Privacyverklaring HomeAway

Download als PDF

Laatste update: 18 november 2016

 

Wij nemen de bescherming van de privacy van onze gebruikers zeer serieus. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en beschermen. Deze Privacyverklaring is van toepassing op HomeAway.nl en websites van gelieerde partijen waarop een link naar deze Privacyverklaring in de voettekst van de websitepagina is geplaatst (hierna tezamen: 'Website') en op elke mobiele app van deze Websites. Websites van gelieerde partijen kunnen worden beheerst door een afzonderlijk privacybeleid, welk beleid over het algemeen toegankelijk zal zijn via de links in de voettekst van deze websites.

De Website wordt beheerd door de HomeAway Groep, welke onderdeel uitmaakt van de Expedia, Inc. groep. Meer gegevens over de HomeAway Groep vindt u op de Website. Met de "HomeAway Groep" bedoelen wij onze ondernemingen, met inbegrip van onze moedermaatschappij en haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven.

De termen 'gebruikers' en 'u' zoals gebruikt in deze Privacyverklaring, hebben zowel betrekking op reizigers die de Website gebruiken om een vakantiewoning te huren ('Reizigers'), als ook op leden die dergelijke woningen te huur aanbieden ('Eigenaren') via de Website. Deze Privacyverklaring is ook van toepassing op andere bezoekers van onze Website, zoals gebruikers van de software of andere middelen of diensten die we via de Website aanbieden.

We gebruiken de over u ingezamelde informatie in overeenstemming met deze Privacyverklaring. De Website bevat mogelijk links naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke websites. Het dan ook is raadzaam om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u ermee instemt of voordat u van deze websites gebruik maakt. Tenzij anders vermeld in deze Privacyverklaring hebben woorden en zinnen hierin opgenomen dezelfde betekenis als in de Voorwaarden Eigenaar en de Voorwaarden Reiziger.

Door ons informatie te verstrekken bij de registratie van een woning, bij het zoeken naar een woning, door de middelen en diensten van de Website op een andere manier te gebruiken, het posten van inhoud, het zenden  van vragen of de Website anderszins te gebruiken, stemt u in met de toepasselijkheid van deze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring werd het laatst bijgewerkt op de hierboven vermelde datum. We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen om nieuwe regelgeving, technologische evoluties, Website updates en wijzigingen in de manier waarop we informatie verzamelen en openbaar maken door te voeren. Elke nieuwe versie van deze Privacyverklaring wordt van kracht zodra ze op de Website wordt gepubliceerd. Het is dan ook raadzaam om regelmatig het meest recente Privacybeleid te raadplegen. Daarnaast is het raadzaam om deze Privacyverklaring af te drukken en te bewaren voor uw eigen administratie.

De Website is bedoeld voor gebruik door gebruikers die ouder zijn dan 18 jaar.


Wie verwerkt uw persoonsgegevens en waar?

Uw persoonlijke informatie (ook wel persoonsgegevens genoemd, d.w.z. gegevens die u kunnen identificeren, of gegevens met behulp waarvan u te identificeren bent) wordt verzameld, verwerkt, opgeslagen en gebruikt door ons, doorgegeven aan en verwerkt door ondernemingen van de HomeAway Groep en andere bewerkers die onder contract met ons samenwerken. Deze bewerkers kunnen worden betrokken bij, onder andere, het voldoen aan uw verzoeken en het verlenen van hulp en andere diensten op de Website. Zij kunnen ons ook helpen met het behoud van de integriteit en veiligheid van de Website, waaronder begrepen e-mail en messaging platforms op de Website. Als gevolg hiervan kunnen persoonsgegevens van gebruikers van onze Website worden opgeslagen en verwerkt in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten of enig ander land waar wij, ons moederbedrijf, daaraan of aan ons gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, partners of agenten faciliteiten onderhouden. Regelgeving omtrent gegevensbescherming en andere wetten van de Verenigde Staten en andere landen waaraan uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen bieden mogelijk een ander niveau van gegevensbescherming dan u gewend bent in uw eigen land. Wij zullen adequate stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd in overeenstemming met toepasselijke regelgeving. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de partijen zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

We kunnen ook periodiek zowel persoonsgegevens als andere gegevens over u verkrijgen van gelieerde entiteiten, zakenpartners en andere onafhankelijke bronnen van derden, en deze informatie kunnen wij toevoegen aan ons account. Voorbeelden van dergelijke informatie die wij kunnen ontvangen betreft onder andere reisgeschiedenis en demografische gegevens. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens, gaat u akkoord met deze verzameling, doorgifte, opslag en / of verwerking.

