Privacyverklaring HomeAway

Privacybeleid HomeAway UK

 

Downloaden als PDF

Laatst gewijzigd: 1 oktober 2017

 

HomeAway neemt de bescherming van de privacy van haar gebruikers heel serieus. Dit Privacybeleid beschrijft op welke manieren wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen wanneer u deze website, andere HomeAway-websites en de HomeAway mobiele applicaties gebruikt (deze gezamenlijk te noemen: de “Website”).

In dit Privacybeleid gebruiken wij de termen “gebruikers” of “u” om te verwijzen naar u als een van de volgende soorten gebruikers van de HomeAway-diensten:

 

 • reizigers die via de Website zoeken naar een huuraccommodatie (hierna te noemen: “Reizigers”),

 

 • eigenaars, verhuurders of beheerders van accommodaties (hierna te noemen: “Eigenaars”) die via de Website een of meerdere accommodaties verhuren; of

 

 • andere personen die gebruik maken van de software of andere tools of diensten die wij op de Website aanbieden.


Tenzij uitdrukkelijk anderszins gedefinieerd in het onderhavige beleid hebben de bewoordingen en zinnen die in dit beleid gebruikt worden dezelfde betekenis als in de Algemene Eigenaarsvoorwaarden en de Algemene Reizigersvoorwaarden.

Dit Privacybeleid is te allen tijde van toepassing wanneer u de Website gebruikt, met inbegrip van het aanbieden van of zoeken naar accommodaties, het gebruiken van tools of diensten op de Website, het posten van welke content dan ook, het versturen van (aan)vragen, en alle andere mogelijke handelingen op de Website. 


Wat is HomeAway?

 

HomeAway is een medium waarmee Reizigers huuraccommodaties van Eigenaars kunnen vinden.  Wij zijn een onderdeel van de Expedia ondernemingengroep, maar wij willen u erop wijzen dat dit Privacybeleid exclusief van toepassing is op de websites en mobiele applicaties van HomeAway binnen de Europese Economische Ruimte.  Websites en applicaties die worden beheerd door andere leden van de Expedia Group zijn onderworpen aan hun eigen privacybeleid, welke u in kunt zien via links op die websites en in die applicaties. 
 

In het onderhavige Privacybeleid wordt de term "HomeAway Group" gebruikt om te verwijzen naar HomeAway en al haar groepsmaatschappijen, waaronder de groepsmaatschappijen die deel uitmaken van de overkoepelende Expedia Group.

Deze Website is bedoeld voor gebruik door personen vanaf 18 jaar.

 

Wie verwerken uw persoonlijke gegevens?

 

Gegevens waardoor u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden ("persoonlijke gegevens") zullen door ons verzameld, verwerkt, opgeslagen en gebruikt worden en worden doorgestuurd naar en verwerkt worden door ondernemingen in de HomeAway Group en niet-gelieerde verwerkers die handelen in opdracht van ons of in opdracht van een van de bedrijven binnen de HomeAway Group. Deze partijen kunnen onder meer betrokken zijn bij het beantwoorden van uw informatieverzoeken en het verstrekken van ondersteunende tools en diensten op de Website. Ze kunnen ons verder ook assisteren bij het op peil houden van de integriteit en beveiliging van de Website, zoals diensten voor betalingsverwerking, e-mails en berichtendiensten op de Website.

 

Wij kunnen ook van tijd tot tijd persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens over u verkrijgen via gelieerde entiteiten, zakenpartners en andere onafhankelijke externe bronnen en deze gegevens toevoegen aan onze accountinformatie. Onder gegevens die wij eventueel kunnen ontvangen vallen onder meer eerdere reizen en demografische informatie. Door uw persoonlijke gegevens te verstrekken gaat u ermee akkoord dat deze verzameld, verzonden, opgeslagen en/of verwerkt zullen/kunnen worden.

 

Als u de diensten van HomeAway gebruikt om in contact te treden met andere partijen (zoals wanneer u het HomeAway-netwerk gebruikt om te communiceren met Reizigers die eventueel uw accommodatie willen huren) zal deze communicatie ook voor ons toegankelijk zijn en zulke communicatie valt ook onder het onderhavige beleid.

 

Onze website kan eventueel bepaalde informatie (waaronder persoonlijke gegevens) plaatselijk op uw apparaat verzamelen en opslaan door middel van uw browser en het tijdelijke geheugen. Dit kan onder meer van toepassing zijn op foto’s of accommodaties die u online hebt bekeken. Wij gebruiken deze informatie om onze website tijdens uw bezoek sneller te laten werken en om u bij uw volgende bezoek interessante accommodaties te kunnen laten zien.

