Privacyverklaring HomeAway

 

Wij nemen de bescherming van de privacy van onze gebruikers ernstig. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en beschermen. De verklaring is van toepassing op HomeAway.nl en andere websites waarop een link staat naar deze Verklaring onder aan de bladzijde (die we in deze verklaring 'Website' noemen).

De Website wordt beheerd door HomeAway.com, Inc, een onderdeel van de groep HomeAway, Inc. Meer gegevens over de groep HomeAway en de ondernemingen ervan vindt u in de initiële, jaarlijkse en driemaandelijkse verslagen bij de Securities and Exchange Commission van de VS op de formulieren S-1, 10-K en10-Q, die u hier kunt raadplegen. http://investors.homeaway.com/sec.cfm

De termen 'gebruikers' en 'u' zoals gebruikt in deze Privacyverklaring,hebben zowel betrekking op reizigers die de website gebruiken om een vakantiewoning te huren, als op leden die dergelijke woningen te huur aanbieden op de Website. Ze is ook van toepassing op andere bezoekers van onze website - zoals beleggers of mensen die via onze website solliciteren voor een baan.

We gebruiken de over u ingezamelde informatie alleen zoals is toegestaan onder deze Privacyverklaring. De website bevat mogelijk links naar websites van derden. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke websites. Het dan ook is raadzaam om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u ermee instemt of deze websites gebruikt. Tenzij anders vermeld in deze Verklaring hebben woorden en zinnen in dit beleidsdocument dezelfde betekenis als in de Gebruiksvoorwaarden - beschikbaar op Gebruiksvoorwaarden.

Door ons informatie te bezorgen bij het registreren, wanneer u contact met ons opneemt of door de Website op een andere manier te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met deze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring werd het laatst bijgewerkt in november 2011. Deze Privacyverklaring is vanaf die datum van kracht. We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen om nieuwe regulatoire vereisten, technologische evoluties, updates van de website en wijzigingen in de manier waarop we informatie verzamelen en vrijgeven, te weerspiegelen. Elke nieuwe versie van deze Privacyverklaring wordt geldig zodra ze op de website wordt gepubliceerd. U moet hier dan ook regelmatig het meest recente Privacybeleid komen raadplegen. Druk het Privacybeleid ook af en bewaar het.

Wij kunnen reviews verzamelen die reizigers hebben geschreven over een woning waarin ze hebben gelogeerd ("reizigersreviews") en/of die eigenaren hebben geschreven over het verblijf van een reiziger ("eigenarenreviews"). Reizigersreviews worden op onze site getoond, terwijl eigenarenreviews alleen worden geopenbaard aan eigenaren die een verzoek om informatie of boekingsaanvraag van die reiziger ontvangen. Eigenarenreviews stellen een eigenaar in staat om meer te weten te komen over de reiziger die hem heeft benaderd en vergroten zo het vertrouwen in ons platform. Eigenaren moeten zich aan de wet houden, wat onder andere betekent dat ze geen informatie over een reiziger mogen gebruiken om die reiziger te discrimineren.


Safe Harbor

HomeAway volgt de Safe Harbor-regeling van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken ter bescherming van de gegevensoverdracht naar de VS vanuit de Europese Unie en Zwitserland. HomeAway verklaart dat het zich houdt aan de privacybeginselen van Safe Harbor inzake kennisgeving, keuze, verdere doorgifte, beveiliging, data-integriteit, toegang en handhaving. Voor meer informatie over deze regeling en om de informatie te bekijken die we hebben ingediend bij het ministerie van Economische Zaken, zie: http://export.gov/safeharbor/

 

Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens en waar?