Waar u gebruik maakt van de diensten van HomeAway om in contact te komen met andere gebruikers (bijvoorbeeld als u het HomeAway netwerk gebruikt om te communiceren met Reizigers die uw woning willen huren) geldt dat deze communicatie ook toegankelijk zal zijn voor ons en dat deze Privacyverklaring daarop van toepassing is.

Onze Website kan bepaalde informatie (inclusief persoonsgegevens) lokaal verzamelen en opslaan op uw apparaat met behulp van uw browser en data caches. Dit kan onder meer bestaan uit afbeeldingen van woningen die u online heeft bekeken.

Wij willen u er tevens op wijzen dat als u informatie deelt op de Website, dit "geïndexeerd" kan zijn door zoekmachines, waaronder Google. Dit kan betekenen dat die informatie openbaar wordt gemaakt. Als u bijvoorbeeld een woning hebt beoordeeld waarin u bent verbleven, dan kan het zijn dat die beoordeling en de informatie die u verstrekt in het kader van die beoordeling publiek toegankelijk kan zijn (ook via andere websites).

De HomeAway Groep Websites kunnen gebruik maken van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"), om statistieken omtrent websitegebruik te verkrijgen. In dit kader kunnen cookies gebruikt worden. Meer details in dit verband zijn opgenomen in ons Cookiebeleid en in het eigen privacybeleid van Google. Google kan gegevens aggregeren die zij verzamelen via verschillende kanalen, waaronder Google Analytics, Google Translate, Google Maps en YouTube. U erkent en aanvaardt dat de HomeAway Groep geen enkele controle heeft over de gegevensverzameling van Google. Wij adviseren u het privacybeleid van Google te raadplegen voor meer informatie over de verwerkingsactiviteiten van Google.

De informatie die we verzamelen

Van tijd tot tijd geeft u mogelijk informatie aan ons door. Dit kan informatie omvatten waarmee u te identificeren bent, waaronder uw voor- en achternaam, telefoonnummer, port- en emailadres, fax nummer, credit card informatie en andere persoonsgegevens. Om bijvoorbeeld een verzoek of vraag van een Reiziger aan een Eigenaar te verwerken, hebben wij alle onderstaande informatie nodig (of een gedeelte daarvan): uw volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, huidige locatie en - in het geval van de registratie van een Eigenaar - een betaalmethode. Ook geeft u op andere momenten mogelijk persoonsgegevens aan ons door, bijvoorbeeld als u zich inschrijft op de Website, een advertentie plaatst voor een woning of wanneer u communiceert met een andere gebruiker van de Website.

Wanneer u gebruik maakt van de Website kunnen wij informatie over uw huidige locatie verzamelen en verwerken, met inbegrip van GPS-signalen verzonden door een mobiel apparaat. We kunnen ook verschillende technologieën gebruiken om uw locatie te bepalen, zoals sensor of IP-adres gegevens van uw apparaat.

Als u gebruikmaakt van de social media mogelijkheden op de Website, dan kan de sociale media provider ons informatie sturen in overeenstemming met hun beleid. Die informatie kan uw persoonsgegevens bevatten, zoals uw naam, profielfoto, geslacht, vriendenlijsten en alle andere informatie die u hebt gekozen om beschikbaar te maken. Houd er rekening mee dat als u vrienden hebt die met behulp van social media gebruikmaken van onze Website, zij mogelijk informatie over u via het social media platform met ons hebben gedeeld. Als u dat wilt voorkomen dan kunt u dat doen door de instellingen / voorkeuren aan te passen in uw social media account.