 

 

Wij willen u erop wijzen dat informatie die u op de Website deelt eventueel door zoekmachines, zoals Google, “geïndexeerd” kunnen worden. Hierdoor kan het zijn dat deze gegevens online publiek toegankelijk worden. Bijvoorbeeld: als u een review schrijft voor een accommodatie waar u verbleven hebt, zullen de review en alle informatie/gegevens die u in die review hebt genoemd publiek toegankelijk worden (ook op andere websites). Wees daarom zeer voorzichtig met wat u deelt en plaats geen informatie waarvan u wilt dat deze privé blijft. Zie voor aanwijzingen voor het gebruik van deze functies ook de Richtlijn Content op https://www.homeaway.nl/info/homeaway-nl/richtlijnen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de wijze waarop derden, waaronder andere gebruikers, de informatie die u op openbare plekken op de Website plaatst of met andere gebruikers of derden deelt, gebruiken of vrijgeven.

 

Het kan zijn dat de websites van de HomeAway Group gebruik maken van Google Analytics om statistieken bij te houden over het gebruik van de website. Hiervoor kunnen wij cookies gebruiken. Zie voor meer informatie ons Cookiebeleid en het privacybeleid van Google. Google kan de gegevens die hij verzamelt via zijn diensten – zoals Google Analytics, Google Translate, Google Maps en YouTube – met elkaar samenvoegen. U erkent en aanvaardt hierbij dat de HomeAway Group geen controle uit kan oefenen op de gegevensvergaring van Google. Wij raden u ten sterkste aan om het privacybeleid van Google door te nemen om te zien hoe het bedrijf gegevens verzamelt. Voor meer informatie over hoe Google gegevens verzamelt, zie https://www.google.com/policies/privacy/partners/. Als u niet wilt dat Google Analytics uw gegevens gebruikt, ga naar: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De gegevens die wij verzamelen

 

Er zijn diverse moment waarop u informatie aan ons verstrekt/kunt verstrekken. Dit betreft onder meer informatie waardoor u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, zoals uw voor- en achternaam, telefoonnummer, adres, e-mail, faxnummer en creditcardgegevens. Om bijvoorbeeld een verzoek of aanvraag van een Reiziger naar een Eigenaar te versturen hebben wij (een deel van) de volgende gegevens nodig: uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mail, uw huidige locatie en, als er een accommodatie van een Eigenaar gehuurd wordt, een betaalwijze. Er zijn ook andere momenten waarop u persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, zoals wanneer u zich aanmeldt voor de Website, wanneer u een advertentie voor een accommodatie plaatst of wanneer u via de Website met andere gebruikers communiceert. Wij kunnen verder ook persoonlijke informatie van u ontvangen wanneer u financiële informatie voor het verwerken van betalingen verstrekt.

 

Als u gebruik maakt van sociale mediafuncties op onze Website kan de aanbieder van die sociale media ons informatie sturen overeenkomstig zijn eigen beleid. Die informatie betreft onder meer persoonlijke gegevens, zoals uw naam, profielfoto, geslacht, vriendenlijsten en alle andere informatie die u beschikbaar hebt gesteld. Wij willen u erop attent maken dat het mogelijk is dat vrienden die social media gebruiken en onze Website gebruiken via die social mediaplatforms informatie over u met ons gedeeld hebben. Indien u het doorgeven van deze informatie wilt voorkomen, kunt u de betreffende instellingen/voorkeuren van uw account bij deze andere sociale media bewerken.

 

Wij kunnen ook gegevens verzamelen via cookies, webbeacons of vergelijkbare internettechnologieën. Meer informatie over deze methodes vindt u in de betreffende onderstaande paragraaf en in ons Cookiesbeleid. Wij gebruiken publiek toegankelijke gegevens om informatie die ons geleverd is te verifiëren en om de HomeAway-activiteiten te beheren en uit te breiden. Om de door gebruikers gevraagde diensten te verlenen, indien van toepassing met voorafgaande toestemming van de gebruiker, welke te allen tijde kan worden ingetrokken verzamelen wij ook IP-adressen, identificatiekenmerken van uw mobiele apparaat, uw locatie, navigatie- en klikgegevens, het tijdstip waarop u de website bezoekt, accommodaties die u bekijkt, waar u naar zoekt, hoe lang u op de website bent, alsook andere informatie over uw online activiteiten. Als u ons verzoekt contact te maken met andere websites (zoals wanneer u ons vraagt om verbinding te leggen met uw Facebookaccount) kunnen wij op die manier ook gegevens verzamelen. Voor elektronische communicatie die wij via een Website verzorgen passen wij elektronische of handmatige controles toe om deze communicatie te controleren voor vertrouwens- en veiligheidsdoeleinden. Voor meer informatie over hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen zie hieronder bij Enquêtes en Nieuwsbrieven. Wij verkrijgen gegevens van u doordat u uw persoonlijke gegevens invoert, door automatische gegevensverzameling over u tijdens uw gebruik van de Website, wanneer wij contact met u hebben, of via derden of hun websites. Gegevens die wij van derden kunnen ontvangen omvatten onder meer financiële informatie verkregen van onze betalingsverwerkers (deze informatie gebruiken wij om onze gegevens te actualiseren en fraude op te sporen en te voorkomen), informatie van uw mobiele provider wanneer u met een mobiel apparaat toegang tot de Website verkrijgt of informatie van derden, zoals social mediabedrijven of websites met reisrecensies.