Uw persoonlijke gegevens (ook wel persoonlijke informatie genoemd), d.w.z. gegevens die u identificeren of met behulp waarvan u te identificeren bent, worden verzameld, verwerkt, opgeslagen en gebruikt door ons, doorgegeven aan en verwerkt door ondernemingen van de groep HomeAway en andere dataverwerkers die onder contract met ons samenwerken. HomeAway is een wereldwijde onderneming. Persoonlijke gegevens ingediend door of verzameld bij gebruikers van onze Website kunnen dan ook in de Verenigde Staten of elk ander land worden opgeslagen en verwerkt waarin wij, de groep HomeAway of onze agenten faciliteiten onderhouden. Door uw gebruik van de Website accepteert u en stemt u ermee in dat u uw persoonlijke gegevens buiten het land verplaatst waarin u ze heeft verstrekt ('uw land'), en dat u toestemt met de overdracht van informatie naar een bestemming buiten uw land. Deze landen hebben misschien niet dezelfde databeschermingswetten als die van uw land. Als we uw persoonlijke gegevens echter op deze manier buiten uw land plaatsen, zullen we maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw recht op privacy beschermd blijft in overeenstemming met de toepasselijke databeschermingswetten, deze Privacyverklaring en de bepalingen van ons Safe Harbor-certificaat.

 

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “Cookies”, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een gebruikersanalyse van de website door u mogelijk maken. De door de Cookie verkregen informatie over uw gebruik van deze website worden in de regel aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonymisatie op deze website, wordt uw IP adres van Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten van overeenkomstondertekening van het Europees economisch gebied afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledig IP adres aan een server van Google in de USA overgedragen en daar afgekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website activiteiten samen te stellen en om verder met het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten tegenover de website exploitant te verstrekken. De in het kader van Google Analytics van uw browser overgedragen IP adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van Cookies door een gepaste instelling in uw browser software verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

U kunt daarenboven de verzameling door de Cookie gegenereerd en op uw gebruiker van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP adres) aan Google alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, indien u onder volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) de beschikbare browser plugin downloadt en installeert.
U kunt de verzameling door Google Analytics verhinderen, indien u op volgende link klikt. Er wordt een Opt-Out Cookie aangewend die de toekomstige verzameling van uw gegevens bij een bezoek van deze website verhindert:

<a href=”javascript:gaOptout()”>Google Analytics deactiveren</a>

Meer informatie over de gebruikersvoorwaarden en privacybeleid vindt u onder http://www.google.com/analytics/terms/nl.html respectievelijk onder https://www.google.de/intl/nl/policies/. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics een code heeft „gat._anonymizeIp();“ uitgebreid om een anonieme verzameling van IP adressen (zogenaamde IP-Masking) te garanderen.


De informatie die we verzamelen

Van tijd tot tijd geeft u mogelijk uw persoonlijke gegevens aan ons door. Om bijvoorbeeld een verzoek of vraag van u te verwerken, hebben we alle onderstaande informatie nodig, of een gedeelte daarvan: uw volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, huidige locatie en in het geval van de vermelding van een lid, een betaalmethode. Ook geeft u op andere momenten mogelijk persoonlijke gegevens aan ons door, bijvoorbeeld als u zich inschrijft op de Website of een advertentie plaatst voor een eigendom. We kunnen ook informatie verzamelen afkomstig van cookies of web beacons. Voor meer informatie over de werking ervan kunt u terecht in de betreffende paragraaf van deze verklaring hieronder. We verzamelen ook IP-adressen, identificatiegegevens voor mobiele apparatuur, gegevens met betrekking tot uw locatie, surf- en doorklikgedrag, tijdstippen waarop u de website raadpleegde, huizen die u hebt bekeken, waarnaar u op zoek was, de duur van uw bezoek en andere gegevens met betrekking tot uw activiteit op deze Website. Als u ons vraagt om een koppeling te maken naar andere websites (zoals uw Facebook-account) dan kunnen we ook op die manier informatie verzamelen. Zie voor meer informatie over het inzamelen van persoonlijke gegevens door ons de paragraaf Enquêtes en Nieuwsbrieven hieronder. We verkrijgen uw gegevens indien u uw persoonlijke data invoert, via de automatische inzameling van uw gegevens wanneer u de Website gebruikt, wanneer we met u praten, of via derde partijen. Informatie van derde partijen kan informatie over creditkaarten bevatten, die we gebruiken om fraude te voorkomen en op te sporen, informatie van uw provider voor mobiele telefonie indien u inlogt op de website via een mobiel toestel of informatie van een derde partij zoals een sociale media-website of website met reisrecensies indien u ons hebt gevraagd om uw data met hen te delen.

