-228-3145. Als wij uw Claims niet binnen 60 dagen kunnen oplossen, kunt u herstel eisen via arbitrage of een kantongerecht (‘small claims court’), zoals hieronder beschreven.

Alle Claims worden opgelost door bindende arbitrage, in plaats van in een rechtbank, behalve dat u Claims op individuele basis kunt indienen bij een kantongerecht als deze daarvoor in aanmerking komen. Daartoe behoren Claims gericht tegen ons, onze dochtermaatschappijen, gebruikers of bedrijven die producten of diensten via ons aanbieden (dit zijn de begunstigden van deze arbitrageovereenkomst) Daartoe behoren ook alle Claims die zijn ontstaan voordat u deze Overeenkomst heeft geaccepteerd, ongeacht of eerdere versies van deze Overeenkomst arbitrage vereisten.

Bij arbitrage is er geen rechter of jury en de beoordeling van een toekenning in arbitrage door een rechtbank is beperkt. Een arbiter kan echter op individuele basis dezelfde schadevergoeding en hetzelfde herstel toekennen als een rechtbank (inclusief wettelijke schadevergoeding, advocaatkosten en andere kosten) en moet deze Overeenkomst volgen en afdwingen, net zoals een rechtbank dat zou doen.

Arbitrages worden uitgevoerd door de American Arbitration Association (AAA) volgens haar regels, inclusief de AAA Consumer Rules (consumentenregels). Op de betaling van alle indienings-, administratie- en arbiterkosten zijn de AAA-regels van toepassing, behalve zoals beschreven in dit lid. Als uw totale Claims minder dan 10.000 dollar bedragen, vergoeden wij de indieningskosten die u aan de AAA betaalt en wij betalen de kosten van de arbiter. U kunt kiezen om een arbitrage telefonisch te laten uitvoeren, op basis van schriftelijk ingediende documenten, of persoonlijk in de staat waarin u woont of op een andere, door beide partijen overeengekomen locatie.

Om een arbitragezaak te beginnen, moet u een brief waarin u om arbitrage verzoekt en uUw Claims beschrijft sturen naar ‘HomeAway Legal: Arbitration Claim Manager’ bij Expedia, Inc., 333 108th Ave N.E. Bellevue, WA 98004. Als wij om arbitrage tegen u hebben verzocht, sturen wij een kennisgeving naar door het u verstrekte uw e-mail- of huisadres. De AAA-regels en indieningsinstructies kunt u vinden op www.adr.org of telefonisch op 1-800-778-7879.

Alle zaken voor het oplossen van Claims worden uitsluitend op individuele basis uitgevoerd en niet als een collectieve, geconsolideerde of representatieve zaak. Als een Claim om een of andere reden in een rechtbank in plaats van via arbitrage wordt voortgezet, doen beide partijen afstand van het recht op een juryrechtszaak. De Federal Arbitration Act en federale arbitragewetgeving zijn op deze Overeenkomst van toepassing. Een arbitragebeslissing kan worden bevestigd door elke rechtbank met bevoegde jurisdictie.

Als u in Frankrijk woont, gaat u akkoord met het volgende:

In het geval van een geschil tussen u en HomeAway Payments kunt u de bemiddeling of andere alternatieve procedures voor het oplossen van geschillen overwegen zoals wettelijk gedefinieerd, met name in artikel 1528 van het Franse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
De bemiddelingsdienst voor consumenten voor HomeAway Payments is de E-commerce bemiddelingsdienst van de Fédération des Entreprises de Vente à Distance (FEVAD) (http://www.fevad.com/mediation). Nadat u uw schriftelijke klacht bij HomeAway Payments hebt ingediend en HomeAway Payments u binnen 60 dagen geen bevredigend antwoord heeft gegeven, kunt u uw geschil indienen bij de bemiddelingsdienst voor consumenten volgens de voorwaarden die op de website van de Ombudsman zijn vermeld. De bemiddelingsdienst voor consumenten is bereikbaar op het volgende adres:

Service de Médiation du e-commerce

60 rue La Boétie – 75008 Parijs

relationconso@fevad.com


Of, voor inwoners van de Europese Unie: u kunt uw geschillen met HomeAway Payments ook indienen via het online platform voor het oplossen van geschillen van de Europese Commissie, dat beschikbaar is op het volgende adres: http://ec.europa.eu/odr.

