Richtlijn (EU) 2015/2302: Informatie over de verzekering tegen faillissement

Indien u via deze link extra reisdiensten boekt voor uw reis of vakantie, dan kunt u GEEN aanspraak maken op de rechten die gelden voor pakketreizen uit hoofde van Richtlijn (EU) 2015/2302.

Derhalve is HomeAway niet verantwoordelijk voor de juiste levering van die extra reisdiensten. Neemt u bij problemen contact op met de desbetreffende dienstverlener.

Indien u echter binnen 24 uur na ontvangst van de boekingsbevestiging van HomeAway extra reisdiensten via deze link boekt, dan worden die reisdiensten een onderdeel van een gekoppeld reisarrangement. Zoals verplicht op grond van EU-wetgeving, is HomeAway in dat geval verzekerd, zodat de door u rechtstreeks aan HomeAway betaalde bedragen voor niet-verleende diensten door een faillissement van HomeAway worden gerestitueerd. N.B. dit betekent dat u geen restitutie ontvangt bij een faillissement van de desbetreffende dienstverlener.

Hieronder wordt meer informatie gegeven over de verzekering tegen faillissement:
Er is een verzekering tegen faillissement afgesloten door HomeAway UK Limited. bij:  
International Passenger Protection Limited
Claims Office, IPP House
22-26 Station Road
West Wickham
Kent
BR4 0PR
Verenigd Koninkrijk
Tel: +31 (0)10 3120666 
E-mail: Insolvency-claims@ipplondon.co.uk 
Reizigers kunnen contact opnemen met dit bedrijf of, indien van toepassing, met de bevoegde autoriteit, indien de diensten niet kunnen worden verleend door een faillissement van HomeAway.

N.B. deze verzekering tegen faillissement dekt geen overeenkomsten met andere partijen dan HomeAway UK Limited die ondanks faillissement van HomeAway UK Limited wel nagekomen kunnen worden.
Richtlijn (EU) 2015/2302 zoals omgezet in nationale wetgeving.