 

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens

Onze voornaamste doelstelling bij het verzamelen van uw persoonlijke gegevens, is u de diensten aan te bieden waarom u vraagt, en waarvan we geloven dat ze het gebruiuk van de website kunnen optimaliseren. U stemt ermee in dat we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doelstellingen:
 

 • Met het oog op de dienstverlening of om in te kunnen gaan op uw verzoek;
 • Wanneer u een profiel aanmaakt op onze site, kan de informatie in uw profiel door andere gebruikers van onze site worden bekeken.
 • Om van tijd tot tijd contact met u op te nemen omtrent gebruikers- of service-updates;
 • Om andere berichten te versturen die essentieel zijn voor de service die we bieden op de Website;
 • Om mensen te helpen met wie u zaken hebt gedaan. Indien u bijvoorbeeld eigenaar bent en een reiziger die bij u heeft geboekt heeft uw gegevens nodig, geven we die mogelijk door. Indien u een reiziger bent en een eigenaar bij wie u hebt geboekt wenst contact met u op te nemen, kunnen we deze uw gegevens bezorgen.
 • Om onze diensten, content en reclame aan te passen, te evalueren, erover te berichten en ze te verbeteren.
 • Om diensten met betrekking tot de Website of de groep HomeAway en/of onze filialen te promoten.
 • Om informatie te vergelijken met het oog op de nauwkeurigheid ervan, en ze te controleren bij derde partijen.
 • Om activiteiten waarvan we denken dat ze mogelijk illegaal, onwettelijk of schadelijk zijn te voorkomen, onderzoeken of vervolgen, en
 • Om onze Privacyverklaring en/of Algemene Bepalingen af te dwingen, of voor elk ander oogmerk waarnaar hierin wordt verwezen.

 

We verzamelen statistieken over het verkeer op de Website, de verkoop en andere commerciële informatie die we doorgeven aan derde partijen om ons te helpen bij het verbeteren van de diensten die we u aanbieden. We gebruiken ook demografische informatie om de Website aan te passen en delen die informatie met derde partijen zodat zij een beter beeld krijgen van onze klantenbasis en algemene consumententendenzen.

Indien u lid bent, kunnen we ook contact met u opnemen over uw account en gebruik van onze diensten.


Hoe we uw persoonlijke gegevens bekend kunnen maken


We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken om ons beleid af te dwingen, of indien de toepasbare wetgeving ons dit toelaat, zoals naar aanleiding van de rechtshandhaving of op gezag van de overheid, of in verband met een huidig of toekomstig geschil, of om onze eigendom, onze mensen en andere rechten of belangen te beschermen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met:
 

 • Een van onze partners, waarvan u heeft aangegeven dat u erover ingelicht wilt worden;
 • Een ander lid met wie u zaken hebt gedaan.
 • Een derde partij die diensten levert namens ons;
 • Ondernemingen van de groep HomeAway en/of filialen; of
 • Andere ondernemingen of zakelijke entiteiten, indien we bijvoorbeeld een fusie overwegen met of een verkoop aan die onderneming of zakelijke entiteit, of
 • Andere ondernemingen waarmee we samenwerken om alle of een gedeelte van de eigendomsvermeldingen van onze leden te omschrijven, of om op een andere manier promotionele of andere diensten te verlenen met betrekking tot onze activiteiten of die van de de groep HomeAway. Hieronder valt mogelijk het vertonen van uw foto's op andere websites; of
 • Elke derde partij met wie u ons hebt gevraagd uw persoonlijke gegevens te delen - zoals Facebook indien u ons hebt gevraagd verbinding te maken met uw Facebook-account.


U hebt mogelijk toegang gekregen tot onze website via een hyperlink van de website van een van onze handelspartners. Indien dit het geval is, stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens en aankoopinformatie, met inbegrip van gedragspatronen, worden gedeeld met die handelspartner, in overeenstemming met onze contractuele relatie met hen.

