Voorwaarden Second Home

Voorwaarden deelname

Organisator van deze verloting is HomeAway Duitsland GmbH, gevestigd aan de Baseler Strasse 10, 60329 Frankfurt am Main, Duitsland.

Deelnemers:

Deelname is enkel mogelijk voor personen die woonachtig zijn in de Europese Economische Ruimte (EER) alsmede Zwitserland, en die op het moment van deelname minimaal 18 jaar oud zijn. Aan deelnemers onder de 18 jaar oud zal geen geldbedrag worden uitgekeerd. Medewerkers van de HomeAway-groep, medewerkers van bedrijven geassocieerd met HomeAway en hun families komen niet in aanmerking om deel te nemen. Elke deelnemer mag slechts eenmaal deelnemen, door opnieuw deel te nemen is de winkans niet groter.

Deelname:

De deelname is onafhankelijk van de koop van eventuele diensten van HomeAway. Er is geen verhoging van de kans op het winnen door het gebruik van of aankoop van diensten aangeboden door de organisator. Tevens zijn antwoorden ingevuld door de deelnemer niet van invloed op winkansen. De deelname vindt plaats door het indienen van een ingevulde enquete die wordt uitgedeeld tijdens de beurs in 2014 door medewerkers van HomeAway. De deelnemer is verplicht om uitsluitend waarheidsgetrouwe informatie in te vullen en enkel uit eigen naam deel te nemen. De deelname is slechts tijdens de openingstijden van de beurs mogelijk. Vaststelling en bekendmaking van de winnaar:

De winnaar wordt getrokken en vastgesteld na de beurs onder toeziend oog van alle betrokken medewerkers van HomeAway. De winnaar zal worden gecontacteerd via e-mail. De winnaar krijgt na bericht 60 dagen de kans om zijn/haar volledige naam en adres bekend te maken aan de organisator, om de prijs in ontvangst te kunnen nemen. De overdracht van de winst zal plaatsvinden door middel van een bankoverschrijving. Een contacte betaling van de winst is niet mogelijk.

Toegepast recht:

Deze verloting is uitsluitend onderworpen aan het Duits recht.