We kunnen ook informatie verzamelen afkomstig van cookies, web beacons of vergelijkbare technologieën. Voor meer informatie over de werking ervan kunt u terecht in de betreffende paragraaf van deze verklaring hieronder en in ons Cookiebeleid. We maken gebruik van publiek toegankelijke informatie om de informatie die wij aangeleverd hebben gekregen te verifiëren en om HomeAway's onderneming te beheren en uit te breiden. We verzamelen ook IP-adressen, identificatiegegevens voor mobiele apparatuur, gegevens met betrekking tot uw locatie, gegevens omtrent surf- en doorklikgedrag, tijdstippen waarop u de website raadpleegde, woningen die u hebt bekeken, uw zoekopdrachten, de duur van uw bezoek en andere gegevens met betrekking tot uw activiteit op het internet. Als u ons vraagt om een koppeling te maken naar andere websites (zoals uw Facebook-account) dan kunnen we ook op die manier informatie verzamelen. In het kader van de elektronische communicatie die wij faciliteren via een Website maken we gebruik van elektronische of handmatige controles om dergelijke communicatie te monitoren ten behoeve van vertrouwen en veiligheid. Zie voor meer informatie over hoe wij persoonsgegevens verzamelen de paragraaf 'Enquêtes en Nieuwsbrieven' hieronder. We verkrijgen persoonsgegevens en andere gegevens over u indien u de Website gebruikt, wanneer we met u in contact treden, of via derde partijen of websites. Informatie van derde partijen kan omvatten: (i) financiële informatie die we gebruiken om fraude te voorkomen en op te sporen, (ii) informatie van uw provider voor mobiele telefonie indien u inlogt op de Website via een mobiel toestel, of (iii) informatie van een derde partij zoals een social media website of een website met reisrecensies.

We kunnen beoordelingen verzamelen geschreven door Reizigers van woningen waar zij verbleven ("Reiziger Beoordeling") en / of geschreven door de Eigenaars voor wat betreft het verblijf van een Reiziger ("Eigenaar Beoordeling"). Reiziger Beoordelingen worden weergegeven op onze Website, terwijl de Eigenaar Beoordelingen alleen bekend worden gemaakt aan Eigenaren die een reserveringsverzoek van die Reiziger ontvangen. Eigenaar Beoordelingen stellen een Eigenaar in staat om meer te weten te komen over een Reiziger die de Eigenaar benaderd heeft. Daarmee verhogen wij het vertrouwen in ons platform. Eigenaren moeten voldoen aan de Voorwaarden Eigenaar en toepasselijk regelgeving, hetgeen mede inhoudt dat informatie over een Reiziger niet gebruikt mag worden om de Reiziger te discrimineren.

Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

Onze voornaamste doelstelling bij het verzamelen van uw persoonsgegevens, is u de diensten aan te bieden waarom u vraagt, en waarvan we geloven dat ze uw gebruik van de Website kunnen optimaliseren. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doelstellingen:

 • In het kader van de diensten en support waar u om verzoekt;
 • Om van tijd tot tijd contact met u op te nemen omtrent gebruikers- of service-updates;
 • Om andere berichten te versturen die essentieel zijn voor de service die we bieden via de Website;
 • Om mensen te helpen met wie u zaken hebt gedaan (of afgesproken om te doen). Indien u bijvoorbeeld Eigenaar bent en een Reiziger die bij u heeft geboekt heeft uw gegevens nodig, geven we die mogelijk door. Indien u een Reiziger bent en een Eigenaar bij wie u hebt geboekt wenst contact met u op te nemen, kunnen we deze uw gegevens bezorgen.
 • Om gepersonaliseerde, targeted of locatie gebaseerde content, diensten en reclame van ons of van derde partijen te verschaffen;
 • Indien noodzakelijk, om inzicht interesse te meten om onze producten, diensten en de Website te verbeteren;
 • Om diensten met betrekking tot de Website of de HomeAway Groep en/of onze moedermaatschappij en gelieerde vennootschappen of affiliates te promoten via email en social media platforms;
 • Om informatie te vergelijken met het oog op de nauwkeurigheid ervan, en ze te controleren bij derde partijen.
 • Om informatie en statistieken te verschaffen over de reactiesnelheid van Eigenaren op verzoeken op de Website, om de Reizigers belevenis te verbeteren;
 • Om activiteiten waarvan we denken dat ze mogelijk illegaal, onwettelijk of schadelijk zijn te voorkomen, onderzoeken of vervolgen, en om onze Privacyverklaring en/of Algemene Bepalingen af te dwingen, of voor elk ander oogmerk waarnaar hierin wordt verwezen. We verzamelen statistieken over het verkeer op de Website, verkoop- en andere commerciële informatie die wij doorgeven aan derde partijen om ons te helpen bij het verbeteren van de diensten die wij leveren aan u. We gebruiken ook demografische informatie om de Website aan te passen en we delen die informatie met derden, zodat ze kunnen een beter beeld kunnen krijgen van ons klantenbestand en algemene consumententrends; en
 • Om ons te helpen voldoen aan onze verplichtingen in het kader van wettelijke regelgeving en compliance - we kunnen bijvoorbeeld uw persoonsgegevens gebruiken om achtergrondonderzoek te doen, om toekomstige Eigenaars te screenen tegen de officiële lijsten in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten en om kredietwaardigheidscontroles uit te voeren.

