Logo van HomeAway

Richtlijnen voor Huiseigenaren en Vastgoedbeheerders betreffende het Gebruik van Kortings- of andere Besparingsberichten.

Als u een kortings- of besparingsbericht of andere promotionele marketingberichten opneemt in het “vrije tekstveld” van uw advertentie, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze berichten in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetgeving, met inbegrip van wetgeving inzake consumentenbescherming en reclame. Gelieve in het bijzonder de volgende algemene richtlijnen in acht te nemen:

  1. Elk kortings- of ander besparingsbericht dat u in het “vrije tekstveld” opneemt, mag niet misleidend zijn en moet altijd nauwkeurig, gemakkelijk te begrijpen en ondubbelzinnig zijn, en verwijzen naar een werkelijke korting;

  2. Elke korting of besparing die aan reizigers wordt gecommuniceerd in uw advertentie moet daadwerkelijk beschikbaar worden gesteld aan reizigers die de betreffende accommodatie boeken;

  3. Als een kortingstarief wordt geadverteerd, maar enkel beschikbaar is op bepaalde specifieke reserveringsdata of onder andere voorwaarden, zoals de verblijfsduur, moet dit duidelijk in het bericht worden vermeld;

  4. Alle kortings- of besparingsberichten moeten gebaseerd zijn op een niet afgeprijsd referentietarief dat een standaardtarief is waartegen de advertentie anders werkelijk kan worden geboekt. Dit betekent dat de advertentie moet zijn geadverteerd tegen dat referentietarief gedurende een periode die wettelijk gezien voldoende lang is. U dient bijvoorbeeld niet te adverteren met een tarief voor het laagseizoen (bijv. voor een boeking in februari) voor een strandaccommodatie als een korting ten opzichte van het zomertarief in het hoogseizoen voor deze accommodatie (bijv. voor augustus). De reden hiervoor is dat het tarief in augustus waarschijnlijk nooit zal worden toegepast op reserveringen van die accommodatie in februari tijdens het laagseizoen;

  5. Details over wat het standaardtarief inhoudt, moeten aan de reizigers worden verstrekt (bijv. “

    het standaardtarief is het algemeen geldende tarief voor de woning voor deze tijd van het jaar”)

    . De uitleg moet op een opvallende manier worden vermeld in het “vrije tekstveld”; en

  6. Als u adverteert voor een tijdelijke kortingsaanbieding (bijv. een "72 uur durende verkoop" of een *Korting voor nieuwe advertentie"), dient de korting voor uw advertentie alleen voor de duur van dat tijdsbestek beschikbaar te zijn, en moet de prijs daarna weer worden aangepast naar het door u vastgestelde standaardtarief voor de accommodatie gerunde een redelijke periode na het einde van de promotieaanbieding.

Houd er rekening mee dat het bovenstaande slechts bedoeld is om u algemene richtlijnen te geven met betrekking tot uw wettelijke verplichtingen en dat het geen wettelijk advies is. Het is en blijft uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle aspecten van uw advertenties (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het vaststellen van de tarieven, kortings- en besparingsberichten) in overeenstemming zijn met alle toepasselijke wetgeving, met inbegrip van wetgeving inzake consumentenbescherming en reclame.

Let erop dat u, zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden, aansprakelijk kunt zijn voor het vrijwaren van HomeAway voor boetes, schade, kosten, verliezen, aansprakelijkheden, vergoedingen en onkosten die HomeAway moet betalen als gevolg van overtredingen van de toepasselijke wet- en regelgeving of voorschriften met betrekking tot enige berichten inzake kortingen, besparingen, andere promotieprijzen en/of referentieprijzen die u in uw advertenties op het HomeAway-platform toont.

In overeenstemming met de Algemene Voorwaarden behoudt HomeAway zich het recht voor om een advertentie op te schorten of te verwijderen wanneer er een melding wordt gemaakt dat een advertentie mogelijk in strijd is met deze richtlijnen en/of de toepasselijke wet- en regelgeving of voorschriften met betrekking tot berichten inzake kortingen, besparingen of andere promotionele en/of referentieprijzen in uw advertenties.