Wij kunnen reviews verzamelen die Reizigers over hun accommodaties hebben geschreven (“Reizigerreviews”) en/of die Eigenaars over hun gasten hebben geschreven (“Eigenaarreviews”). Reizigerreviews worden op onze website getoond en Eigenaarreviews zijn enkel toegankelijk voor Eigenaars die een aanvraag of reserveringsverzoek van de Reiziger in kwestie hebben ontvangen. Eigenaarreviews bieden Eigenaars meer informatie over de Reizigers die contact met hen hebben opgenomen en versterken op die manier het algehele vertrouwen in ons platform. Eigenaars moeten voldoen aan de Algemene Eigenaarsvoorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat een Eigenaar informatie over een Reiziger niet mag gebruiken om tegen deze Reiziger te discrimineren.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

Het voornaamste doel van onze gegevensvergaring is u de diensten te kunnen leveren waar u om gevraagd heeft, alsook de diensten die naar ons idee uw gebruik van de Website zullen optimaliseren. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Voor de diensten die op de Website aangeboden worden of om aan door u gedane verzoeken te voldoen;
 • Om van tijd tot tijd contact met u op te nemen in verband met belangrijke gebruikers- of dienstverleningsupdates;
 • Om u andere berichten te sturen die nuttig zijn in de context van de dienst die wij op de Website verlenen;
 • Ter ondersteuning van mensen met wie u zaken heeft gedaan (of met wie u afgesproken heeft zaken te gaan doen). Bijvoorbeeld: u bent een Eigenaar. Een Reiziger heeft bij u geboekt of een aanvraag gestuurd en deze Reiziger heeft uw gegevens nodig. In dit geval kunnen wij uw gegevens doorsturen; of: u bent een Reiziger en een Eigenaar bij wie u geboekt heeft wil contact met u opnemen. Ook in dit geval kunnen wij uw gegevens doorsturen;
 • Om gepersonaliseerde, doelgerichte of locatiegebaseerde inhoud, diensten en reclame van ons en derden aan te bieden met voorafgaande toestemming van de gebruiker, welke te allen tijde kan worden ingetrokken.;
 • Indien nodig om uw interesse te meten en onze producten, diensten en de Website te verbeteren;
 • Om via e-mail en social media reclame te maken voor diensten die met de Website samenhangen of aangeboden worden door de HomeAway Group, onze moederonderneming en haar ondernemingen en/of onze gelieerde entiteiten;
 • Ter vergelijking van gegevens om de nauwkeurigheid daarvan vast te stellen en om deze bij derden te verifiëren;
 • Voor het verzamelen van informatie en statistieken over de reactietijd van Eigenaars op aanvragen op de Website, om op deze wijze de Reizigers een betere ervaring te kunnen bieden door gebruikmaking van anonieme en geaggregeerde informatie;
 • Voor het opsporen, onderzoeken en voorkomen van activiteiten die, naar onze mening, mogelijk illegaal, onwettig of schadelijk zijn en om ons Privacybeleid en/of onze Algemene Voorwaarden te handhaven, of voor andere doeleinden hierin of daarin beschreven. Wij verzamelen statistieken over websiteverkeer, verkopen en andere commerciële informatie, welke wij doorsturen naar derden die ons bijstaan in het verbeteren van de diensten die wij u verlenen. Wij gebruiken ook demografische gegevens om de Website beter op uw bezoek af te stemmen. Wij delen deze gegevens met derden zodat zij zich een beter beeld kunnen vormen van ons klantenbestand en de algemene trends onder klanten; en

Om ons te helpen aan onze wettelijke en nalevingsverplichtingen te voldoen. Zo kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken bij antecedentenonderzoek, om potentiële Eigenaars te screenen met officiële lijsten uit het Verenigd Koninkrijk en overzeese gebieden en om kredietbeoordelingen uit te voeren.

Hoe wij uw informatie delen of vrijgeven

 

Wij kunnen uw informatie delen of vrijgeven om ons beleid te handhaven, de rechten, eigendommen of veiligheid van de HomeAway Group, de Website en haar gebruikers te verdedigen en te beschermen, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of ten dienste van de nationale veiligheid, het algemeen belang of de rechtshandhaving in enig land waar de HomeAway Group ondernemingen of gelieerde entiteiten heeft. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie vrijgeven om te voldoen aan een wettelijk verzoek van wethandhavingsinstanties of overheidsorganen (waaronder belastingdiensten). Wij kunnen ook informatie vrijgeven in geval van bestaande en geplande juridische procedures of om onze eigendommen, mensen, rechten of belangen te beschermen.