 

Hoe we uw persoonsgegevens bekend kunnen maken

We kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken om ons beleid af te dwingen, om de rechten, eigendom of veiligheid van de HomeAway Groep, de Website en de gebruikers van de Website te waarborgen, om te voldoen aan onze wettelijke plichten of in het kader van nationale veiligheid, publieke belangen of rechtshandhaving in elk land waar de HomeAway Groep entiteiten of gelieerde entiteiten heeft. Zo kunnen wij bijvoorbeeld reageren op een rechtmatig verzoek van handhavingsinstanties of toezichthoudende autoriteiten. Wij kunnen ook gegevens openbaar maken in verband met lopende of aankomende rechtszaken, of in verband met het beveiligen van ons eigendom, onze mensen en andere rechten of legitieme belangen.

We kunnen uw informatie delen met derde partijen die behulpzaam zijn in het leveren van onze producten en diensten aan u. Voorbeelden hiervan zijn derde partijen die onze webservers hosten, data analyseren, marketing assistentie en klantenservice bieden. Deze bedrijven zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens die nodig zijn om hun taken uit te voeren, maar het is hen niet toegestaan de gegevens te gebruiken voor andere doeleinden.

We kunnen uw persoonsgegevens ook delen op de volgende wijze:

 • Als u zich aanmeldt om informatie te ontvangen over de mogelijkheden, producten of diensten van derden, leveren wij uw contactgegevens aan deze derden, zodat ze contact met u kunnen opnemen;
 • Wanneer u een profiel aanmaakt op onze Website, kan de informatie op uw profiel zichtbaar zijn voor andere gebruikers van onze Website;
 • We zullen uw gebruikersnaam (gelieerd aan uw profiel) en alle inhoud die u plaatst op de Website tonen (met inbegrip van Eigenaar Beoordelingen, Reiziger Beoordelingen, een antwoord van een Eigenaar op een Reiziger Beoordeling, forum posts of enige andere inhoud die is ingediend door een gebruiker;
 • Een Eigenaar, indien u hen een verzoek stuurt via de Website;
 • Een andere gebruiker als u daarmee zaken doet of wenst te doen;
 • We kunnen statistieken van gebruik tonen, zoals informatie met betrekking tot reactiesnelheid van Eigenaren;
 • Ondernemingen in de HomeAway Groep en/of partners en gelieerde entiteiten in de vrijetijds- en reissector, met inbegrip van de hierin genoemde ondernemingen;
 • Andere ondernemingen waarmee we samenwerken om alle of een gedeelte van de eigendomsvermeldingen van onze leden te omschrijven, of om op een andere manier promotionele of andere diensten te verlenen met betrekking tot onze activiteiten of die van de HomeAway Groep. Hieronder valt mogelijk het vertonen van uw foto's op andere websites; of
 • Elke derde partij met wie u ons hebt gevraagd uw persoonsgegevens te delen, bijvoorbeeld in het van Facebook, indien u ons hebt gevraagd verbinding te maken met uw Facebook-account.

 

U hebt mogelijk toegang gekregen tot onze Website via een hyperlink van de website van een van onze handelspartners. Indien dit het geval is, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens en aankoopinformatie, met inbegrip van gedragspatronen, worden gedeeld met die handelspartner, in overeenstemming met onze contractuele relatie met hen.