In het onwaarschijnlijke geval dat wij of HomeAway of een onderdeel van de groep HomeAway wordt verkocht, of dat de activa aan een derde partij worden overgedragen, kunnen ook uw persoonlijke gegevens als waardevolle activa worden overgedragen. Potentiële kopers en hun adviseurs hebben mogelijk ook toegang tot de gegevens als een onderdeel van het verkoopproces. Het gebruik van uw persoonlijke gegevens blijft evenwel onderworpen aan deze Privacyverklaring. Op dezelfde manier kan uw persoonlijke informatie worden doorgegeven aan een rechtsopvolger, in het onwaarschijnlijke geval van een liquidatie, faillissement of beheer. Onze klantendatabase kan los van de rest van de onderneming worden verkocht, als geheel of in een aantal onderdelen. Het is tevens mogelijk dat de onderneming van de koper verschilt van de onze.


Reactiesnelheid van de verhuurder

Het is voor ons belangrijk om goede diensten te leveren. Daarom accepteert u als verhuurder, dat wij statistische informatie omtrent de snelheid van uw antwoord op een aanvraag verzamelen. Deze informatie wordt weergegeven op uw advertentie(s).


Nieuwsbrieven

Als lid van de Website ontvangt u onze nieuwsbrief ‘Owner’, een integraal onderdeel van de service die we bieden. Reizigers die de Website gebruiken krijgen de optie om de nieuwsbrief ‘Traveller’ te ontvangen wanneer zij zich bij ons inschrijven. Wij en de groep HomeAway kunnen van tijd tot tijd verschillende nieuwsbrieven uitgeven, met het oog op de promotie van de diensten die wij of zij aanbieden. Gebruikers kunnen hun abonnement op deze nieuwsbrieven te allen tijde annuleren, hoewel het even kan duren voor de wijzigingen in uw voorkeuren van kracht worden.


Enquêtes

Enquêtes zijn een andere manier waarop wij informatie inzamelen over onze gebruikers Van tijd tot tijd vragen we de input van gebruikers om potentiële functies en diensten te evalueren. De beslissing om aan een enquête deel te nemen is volkomen aan u. We gebruiken de informatie die we in enquêtes verzamelen om onze service te verbeteren.


Games

Van tijd tot tijd bieden we games aan op deze Website. Deze games maken mogelijk een verbinding met andere gebruikers of derde partijen mogelijk. Indien dit het geval is, stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens dienovereenkomstig worden overgedragen.


Telefoongesprekken

We verzamelen gegevens online en op basis van correspondentie, maar we kunnen ook een persoonlijk gesprek met u voeren (bijvoorbeeld tijdens een vergadering van Eigenaars) of een telefoongesprek. We nemen regelmatig telefoongesprekken op. Deze opnames vallen ook onder deze Privacyverklaring en we bewaren deze gegevens op dezelfde manier als de andere data. Opnames van telefoongesprekken kunnen ook worden overgedragen aan of verwerkt worden op andere locaties wereldwijd.


Communicatie via HomeAway

Reizigers hebben op HomeAway NL de mogelijkheid om via het contactformulier de eigenaar direct te contacteren en vragen te stellen. De medewerkers van ons securityteam kunnen de communicatie via het HomeAway platform onder omstandigheden direct inzien. Daarnaast kunnen berichten worden opgeslagen en verwerkt worden in onze servers. Uit veiligheidsoverwegingen worden e-mailadressen in de communicatie die verlopen via het HomeAway platform, vervangen door ----- @ ----.