 

Wij delen uw gegevens met derden (waaronder aan de HomeAway Group gelieerde entiteiten) die ons helpen onze producten en diensten aan u te leveren. Dit zijn bijvoorbeeld partijen die onze webservers hosten, onze data analyseren, ons marketingondersteuning bieden of de klantenservice voor hun rekening nemen. Deze bedrijven zullen toegang hebben tot het deel van uw persoonlijke gegevens dat zij nodig hebben om hun werk te doen, maar het is hen niet toegestaan deze gegevens voor andere doeleinden aan te wenden.

 

Wij kunnen ook in de volgende gevallen uw persoonlijke gegevens delen:

 • Indien u aangeeft informatie te willen ontvangen over de mogelijkheden, producten of diensten van derden zullen wij uw contactgegevens aan deze derden doorgeven zodat zij contact met u op kunnen nemen;
 • Wanneer u op onze Website een profiel aanmaakt, kunnen andere gebruikers van onze Website eventueel de daar geplaatste informatie inkijken;
 • Bij alle content die u op de Website plaatst (waaronder Eigenaarreviews, Reizigerreviews, reacties van Eigenaars op Reizigerreviews, berichten op fora of andere content die door een Gebruiker geplaatst wordt) zullen wij de gebruikersnaam uit uw profiel weergeven;
 • Wij delen (delen van) uw gegevens met Eigenaars naar wie u via de Website een aanvraag verstuurt;
 • Wij delen (delen van) uw gegevens met Eigenaars als u via onze website, via e-mail of telefonisch iets indient dat wij als een klacht beschouwen, en als u ermee akkoord gaat dat uw klacht en naam met de Eigenaar gedeeld worden;
 • Wij delen (delen van) uw gegevens met andere gebruikers als u met hen zaken hebt gedaan of wellicht zaken gaat doen;
 • Wij kunnen gebruikersstatistieken in de aanbiedingen tonen, zoals informatie betreffende de reactiesnelheid van eigenaars;
 • Wij kunnen uw gegevens delen met Bedrijven in de HomeAway Group en/of gelieerde entiteiten en onze dochterondernemingen in de vrijetijds- en reissector, waaronder de bedrijven op deze lijst;
 • Wij kunnen uw gegevens delen met andere bedrijven waarmee wij samenwerken om (een deel van) de advertenties van onze Eigenaars te kunnen tonen of op andere wijzen promotionele of andere diensten te leveren die met onze branche of de branches van de HomeAway Group te maken hebben. Dit heeft onder meer betrekking op de advertenties en foto’s die u eventueel op andere websites heeft geplaatst;
 • Wij kunnen uw persoonlijke gegevens met derden delen als u ons vraagt om dat te doen. Dit kan, als dat bedrijf bijvoorbeeld Facebook is, ook persoonlijk identificeerbare gegevens betreffen als u ons gevraagd heeft verbinding met Facebook te maken; of
 • Wij delen uw gegevens met bevoegde belastingdiensten of andere overheidsinstanties die gerechtigd zijn belastingen te innen indien dit noodzakelijk is voor de betaling van belastingen door of namens Reizigers of Eigenaars aan belastingdiensten overeenkomstig onze algemene voorwaarden en om te voldoen aan een wettig verzoek
 •     Het kan zijn dat u toegang tot onze website hebt verkregen via een hyperlink op de website van een van onze handelspartners. In dat geval gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens en aankoopinformatie – waaronder uw gedragspatronen –met die handelspartner delen in overeenstemming onze contractuele relatie met die partner.

  Indien een deel van de HomeAway Group wordt verkocht of als (een deel van) haar activa worden overgedragen aan een derde, is het mogelijk dat uw persoonlijke gegevens ook worden overgedragen. Gedurende het verkoopproces hebben potentiële kopers en hun adviseurs mogelijk toegang tot onze data. Het gebruik van uw persoonlijke gegevens zal echter onder dit Privacybeleid blijven vallen. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook overgedragen worden aan een rechtsopvolger in het onwaarschijnlijke geval van een ontbinding, faillissement of ondercuratelestelling van het bedrijf. Het kan zijn dat onze database met gegevens van Eigenaars, Reizigers en gebruikers los verkocht wordt, geheel of gedeeltelijk. Het kan zijn dat het bedrijf van de koper verschilt van ons bedrijf.

Wij kunnen ook samengevoegde of anonieme informatie delen met derden, waaronder adverteerders en investeerders. Wij kunnen bijvoorbeeld aan onze adverteerders het aantal bezoekers aan onze websites doorgeven. Deze informatie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt gebruikt om inhoud en diensten te ontwikkelen waarvan wij hopen dat ze u zullen interesseren en om de doeltreffendheid van ons adverteren te peilen.