In het geval dat een onderdeel van de HomeAway Groep wordt verkocht, of dat de activa aan een derde partij worden overgedragen, kunnen ook uw persoonsgegevens worden overgedragen. Potentiële kopers en hun adviseurs hebben mogelijk ook toegang tot de gegevens als een onderdeel van het verkoopproces. Het gebruik van uw persoonsgegevens blijft evenwel onderworpen aan deze Privacyverklaring. Op dezelfde manier kan uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een rechtsopvolger, in het onwaarschijnlijke geval van een liquidatie, faillissement of schuldsanering. Onze Eigenaren-, Reizers- en gebruikersdatabase kan los van de rest van de onderneming worden verkocht, als geheel of in een aantal onderdelen. Het is tevens mogelijk dat de onderneming van de koper verschilt van de onze.

We kunnen ook geaggregeerde en anonieme informatie met derden delen, waaronder adverteerders en investeerders. Zo kunnen we bijvoorbeeld onze adverteerders het aantal bezoekers van onze Websites vertellen. Deze informatie bevat geen persoonsgegevens en wordt gebruikt om de inhoud en de diensten die wij hopen dat u van belang vindt en om de doeltreffendheid van onze advertenties te onderzoeken.

Nieuwsbrieven

Als lid van de Website ontvangt u onze "Eigenaar" nieuwsbrief, een integraal onderdeel van de service die we bieden. Reizigers die de Website gebruiken krijgen de optie om de "Reiziger" nieuwsbrief te ontvangen wanneer zij zich bij ons inschrijven. Wij en de HomeAway Groep kunnen van tijd tot tijd verschillende nieuwsbrieven uitgeven, met het oog op de verbetering van de diensten die wij of de HomeAway Groep aanbieden. Gebruikers kunnen zich te allen tijde uitschrijven van de email nieuwsbrief via het Communicatie Voorkeuren Centrum, hoewel het even kan duren voor de wijzigingen in uw voorkeuren zijn doorgevoerd.

Enquêtes

Wij kunnen gebruik maken van enquêtes om informatie te verzamelen over onze gebruikers. Van tijd tot tijd vragen we de input van gebruikers om potentiële functies en diensten te evalueren. Deelname aan een enquête is geheel vrijblijvend. We gebruiken de informatie die we in enquêtes verzamelen om onze service te verbeteren.

Games

Van tijd tot tijd kunnen wij games aanbieden op deze Website. Deze games kunnen verbinding met andere gebruikers of derde partijen mogelijk maken. Indien dit het geval is, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens dienovereenkomstig worden overgedragen aan deze partijen.

Mobiele applicaties ('apps')

Wanneer u gebruik maakt van apps gerelateerd aan onze Websites of deze downloadt, kunnen wij informatie ontvangen over uw locatie en uw mobiele apparaat, met inbegrip van een unieke ID van uw apparaat. We kunnen deze informatie gebruiken om u te voorzien van locatie gebaseerde diensten, zoals reclame, zoekresultaten, en andere gepersonaliseerde content. De meeste mobiele apparaten stellen u in staat locatie diensten uit te schakelen. Als u vragen heeft over hoe u locatie diensten op uw apparaat uitschakelt, raden wij u aan contact op te nemen met uw mobiele provider of de fabrikant van uw mobiele apparaat.

Telefoongesprekken

We verzamelen gegevens online en op basis van correspondentie, maar we kunnen ook een face to face gesprek met u voeren (bijvoorbeeld tijdens een Eigenaren bijeenkomst) of een telefonisch gesprek. We nemen regelmatig telefoongesprekken op voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden. Deze opnames vallen ook onder deze Privacyverklaring en we bewaren deze gegevens op dezelfde manier als andere gegevens. Opnames van telefoongesprekken kunnen ook worden overgedragen aan of verwerkt worden op andere locaties wereldwijd.

Inlichtingen en andere elektronische communicatie

Reizigers kunnen inlichtingen vragen aan Eigenaars via een Website, en reizigers en eigenaren kunnen ook verder met elkaar communiceren via hulpmiddelen op een Website.

Indien u kiest om inlichtingen te versturen aan een Eigenaar op een Website zal uw persoonsgegevens - inclusief uw emailadres en overige informatie die u ter beschikking stelt - zichtbaar zijn voor de betreffende Eigenaar, zodat hij of zij u direct antwoord kan geven. Inlichtingen die worden verzonden via het HomeAway systeem zijn ook beschikbaar voor beoordeling door onze werknemers, agenten en vertegenwoordigers, die deze informatie kunnen gebruiken als onderdeel van de diensten die wij bieden.