Verzoek om inlichtingen

Gebruikers van de Website kunnen een verzoek om inlichtingen sturen aan leden door middel van links waar ze op kunnen klikken in de woningvermeldingen op de Website. Als u besluit om een verzoek om inlichtingen te sturen via deze links, dan is uw persoonlijke informatie, inclusief uw e-mailadres en andere informatie die u verstrekt, zichtbaar voor dat lid, zodat hij of zij u direct antwoord kan geven. Uw gegevens kunnen ook naar ons worden verzonden, en we krijgen mogelijk toegang tot deze gesprekken, zelfs indien u rechtstreeks contact opneemt me het lid. Bovendien kunnen deze mededelingen worden gehost, verwerkt of verzonden via onze servers. Als u het lid opbelt, wordt u eventueel gevraagd een telefoonnummer op te geven waarop u teruggebeld kan worden. Geef geen informatie vrij in een e-mail of telefoongesprek waarvan u niet wilt dat de groep HomeAway ze bezit, inclusief, maar niet beperkt tot, creditkaart en bankrekening-gegevens. Deze verzoeken om inlichtingen worden naar het door u geselecteerde individuele lid gestuurd en door ons bewaard. Het resulterende verzoek om inlichtingen kan alleen worden ingekeken door het lid aan wie het oorspronkelijk was gericht, en door de mensen van onze klantendienst, bij wie leden gegevens kunnen opvragen over verzoeken om inlichtingen in het verleden of informatie met betrekking tot verblijven in het verleden, waaronder uw contactgegevens. De Website kan van tijd tot tijd e-mailservers van derden gebruiken om de inlichtingenmails te verzenden en ontvangst te bevestigen, en om het algemene gebruik van verzoekmails te analyseren zoals wordt gerapporteerd door dit soort trackingsystemen van derden


Hoe beschermen we uw persoonlijke informatie als wie die eenmaal hebben?

We zetten gepaste technische en organisatorische stappen om ongeoorloofde of onwettelijke verwerking van uw persoonlijke gegevens te voorkomen en deze te beschermen tegen verlies door ongeval of vernietiging of schade. Hoewel geen enkel computersysteem volkomen veilig is, zijn wij van mening dat de maatregelen die door onze Website worden uitgevoerd de kans op veiligheidsproblemen terugdringen tot een niveau dat aanvaardbaar is voor de betreffende soort gegevens. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ingesteld om onze gebruikersdatabase te beschermen, en toegang tot deze database wordt intern beperkt. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van elke gebruiker om:

 • ervoor te zorgen dat er geen onbevoegd gebruik wordt gemaakt van uw toegang tot de Website;
 • ervoor te zorgen dat niemand anders de Website gebruikt terwijl uw computer ingelogd is op de Website (met inbegrip van inloggen op uw computer met een mobiele telefoon, Wi-Fi- of gedeelte verbinding waarvan u gebruikmaakt).
 • uit te loggen of de Website te verlaten wanneer deze niet wordt gebruikt;
 • indien van toepassing, uw wachtwoord of andere toegangsinformatie geheim te houden. uw paswoord en inlog-gegevens zijn persoonlijk en mogen niet aan derden worden doorgegeven noch worden gebruikt om bijvoorbeeld gedeelde toegang via een netwerk mogelijk te maken, en
 • een goede internetveiligheid te behouden. Indien uw e-mailaccount of Facebook-account bijvoorbeeld wordt gecompromitteerd, wordt uw account bij ons hierdoor mogelijk toegankelijk gemaakt indien u ons die gegevens hebt bezorgd en/of ons de toegang hebt verschaft tot deze accounts. Indien uw e-mailaccount gecompromitteerd is, kan ze worden gebruikt om u te vragen uw paswoord te wijzigen en op die manier toegang te krijgen tot uw account bij ons. U moet al uw accountgegevens veilig bewaren. Indien u denkt dat een van uw accounts gecompromitteerd is, dient u uw accountgegevens bij ons te wijzigen, en er in het bijzonder voor te zorgen dat een gecompromitteerde account geen toegang mogelijk maakt tot uw account bij ons. U moet ons hiervan bovendien onmiddellijk op de hoogte brengen, zodat we kunnen proberen te helpen uw account te beveiligen en indien nodig anderen te waarschuwen die mogelijk betrokken zijn.


Indien u ons echter hebt gevraagd om data te delen met derde partijen (zoals Facebook) zijn hun servers mogelijk niet veilig. Creditkaart-informatie wordt doorgaans opgeslagen door onze creditkaart-verwerkende partners, die we vragen die data veilig op te slaan. We gebruiken tevens derde partijen om ons te helpen onze websiteflow, content en reclame te optimaliseren, (zie beneden).

Gelieve op te merken dat, ondanks de maatregelen die wij en derde partijen die we in dienst nemen, invoeren, het internet niet veilig. Het gevolg daarvan is dat anderen op onwettige wijze toegang kunnen krijgen tot persoonlijke gegevens of deze kunnen onderscheppen.