 

Internationale gegevensoverdracht

 

Persoonlijke informatie over gebruikers kan opgeslagen en verwerkt worden in elk land waarin wij, onze gelieerde entiteiten of onze dienstverleners faciliteiten hebben, waaronder landen (zoals de Verenigde Staten) die buiten uw eigen land of regio liggen.

 

Het kan zijn dat deze landen minder uitgebreide databeschermingswetgeving hebben dan uw eigen land of regio, maar wij nemen in alle gevallen stappen om ervoor te zorgen dat uw privacy te allen tijde beschermd wordt in overeenstemming met het onderhavige Privacybeleid.

 

Door gebruik te maken van onze diensten gaat u ermee akkoord dat uw informatie kan worden doorgestuurd naar onze locaties en naar de dienstverleners die in dit Privacybeleid genoemd worden.
 

Nieuwsbrieven

 

Gebruikers kunnen zich abonneren op onze nieuwsbrief.Wij en de HomeAway Group kunnen van tijd tot tijd verschillende nieuwsbrieven aanbieden om de diensten die wij of zij verlenen te verbeteren. Alle Gebruikers kunnen zich te allen tijde voor deze e-mailnieuwsbrieven afmelden via het Communicatievoorkeurencentrum, al kan het enige tijd duren voordat de wijziging in uw voorkeuren doorgevoerd is.

Enquêtes

 

Wij kunnen van tijd tot tijd enquêtes afnemen om informatie over onze gebruikers te vergaren. Wij zullen gebruikers dan om input vragen om mogelijke functies en diensten te evalueren. Het staat u volledig vrij deel te nemen of niet deel te nemen. Wij gebruiken de informatie uit zulke enquêtes om onze diensten te verbeteren.

Games
 

Wij kunnen van tijd tot tijd op de Website games aanbieden. Deze games kunnen de spelers in staat stellen contact te leggen met andere gebruikers of met derden. In die gevallen gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens overeenkomstig worden overgedragen.

 

Mobiele applicaties
 

Als u applicaties die aan onze websites verbonden zijn downloadt of gebruikt kan het zijn dat wij informatie over uw locatie en mobiele apparaat ontvangen, waaronder de unieke identificatiecode van uw apparaat. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om u locatiegebaseerde diensten aan te bieden, zoals reclames, zoekresultaten en andere gepersonaliseerde content. Op de meeste mobiele apparaten kunt u deze locatiediensten uitschakelen. Indien u vragen heeft over het uitschakelen van de locatiediensten op uw apparaat raden wij u aan de handleiding van uw apparaat te raadplegen of contact op te nemen met uw mobiele provider of de fabrikant van uw toestel.

 

Telefoongesprekken
 

Naast de datavergaring uit onlineactiviteiten en uit correspondentie kan het ook zijn dat wij persoonlijk contact met u hebben (bijvoorbeeld tijdens een Eigenaarsvergadering) of via de telefoon met u spreken. Met voorafgaande toestemming van de gebruiker, nemen we regelmatig telefoongesprekken op om de kwaliteit te controleren en voor trainingsdoeleinden. Deze opnames vallen ook onder dit Privacybeleid en wij bewaren en beschermen deze gegevens op dezelfde wijze als waarop wij de andere gegevens bewaren en beschermen. Opgenomen telefoongesprekken kunnen naar locaties in andere landen verstuurd worden of daar worden verwerkt.

Aanvragen en andere elektronische communicatie
 

Reizigers kunnen via een Website aanvragen naar Eigenaars sturen en Reizigers en Eigenaars kunnen de tools op een Website gebruiken om met elkaar te communiceren.  Als u op een Website een aanvraag naar een Eigenaar stuurt zullen uw naam en de andere gegevens die u verstrekt aan deze Eigenaar verschaft worden zodat deze op uw aanvraag kan reageren. Aanvragen via het HomeAway-systeem kunnen ook ingezien worden door onze werknemers, agenten en vertegenwoordigers, die (delen van) de informatie kunnen gebruiken in de context van onze dienstverlening.

 

Als Reizigers en Eigenaars via een Website verder met elkaar communiceren zullen wij toegang tot die uitwisseling hebben en wij kunnen deze monitoren voor vertrouwens- en veiligheidsdoeleinden en voor het verlenen van onze diensten.


Als u aan zulke communicatie deelneemt en de andere partij opbelt kunt u verzocht worden om een telefoonnummer achter te laten. Let er goed op dat u via e-mail of de telefoon geen informatie meedeelt als u niet wilt dat de andere partij of HomeAway hierover kunnen beschikken. Dit betreft onder andere (maar is niet beperkt tot) creditcardinformatie en andere bankgegevens. Bezoek voordat u creditcardinformatie of andere bankgegevens verstrekt of betaalopdrachten uitvoert altijd eerst onze Gemeenschapspagina’s Hier vindt u namelijk meer informatie over oplichtingspraktijken zoals phishing en kunt u leren hoe u uw risico’s kunt verminderen.