Indien Reizigers en Eigenaren verder in contact treden via een Website kunnen wij ook toegang hebben tot deze communicatie welke wij kunnen monitoren controleren ten behoeve van het vertrouwen en beveiligingsdoeleinden en om diensten te kunnen verlenen.

Indien u betrokken bent bij dergelijke communicaties en een andere partij belt, kunt u worden gevraagd om een terugbel nummer achter te laten. Deel geen informatie in de email of telefoongesprek die u niet wil delen met deze partij en de HomeAway Groep, waaronder mede begrepen creditcard en bankrekening gegevens. Vóór de openbaarmaking creditcard en bankrekening gegevens of het doen van een betaling adviseren wij de tijd te nemen om onze Community Pagina te bezoeken waar u meer informatie treft over phishing en hoe u uw risico's kunt verkleinen.

We kunnen ook van tijd tot tijd gebruik maken van email servers van derde partijen om de ontvangst van dergelijke communicatie te zenden en te volgen en om de patronen van dergelijke communicatie te analyseren voor vertrouwelijkheids- en beveiligingsdoeleinden. Daarnaast verzamelen wij gegevens, waaronder gegevens omtrent inlichtingen en boekingen (op anonieme basis), om ons te assisteren in het beter begrijpen van onze business. Ons systeem bewaart berichten niet voor onbepaalde tijd en zij mogen niet toegankelijk zijn nadat het bericht aan u is geleverd. Het is daarom aan te raden om een kopie van elk bericht dat voor u van belang is te bewaren (bijvoorbeeld een betalingsbewijs of een boekingsbevestiging).

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens als wie die eenmaal hebben?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om ongeoorloofde of onwettelijke verwerking van uw persoonsgegevens te voorkomen en deze te beschermen tegen onopzettelijk verlies, diefstal, vernietiging of schade. Hoewel geen enkel systeem waterdicht is, zijn wij van mening dat de maatregelen die door onze Website worden uitgevoerd de kans op veiligheidsproblemen terugdringen tot een niveau dat aanvaardbaar is voor de betreffende soort gegevens. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ingesteld om onze gebruikersdatabase te beschermen, en toegang tot deze database wordt intern beperkt. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van elke gebruiker om:

 • ervoor te zorgen dat er geen onbevoegd gebruik wordt gemaakt van uw toegang tot de Website;
 • ervoor te zorgen dat niemand anders de Website gebruikt terwijl uw computer ingelogd is op de Website (met inbegrip van inloggen op uw computer met een mobiele telefoon, WiFi- of gedeelte verbinding waarvan u gebruikmaakt);
 • uit te loggen of de Website te verlaten wanneer deze niet wordt gebruikt;
 • wachtwoorden of andere toegangsinformatie geheim te houden. Uw wachtwoord en inloggegevens zijn persoonlijk en mogen niet aan derden worden doorgegeven noch worden gebruikt om bijvoorbeeld gedeelde toegang via een netwerk mogelijk te maken. U dient een wachtwoord te gebruiken die uniek is voor onze Website - gebruik geen wachtwoord die u reeds gebruik voor een andere website of email account; en
 • een goede internetveiligheid aan te houden en om beveiligingsdreigingen te voorkomen. Indien uw e-mailaccount of Facebook-account bijvoorbeeld wordt geschaad, wordt uw account bij ons hierdoor mogelijk toegankelijk gemaakt indien u ons die gegevens hebt bezorgd en/of ons de toegang hebt verschaft tot deze accounts. Indien uw e-mailaccount geschaad is, kan dit worden gebruikt om ons te vragen uw wachtwoord te wijzigen en op die manier toegang te krijgen tot uw account bij ons. U moet al uw accountgegevens veilig bewaren. Indien u denkt dat een van uw accounts geschaad is, dient u uw accountgegevens bij ons te wijzigen, en er in het bijzonder voor te zorgen dat een geschaad account geen toegang mogelijk maakt tot uw account bij ons. U moet ons hiervan bovendien onmiddellijk op de hoogte brengen, zodat we kunnen proberen te helpen uw account te beveiligen en indien nodig anderen te waarschuwen die mogelijk betrokken zijn.