Wat zijn Cookies, Web Beacons en Clear GIF´s en waarom gebruiken we ze?

Een 'cookie' is een klein bestand dat op uw harde schijf wordt geplaatst door een aantal van onze webpagina's. Wijzelf, of derde partijen met wie we zakendoen, kunnen cookies gebruiken om ons te helpen de flow van onze webpagina's te analyseren, onze diensten, content en reclame aan te passen, de efficiëntie van reclame te meten en vertrouwen en veiligheid te promoten. Cookies worden algemeen gebruikt door de meeste grote transactiewebsites op ongeveer dezelfde manier als waarop wij ze hier op onze Website gebruiken.

U kunt alle cookies van deze Website wissen en blokkeren, maar dan werken bepaalde delen van de Website mogelijk niet meer. We willen open zijn over ons gebruik van cookies.

Zelfs indien u de Website alleen bezoekt om bepaalde informatie op te zoeken (waaronder informatie over de computer en aansluiting, browsertype en -versie, gegevens over het besturingssysteem en platform en de tijd waarop u toegang had tot de Website ) wordt er automatisch bepaalde informatie over u verzameld. Deze informatie wordt verzameld telkens wanneer u toegang krijgt tot de Website en wordt gebruikt voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden uiteengezet.

U kunt de hoeveelheid informatie die cookies op uw toestel verzamelen, beperken. Een eenvoudige manier om dit te doen is vaak door de instellingen in uw browser te wijzigen. Als u dat doet dan (a) wordt uw gebruik van de Website mogelijk negatief beïnvloed (en kunt u misschien helemaal geen toegang meer krijgen tot de Website), (b) wordt uw ervaring op deze en andere websites die cookies gebruiken om uw ervaring te verrijken of persoonlijker te maken mogelijk negatief beïnvloed en (c) krijgt u mogelijk geen advertentiemateriaal aangeboden dat weerspiegelt hoe u onze en andere websites gebruikt. U kunt op de volgende website zien hoe u deze wijzigingen in uw browser kunt aanbrengen: www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Tenzij u uw browserinstellingen zo hebt aangepast dat cookies worden geweigerd, verzendt ons systeem cookies zodra u onze website bezoekt. Door de website te gebruiken, stemt u hiermee in, tenzij u de instellingen van uw browser aanpast.
 
We zamelen informatie in over het gebruik van de Website door leden en reizigers en geven dit door aan een of meerdere trackingondernemingen (derden) met het doel om statistische gegevens te rapporteren. In dit verband gebruiken sommige pagina’s die u op onze Website bezoekt elektronische afbeeldingen in webpaginacode, die pixeltags genoemd worden (of ‘clear GIFs’ of ‘web beacons’), en die voor hetzelfde doel gebruikt worden als cookies.

Web beacons kunnen worden gebruikt om de trafficpatronen van gebruikers op verschillende pagina’s op te sporen, en zo de stroom van webverkeer te optimaliseren. Onze reclame-dienstverleners (derden) kunnen de web beacons ook gebruiken om u te herkennen als u de Website bezoekt, en om vast te stellen hoe u de Website heeft gevonden. Als u meer informatie wenst over deze werkmethode en wilt weten wat uw opties zijn om deze informatie niet door deze ondernemingen te laten gebruiken, klik dan hier: http://networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp


Phishing of valse e-mails

Indien u een ongewenste e-mail ontvangt die van ons afkomstig lijkt te zijn of van onze leden, en waarin u om persoonlijke informatie wordt gevraagd (zoals uw creditkaart, login of paswoord), of waarin u wordt gevraagd om uw account of andere persoonlijke informatie te controleren of te bevestigen door op een link te klikken, werd die e-mail vermoedelijk verzonden door iemand die op onwettige wijze toegang probeert te krijgen tot uw informatie, ook wel een 'phisher' of 'spoofer' genoemd. Wij verzoeken u nooit dergelijke informatie vrij te geven in een e-mail. Geef de informatie niet vrij en klik niet op de link. Gelieve contact met ons op te nemen via de Klantendienst indien u een dergelijke e-mail ontvangt.