 

Het kan zijn dat wij van tijd tot tijd de e-mailservers van derden gebruiken om zulke communicatie te versturen en te volgen en om de communicatiepatronen te analyseren voor vertrouwens- en veiligheidsdoeleinden, alsook om andere informatie te verzamelen, zoals aanvragen en boekingen (alles geanonimiseerd) om ons meer inzicht in ons bedrijf te verschaffen. Ons systeem zal berichten niet oneindig bewaren en het kan zijn dat berichten na bezorging niet meer in te zien zijn. Het is daarom van groot belang dat u berichten die belangrijk voor u zijn uitprint – dit betreft bijvoorbeeld betalingsbewijzen of reserveringsbevestigingen.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens nadat wij deze hebben verkregen?

 

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde en/of onwettelijke verwerking en om het onopzettelijke verlies of de verwijdering en/of beschadiging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Hoewel geen enkel computersysteem 100% veilig is zijn wij ervan overtuigd dat de maatregelen die in de Website geïntegreerd zijn onze blootstelling aan beveiligingsrisico’s afdekken tot een niveau dat passend is voor het type gegevens waarmee wij werken. Wij hebben veiligheidsmaatregelen geïnstalleerd om onze gebruikersdatabase te beschermen. Toegang tot deze database is intern beperkt. Individuele gebruikers moeten echter nog altijd:

 • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang tot hun account krijgen;
 • Ervoor zorgen dat anderen geen gebruik van de Website maken wanneer het apparaat van de gebruiker ingelogd is (zoals wanneer u inlogt via een mobiele, wifi- of gedeelde verbinding);
 • Uitloggen of de Website afsluiten wanneer deze niet meer gebruikt wordt;
 • Indien van toepassing: wachtwoorden en andere toegangsinformatie geheim houden. Uw wachtwoord en inloggegevens zijn persoonlijk en moeten niet gedeeld worden met anderen of gebruikt worden om anderen toegang tot de Website te verschaffen (zoals bijvoorbeeld via een netwerk). U moet een wachtwoord aanmaken dat u alleen voor onze Website gebruikt – gebruik niet hetzelfde wachtwoord als u voor een andere website of uw e-mailaccount gebruikt; en
 • Veilig omgaan met het internet en beveiligingsrisico’s vermijden. Bijvoorbeeld: als iemand uw e-mail of uw Facebookaccount heeft gehackt, kunnen anderen toegang tot uw account bij ons verkrijgen als u ons gegevens over deze accounts heeft verstrekt en/of als u via deze accounts toegang tot de Website verkrijgt. Indien uw e-mailaccount gehackt is kunnen anderen dit gebruiken om op onze Website een nieuw wachtwoord aan te vragen, waardoor zij toegang tot uw gebruikersaccount kunnen verkrijgen. Houd al uw accountgegevens altijd geheim. Als u denkt dat een van uw accounts gehackt is, moet u onmiddellijk uw wachtwoord en andere toegangsinformatie bij ons wijzigen en ervoor zorgen dat gehackte accounts zich geen toegang tot uw account bij ons kunnen verschaffen. Verder moet u ons onverwijld inlichten zodat wij u kunnen helpen uw account te beveiligen en eventueel anderen kunnen waarschuwen.

Wij willen u erop wijzen dat ondanks alle maatregelen die wij en de derden met wie wij samenwerken nemen, het internet in principe onveilig is. Hierdoor kan het zijn dat anderen uw privéberichten of gegevens illegaal onderscheppen.

Externe Links en sociale plug-ins

 

Indien een onderdeel van de Website u naar andere websites doorstuurt vallen die websites niet onder dit Privacybeleid. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van dergelijke andere websites door te lezen, om inzicht te krijgen in hun procedures omtrent het verzamelen, gebruiken en onthullen van persoonlijke gegevens.  Dit kan ook het geval zijn wanneer een deel van de Website gebruik maakt van sociale plug-ins van andere websites, zoals Facebook. Plug-ins zoals de "Vind-ik-leuk"-knop en "Reacties" van "Facebook" en "Facebook Connect" zijn te herkennen aan een van de logo's van Facebook, zoals de "f" of het "duim"-icoontje; deze zijn in feite een klein stukje Facebook ingebed in de Website. (U kunt hier een lijst van de sociale plug-ins van Facebook en de bijbehorende icoontjes vinden). Wij bieden ook de mogelijkheid om u in te schrijven op onze Website door middel van de "Facebook Connect" plug-in, waarmee Facebookgebruikers zich in kunnen schrijven op onze Website met hun Facebook-accountgegevens, zonder de vereiste gegevens handmatig op onze Website in te moeten voeren. In plaats daarvan worden uw e-mailadres en Facebook-ID vanuit Facebook naar ons overgedragen en door ons opgeslagen. Wanneer u op een webpagina komt die gebruikmaakt van deze plug-ins, verstuurt uw browser bepaalde informatie naar Facebook. Zoals het geval is bij andere websites die gebruikmaken van deze plug-ins hebben wij geen controle over deze gegevensuitwisseling. Voor meer informatie over de gegevens die Facebook ontvangt wanneer u een webpagina bezoekt met behulp van een van hun plug-ins, raden wij u aan om de hulpcentrumpagina van Facebook te bezoeken.