 

Wees u ervan bewust dat ondanks de door ons en de door ons ingeschakelde derde partijen genomen maatregelen het internet niet volledig veilig is. Als gevolg daarvan kunnen anderen op onrechtmatige wijze toegang hebben tot persoonlijke transmissies en gegevens of deze onderscheppen.

Externe linken en sociale plug-ins

Als de Website doorlinkt naar andere websites dan werken deze websites niet onder deze Privacyverklaring. Wij raden u aan de privacyverklaring van die andere websites te lezen en te bestuderen om te begrijpen wat hun procedures zijn voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens.

Dit kan ook het geval zijn wanneer de Website gebruik maakt van sociale plug-ins van andere websites zoals Facebook. Plug-ins, zoals Facebook's "Like" button, "Comments" en "Facebook Connect", kunnen worden geïdentificeerd door één van de Facebook-logo's, zoals het "f" of "thumbs-up" pictogram. In de praktijk fungeert dit als een stukje van Facebook dat is ingebed in de Website. (De lijst van Facebook plug-ins en de bijbehorende pictogrammen is hier te vinden). Wij bieden ook de mogelijkheid om op onze Website te registreren met de "Facebook Connect" Plug-in, waarmee geregistreerde gebruikers van Facebook met behulp van hun Facebookaccount en -gegevens zich kunnen registreren op onze Website zonder dat zij handmatig de nodige gegevens hoeven invoeren op onze Website. In plaats daarvan zullen uw e-mailadres en Facebook ID worden overgedragen van Facebook naar ons en opgeslagen worden bij ons. Als je belandt op een webpagina die gebruik maakt van deze plug-ins, stuurt uw browser bepaalde informatie aan Facebook. Net als bij andere websites die deze plug-ins gebruiken, hebben we geen controle over deze gegevensuitwisseling. Voor meer informatie over de informatie die Facebook ontvangt wanneer u een webpagina bezoekt met een van hun plug-ins, raden wij u aan het helpcentrum van Facebook te bezoeken.

Wat zijn Cookies, Web Beacons en Clear GIF's en waarom gebruiken we ze?

Een 'cookie' is een klein bestand dat op uw harde schijf wordt geplaatst door een aantal van onze webpagina's. Wijzelf, of derde partijen met wie we zakendoen, kunnen cookies gebruiken om ons te helpen de flow van onze webpagina's te analyseren, onze diensten, content en reclame aan te passen, de efficiëntie van reclame te meten en vertrouwen en veiligheid te promoten. Cookies worden algemeen gebruikt door de meeste grote transactiewebsites op ongeveer dezelfde manier als waarop wij ze op onze Website gebruiken.

U kunt alle cookies van deze Website wissen en blokkeren, maar dan werken bepaalde delen van de Website mogelijk niet meer. We willen open zijn over ons gebruik van cookies. Zelfs indien u enkel de Website zal bepaalde informatie (waaronder informatie over uw computer en aansluiting, browsertype en -versie, gegevens over het besturingssysteem en platform en de tijd waarop u de Website bezocht) automatisch over u worden verzameld. Deze informatie wordt telkens wanneer u de Website bezoekt verzameld en wordt gebruikt voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn uiteengezet.

U kunt de hoeveelheid informatie beperken die cookies van uw toestel verzamelen. Een eenvoudige manier om dit te doen is vaak door de instellingen in uw browser te wijzigen. Als u dat doet dan (a) wordt uw gebruik van de Website mogelijk negatief beïnvloed (en kunt u misschien helemaal geen toegang meer krijgen tot de Website), (b) wordt uw ervaring op deze Website en andere websites die cookies gebruiken om uw ervaring te verbeteren of te personaliseren mogelijk negatief beïnvloed, en (c) krijgt u mogelijk geen advertentiemateriaal te zien in lijn met de manier waarop u onze Website en andere websites gebruikt. U kunt op deze website zien hoe u deze wijzigingen in uw browser kunt doorvoeren. Tenzij u uw browserinstellingen zo hebt aangepast dat cookies worden geweigerd, verzendt ons systeem cookies zodra u onze Website bezoekt. Door de Website te gebruiken stemt u in met ons gebruik van cookies, tenzij u de instellingen van uw browser aanpast.
 