Sollicitanten, huidige en vorige werknemers

Indien u de Website gebruikt om te solliciteren voor een baan bij ons, gebruiken we de informatie die u ons bezorgt om uw sollicitatie te verwerken en aanwervingsstatistieken bij te houden. Indien we informatie wensen vrij te geven aan een derde partij, bijvoorbeeld indien we een referentie wensen te controleren, doen we dit niet zonder u er van tevoren op de hoogte te brengen, tenzij de vrijgeving door de wet wordt vereist. Persoonlijke informatie over niet-geslaagde kandidaten wordt 12 maanden lang bijgehouden na de sollicitatie, en vervolgens vernietigd of gewist. We bewaren anoniem gemaakte statistische informatie over sollicitanten met het oog op onze aanwervingsactiviteiten, maar het is niet de bedoeling dat individuen op basis van deze gegevens kunnen worden geïdentificeerd. HomeAway is gevestigd in de VS en de gegevens met betrekking tot werknemers en aanwerving worden daar bewaard en in de andere locaties van de groep HomeAway wereldwijd.

Zodra een persoon bij ons wordt aangeworven, stellen we een bestand op met betrekking tot zijn of haar tewerkstelling. In dat stadium geven we u meer informatie over hoe we werknemersgegevens bewaren.

Hoe corrigeer ik mijn gegevens of werk ik ze bij?

U kunt alle persoonlijke informatie die door ons wordt verwerkt, inkijken. De beste manier om deze gegevens te bekijken indien u Eigenaar bent, is door in te loggen op uw account met behulp van de ‘knop 'Huiseigenaren login' boven aan het scherm. U kunt uw basisgegevens bekijken, en deze corrigeren of bijwerken telkens wanneer u dat wenst. We willen u tevens de kans geven om onnauwkeurigheden in andere gegevens over u die we in ons bezit hebben, op te sporen. Indien mogelijk voeren we de vereiste correcties door, indien u ons op de hoogte brengt van de onnauwkeurigheid van uw persoonlijke gegevens. U kunt vragen om informatie in ons bezit in te kijken, bij te werken of te wijzigen, door contact met ons op te nemen.

Hoe kies ik ervoor om geen marketingberichten te ontvangen van u?

We nemen van tijd tot tijd contact met u op voor marketingsdoeleinden. Tenzij u zich hiervoor hebt uitgeschreven, kan dit telefonisch of via e-mail gebeuren.

U kunt er op de volgende manier voor kiezen om geen marketingberichten van ons te ontvangen:

1.    neem online contact met ons op via klantenservice
2.    volg de aanwijzingen in elk bericht of in de nieuwsbrief,
3.    gebruik de uittekenfunctie op https://www.homeaway.nl/newsletter/subscribe, of
4.    stuur het verzoek per post aan ons op, adres: HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt, Duitsland

Vergeet niet dat het even kan duren nadat u uw voorkeuren hebt gewijzigd, voor ze van kracht worden.


Hoe lang houden we uw persoonlijke gegevens bij?

We slaan uw persoonlijke gegevens niet langer op dan nodig is voor de doeleinden waarmee u instemt onder de Gebruiksvoorwaarden en in deze Privacyverklaring, of zoals wordt vereist onder de toepasselijke wet, en daarna wissen wij de gegevens


Hoe neem ik contact met u op?

Indien u verdere vragen hebt over deze Privacyverklaring, de procedures van deze Website of uw transacties met deze Website, moedigen we u aan contact met ons op te nemen via de klantenservice. Indien u niet tevreden bent met hun antwoord, kunt u ook contact opnemen met onze juridische afdeling via legal@homeaway.com. In het onwaarschijnlijke geval dat uw klacht niet werd opgelost, indien uw gegevens onder Safe Harbor werden overgedragen aan de VS vanaf de EU of Zwitserland, kunt u ook contact opnemen met onze afdeling geschillenbeslechting, beheerd door NIPC, een onafhankelijke arbitragedienst in de EU. Onze juridische afdeling kan u meer informatie geven over deze dienst.
 

9 juni 2016