 

Wat zijn cookies, webbeacons en doorzichtige GIF’s en waarom zetten wij deze in?
 

Een “cookie” is een klein bestandje dat door sommige van onze webpagina’s op uw harde schijf wordt opgeslagen. Wij en/of geautoriseerde derden kunnen deze cookies aanwenden om het gebruik van de website te analyseren, onze diensten, content en reclames op gebruikers toe te spitsen, de impact van promotionele acties te meten en vertrouwen en veiligheid te bevorderen. De meeste transactionele websites op het internet gebruiken cookies ongeveer op dezelfde manier als wij dat op onze Website doen.

 

Op onze Website kunt u (hier) meer informatie over ons cookiegebruik vinden.


U kunt cookies verwijderen en de plaatsing van cookies van deze Website blokkeren, al zullen onderdelen van de Website dan niet meer (goed) functioneren. Wij willen open zijn over ons cookiegebruik. Ook als u alleen maar op onze Website rondkijkt zullen er automatisch bepaalde gegevens verzameld worden (zoals bijvoorbeeld informatie over uw computer en internetverbinding, het type en de versie van de browser die u gebruikt, informatie over uw besturingssysteem en platform en het tijdstip waarop u de Website bezoekt). Deze informatie zal iedere keer dat u de Website bezoekt verzameld worden en wordt ingezet voor de doeleinden die in het onderhavige Privacybeleid worden beschreven.

U kunt de informatie die door cookies van uw apparaat verzameld wordt beperken. Dit kunt u doorgaans relatief eenvoudig doen via uw browserinstellingen. In ons cookiebeleid kunt u lezen hoe dit moet. Het beperken/uitschakelen van cookies kan: (a) uw gebruik van de Website ongunstig beïnvloeden (of zelfs helemaal onmogelijk maken; (b) een ongunstige invloed hebben op uw ervaring van onze Website en van andere websites die cookies gebruiken om uw ervaring te verbeteren of te personaliseren; en (c) betekenen dat de reclame die u getoond wordt niet op uw gebruik van onze en andere websites toegesneden is. Kijk op deze website om te zien hoe u uw instellingen kunt bewerken. Ons systeem zal cookies naar uw apparaat sturen zodra u onze Website bezoekt, tenzij u in de browserinstellingen hebt aangegeven dat cookies geweigerd moeten worden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de plaatsing van zulke cookies, tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast.

Wij verzamelen en delen informatie betreffende het gebruik van de Website door Eigenaars en Gebruikers met een of meerdere externe trackingbedrijven om op die manier statistieken over gebruik op te stellen. Voor dit doeleinde maken bepaalde pagina’s op onze Website gebruik van elektronische afbeeldingen die in de paginacode zijn geplaatst. Deze afbeeldingen worden “pixel tags” genoemd (ook wel “doorzichtige GIF’s” of “webbeacons”) en dienen ongeveer hetzelfde doel als onze cookies. Klik hier om te zien welke cookies wij gebruiken als u onze Website bezoekt.

Webbeacons worden gebruikt om het gebruikersverkeer van de ene naar de andere pagina te volgen en op die manier het gebruik van de website te optimaliseren. Onze externe advertentiepartners kunnen ook gebruikmaken van webbeacons om u te herkennen als u de Website bezoekt en om vast te stellen hoe u de Website hebt gevonden. Klik hier voor meer informatie over hoe dit werkt en om uit te vinden hoe u het gebruik van deze informatie door bedrijven kunt beperken. 

 

Tonen van toegespitste advertenties/Uw keuzes
 

De advertenties die u ziet op onze website worden door ons of onze dienstverleners aangeboden. Maar wij staan ook derden toe om informatie over uw onlineactiviteiten te verzamelen via cookies en andere technologieën. Deze derden betreffen onder meer (1) andere HomeAway Group-bedrijven en gelieerde entiteiten; (2) zakenpartners, die informatie verzamelen wanneer u een van hun advertenties op onze websites bekijkt of opent; en (3) reclamenetwerken, die informatie over uw interesses verzamelen wanneer u een van de advertenties die zij op meerdere websites op het internet plaatsen bekijkt of opent. De informatie die wordt verzameld door deze derden wordt gebruikt om voorspellingen te doen over uw eigenschappen, interesses of voorkeuren en om advertenties weer te geven op onze websites en op het internet, aangepast aan uw schijnbare interesses. U kunt hier meer informatie over ons Cookiebeleid vinden.