Als wij, ongeacht de bepalingen in het bovenstaande lid ‘Wijziging en veranderingen’ over aanpassingen van de voorwaarden van deze Overeenkomst, dit lid ‘Geschillen; arbitrage’ wijzigen na de datum waarop u deze Voorwaarden (of eventuele daaropvolgende wijzigingen van deze Voorwaarden) voor het eerst hebt geaccepteerd, mag u die wijziging afwijzen door ons binnen 30 dagen na de datum waarop die wijziging van kracht werd, zoals hierboven als datum vermeld onder ‘Laatst bijgewerkt’, een schriftelijke kennisgeving (inclusief per e-mail) te sturen. Door afwijzing van elke wijziging, gaat u ermee akkoord dat u elk geschil tussen u en ons zult oplossen door middel van arbitrage in overeenstemming met de bepalingen van dit lid ‘Geschillen; arbitrage’ vanaf de datum waarop U deze Voorwaarden (of eventuele daaropvolgende wijzigingen van deze Voorwaarden) voor het eerst hebt geaccepteerd.

Voorwaarden van American Express

De Cliënt gaat akkoord met de Handelaarsgebruiksvoorschriften (‘Merchant Operation Regulations’) van American Express (beschikbaar op: www.americanexpress.com/merchantopguide) en de hierin vermelde voorwaarden van American Express (de ‘Voorwaarden van American Express’). American Express is een externe begunstigde van de Overeenkomst en kan de voorwaarden van de Overeenkomst ten opzichte van de Cliënt afdwingen. De Cliënt gaat ermee akkoord en erkent dat hij geen externe begunstigde is volgens een overeenkomst die wij of een van onze externe dienstverleners met American Express kunnen hebben. De Cliënt gaat ermee akkoord om alleen American Express-creditcards te accepteren in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst en de Voorwaarden van American Express. Behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door de Toepasselijke wetgeving, mag de Cliënt geen American Express-creditcardtransacties verwerken of betalingen ontvangen namens een andere partij, of (tenzij wettelijk vereist) betalingen doorsturen naar een andere partij.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen enkel geval zijn de Cliënt, wij, American Express of hun betreffende gelieerde bedrijven, opvolgers of geoorloofde rechtverkrijgenden (en in geval van American Express, zijn externe licentiehouders) aansprakelijk ten opzichte van een andere partij voor winstverlies of incidentele, speculatieve, gevolg-, speciale, als straf of voorbeeld dienende schade in welke vorm dan ook (ongeacht of dit gebaseerd is op een contract, een onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid, risicoaansprakelijkheid, fraude of anderszins, of op statuten, regelgeving of een andere theorie) die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst, zelfs als zij over dergelijke mogelijke schade zijn geïnformeerd. De Cliënt, wij, noch American Express zijn verantwoordelijk ten opzichte van een andere partij voor schade die voortvloeit uit vertragingen of problemen veroorzaakt aan het banksysteem door telecommunicatiedragers, behalve dat de rechten van American Express om reserves aan te leggen en storneringen uit te voeren door dergelijke evenementen niet worden aangetast.

In geen enkel geval is American Express aansprakelijk ten opzichte van de Cliënt voor claims, verliezen, handelingen, aansprakelijkheid, acties of onkosten die voortvloeien uit (i) een schending van de gegevensbeveiliging veroorzaakt door handelen of nalatigheid van de Cliënt, of (ii) de claim door een werknemer van de Cliënt dat American Express aansprakelijk is als een werkgever of gezamenlijke werkgever van die werknemer.

‘High CV Sponsored Merchants’

Als wij of American Express de Cliënt daartoe verzoeken, zal de Cliënt worden omgezet in een ‘High CV Sponsored Merchant’ (Gesponsorde handelaar met een hoog crediteringsvolume, zoals gedefinieerd in de op dat moment toepasselijke Gebruiksvoorschriften (‘Operating Regulations’) van American Express). Na die omzetting zal de Cliënt een rechtstreekse contractuele relatie aangaan met American Express en gebonden zijn aan de op dat moment standaard creditcard-acceptatieovereenkomst en American Express kan afwijkende verwerkingskosten voor de Cliënt vaststellen. In dat geval, tenzij de Cliënt ons uitdrukkelijk anderszins informeert, machtigt de Cliënt ons om de American Express-account van de Cliënt namens hem te blijven beheren, en om bedragen betaald met American Express-transacties rechtstreeks op een door de Cliënt aangegeven bankrekening of naar een bankrekening die namens de Cliënt door ons wordt beheerd, over te maken.