We verzamelen informatie over het gebruik van de Website door Eigenaren en Reizigers middels een of meerdere tracking partijen (derden) met het doel om statistische gegevens te rapporteren. In dit verband gebruiken sommige pagina’s die u op onze Website bezoekt elektronische afbeeldingen geplaatst in webpaginacode, die pixeltags genoemd worden (of "clear GIFs" of "web beacons") en die voor hetzelfde doel gebruikt worden als cookies.

Web beacons kunnen worden gebruikt om de trafficpatronen van gebruikers op verschillende pagina’s op te sporen, en zo de stroom van webverkeer te optimaliseren. Onze reclame-dienstverleners (derden) kunnen de web beacons ook gebruiken om u te herkennen als u de Website bezoekt, en om vast te stellen hoe u de Website heeft gevonden. Als u meer informatie wenst over deze werkmethode en wilt weten wat uw opties zijn om deze informatie niet door deze ondernemingen te laten gebruiken, klik dan hier.

Weergave van op u afgestemde reclame / uw keuzes

De advertenties die u op deze Website ziet worden beheerd door ons of door onze dienstverleners. Wij staan echter ook toe dat derden informatie verzamelen over uw online activiteiten via cookies en andere technologieën. Deze derden bevatten (1) andere HomeAway Groep maatschappijen en / of partners; (2) business partners, die gegevens verzamelen wanneer u een van hun advertenties bekijkt of daarop reageert via onze Websites; en (3) reclame-netwerken, die informatie over uw interesses verzamelen wanneer u een van de advertenties bekijkt die zij op vele verschillende websites plaatsen. De informatie die door deze derden wordt verzameld, wordt gebruikt om voorspellingen te doen over uw eigenschappen, interesses of voorkeuren en om advertenties weer te geven op onze Websites en over het internet die op uw interesses zijn afgestemd. Wij staan deze derde partijen niet toe om uw persoonsgegevens (zoals uw e-mailadres) via de Website te verzamelen, noch delen wij uw persoonsgegevens met hen.

Houd er rekening mee dat wij geen toegang hebben tot of controle hebben over cookies of andere technologieën die deze derden kunnen gebruiken om informatie over uw interesses te verzamelen. De gegevensverwerkingen van deze derden vallen ook niet onder deze Privacyverklaring. Sommige van deze bedrijven kunnen zijn aangesloten bij de Network Advertising Initiative, dat op één centrale plek een opt-out biedt voor wat betreft reclame targeting van daarbij aangesloten bedrijven. Voor meer informatie, klik dan hier en hier.

Net als andere bedrijven die online actief zijn, neemt deze Website deel aan cookies gebaseerde informatie uitwisselingen waar anonieme informatie wordt verzameld over uw surfgedrag via cookies en andere technologieën en onderverdeeld in verschillende interesse onderwerpen (zoals reizen). Deze interesse onderwerpen worden vervolgens gedeeld met derden, waaronder adverteerders en advertentienetwerken, zodat deze advertenties afgestemd kunnen worden op uw interesses. Wij delen geen persoonsgegevens (zoals uw e-mailadres) met deze bedrijven en wij staan deze bedrijven niet toe om dergelijke gegevens over u via onze Website te verzamelen. Klik hier voor meer informatie over op cookies gebaseerde informatie uitwisselingen, inclusief informatie over hoe u toegang krijgt tot informatie over de interesse onderwerpen voortkomend uit de cookies op uw computer en informatie over hoe u kunt weigeren om hieraan mee te doen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor zolang nodig voor de doelen waarvoor wij de gegevens hebben verzameld en waarmee u heeft ingestemd op basis van de Gebruiksvoorwaarden en deze Privacyverklaring, waarna wij bepaalde informatie bewaren met betrekking tot uw account, waaronder voor analytische doeleinden als ook ten behoeve van onze administratie.

Hoe neem ik contact met u op?

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring, de gebruiken en praktijken van deze Website of uw transacties met deze Website, moedigen we u aan contact met ons op te nemen via de klantenservice.

Indien u niet tevreden bent met hun antwoord, dan kunt u ook contact opnemen met onze UK Privacy Officer via datenschutz@fewo-direkt.de.

De verantwoordelijke voor persoonsgegevens die u ons levert via deze Website is HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, DE-60329 Frankfurt am Main, Duitsland

U kunt ook schrijven naar Expedia, Inc., p / a Postbus 725, Belfast.BT1 3YL