 

Wij willen u erop wijzen dat wij geen toegang hebben tot of controle hebben over cookies of andere technologieën van derden die informatie over uw interesses vergaren. Het informatiebeleid van deze derden valt niet onder het onderhavige Privacybeleid. Sommige van deze bedrijven zijn lid van het Network Advertising Initiative, welke één enkele locatie biedt voor het afmelden van ad-targeting door aangesloten bedrijven. Klik voor meer informatie hier en hier.

 

Zoals andere bedrijven die online actief zijn houdt deze website zich bezig met op cookies gebaseerde uitwisselingen waarbij via cookies en andere technologieën geanonimiseerde informatie wordt verzameld over uw surfgedrag, en deze wordt verdeeld in diverse onderwerpen (zoals reizen). Deze onderwerpcategorieën worden vervolgens gedeeld met derde partijen, waaronder adverteerders en advertentienetwerken, zodat zij hun advertenties kunnen aanpassen aan uw schijnbare interesses. Wij delen geen persoonlijke informatie (zoals uw e-mailadres) met deze bedrijven en wij staan niet toe dat deze bedrijven dergelijke informatie over u op onze website verzamelen. Klik hier voor meer informatie over op cookie gebaseerde uitwisselingen, waaronder hoe u informatie kunt krijgen over de onderwerpcategorieën die geassocieerd zijn met de cookies op uw computer en hoe u deelname aan deze programma's kunt weigeren.


Hoe kan ik mijn gegevens corrigeren of bijwerken?

Wij bieden gebruikers de mogelijkheid om eerder verstrekte gegevens te wijzigen of aan te passen. Dit kunt u doet door een verzoek naar onze Klantenondersteuning te sturen of de betreffende gegevens via uw account bij te werken.
 

In bepaalde rechtsgebieden heeft u het recht om ons aanwijzingen te geven over de wijze waarop uw persoonlijke gegevens in het geval van uw overlijden behandeld moeten worden. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op de manier(en) waarop HomeAway uw persoonlijke gegevens opslaat, verwijdert en/of deelt en, indien van toepassing, op de persoon die u gemachtigd heeft om in het geval van uw overlijden uw rechten uit te oefenen.

 


Hoe meld ik mij af voor het ontvangen van marketingcommunicatie?

U kunt u op de volgende manieren afmelden voor het ontvangen van marketingcommunicatie van ons:

 

 • Neem contact op met onze Klantenondersteuning;
 • Volg de aanwijzingen die u in ieder bericht en iedere nieuwsbrief kunt vinden;
 • Gebruik de Afmeldfunctie; of
 • Stuur ons een e-mail op het onderstaande adres.

 

Houd in gedachten dat het doorvoeren van de wijzigingen in uw voorkeuren enige tijd in beslag kan nemen.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens zo lang bewaren als noodzakelijk is voor de doeleinden waarmee u via de Algemene Voorwaarden en het onderhavige Privacybeleid heeft ingestemd, of zo lang als vereist onder de toepasselijke wet- en regelgeving. Ook daarna kunnen wij bepaalde informatie die met uw account samenhangt blijven bewaren, bijvoorbeeld voor analytische doeleinden en voor de integriteit van onze archieven.

Websites van derden

 

De Website kan links naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van of de content op die websites. Onze Website kan ook links bevatten naar de algemene voorwaarden en het privacybeleid van derden die tools of diensten voor de Website leveren. Wij vragen u daarom het privacybeleid van die websites of het beleid waar wij zelf naar linken goed door te lezen voordat u akkoord gaat met hun algemene voorwaarden of die websites gebruikt.

 

Wanneer is dit Privacybeleid voor het laatst bijgewerkt?

 

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op de datum die hierboven vermeld staat. Het beleid trad op die datum in werking. Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen om te voldoen aan wettelijke vereisten of te reageren op technologische verbeteringen, Website-updates en wijzigingen in de manieren waarop wij informatie verzamelen, delen en vrijgeven. Met de publicatie op de Website zal het nieuwe beleid automatisch van kracht worden. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze pagina te bezoeken om het meest recente Privacybeleid door te nemen. Wij adviseren u verder om dit Privacybeleid voor uzelf af te drukken en te bewaren.

 

Hoe kan ik contact met jullie opnemen?

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, het functioneren van deze website of uw gebruik van deze Website, kunt u contact met ons opnemen via onze Klantenondersteuning.

 

Als u ontevreden bent met de antwoorden die u daar krijgt, kunt u ook contact opnemen met onze privacyfunctionaris in het Verenigd Koninkrijk: privacy@homeaway.co.uk.

 

De gegevensbeheerder van alle persoonlijke gegevens die u via deze Website aan ons verstrekt is HomeAway UK Limited, 25th Floor, Portland House, Bressenden Place, Londen, SW1E 5BH, Verenigd Koninkrijk. HomeAway UK Limited is geregistreerd bij de Britse Information Commissioner's Office, onder nummer Z8903528.