Algemene voorwaarden verhuurders | Algemene voorwaarden Basic Rental Guarantee van HomeAway

Algemene voorwaarden voor Reizigers

Download als PDF

Laatst Herzien: 9 juni 2017

 1.        Inleiding

 

1.1        HomeAway (zoals hieronder gedefinieerd) is een dochter van Expedia, Inc. (“Expedia”) in de Verenigde Staten. De HomeAway Groep (zoals hieronder gedefinieerd) biedt een online platform evenals allerlei hulpmiddelen, diensten en functies die het mogelijk maken voor eigenaars van onroerend goed om hun woning te huur aan te bieden en voor reizigers om een woning te boeken (gezamenlijk de “Diensten” genoemd). Diensten worden aangeboden via landspecifieke URL’s, met inbegrip van, www.homeaway.nl in Nederland en ook via mobiele toepassingen (voor de mobiele telefoon, tablet en andere toestellen of interfaces) (gezamenlijk de “Site” genoemd). De activiteiten van HomeAway in Europa worden beheerd door HomeAway Sarl gevestigd te rue du Bouchet 2, 1209 Genève, Zwitserland (“HomeAway”, “wij”, “onze”, “ons”). Ten behoeve van de leesbaarheid (maar niet voor andere doeleinden), verwijzen we, wanneer we de term “HomeAway Groep” gebruiken in deze algemene voorwaarden, naar Expedia, Inc., de met haar gelieerde ondernemingen en dochtervennootschappen, waaronder HomeAway.

1.2       Deze algemene voorwaarden (de “Algemene voorwaarden voor Reizigers”) regelen samen met het Privacy policy de relatie tussen HomeAway en iedereen die de Site en alle daarop beschikbare content of diensten gebruikt of opent als reiziger of potentiële reiziger, en die de Site niet gebruikt in zijn/haar capaciteit als eigenaar of beheerder van de woning (“Reiziger” of “u”). Onder Reizigers worden ook personen verstaan die de Site gebruiken om informatie in te winnen over woningen en om woningen te boeken, zowel voor zakelijke als recreatieve doeleinden, van eigenaars en beheerders van woningen.

 

1.3       De Algemene voorwaarden voor Reizigers vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen HomeAway en Reiziger. Door het gebruik van of de toegang tot de Site of de platformen of systemen van HomeAway, gaat u akkoord met en verbindt u zich aan de Algemene voorwaarden voor Reizigers, evenals ons Privacy Policy, namens uzelf en alle in uw boeking genoemde personen. Op de boeking via of het gebruik van de HomeAway site door een gebruiker zijn de algemene voorwaarden van toepassing vermeld op de HomeAway site waar de boeking werd voltooid (dit kan een andere HomeAway site dan die waarop de Woning oorspronkelijk werd aangeboden). In het geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van de HomeAway site waarop u de Woning heeft gevonden en de algemene voorwaarden van de HomeAway site waar u de boeking heeft voltooid, prevaleren de algemene voorwaarden van de HomeAway site waarop de boeking wordt voltooid. Indien u niet akkoord gaat met de Algemene voorwaarden voor Reizigers, hebt u geen recht op toegang tot of gebruik van de Site.

 

1.4       HomeAway geeft niemand toestemming zich te registeren op deze Site tenzij ze in staat zijn juridisch bindende contracten aan te gaan.

 

1.5       HomeAway kan deze Algemene voorwaarden voor Reizigers te allen tijde herzien door een aangepaste versie op deze webpagina te plaatsen. Omdat deze voorwaarden bindend zijn, raden wij u aan deze pagina regelmatig te bezoeken om de meest actuele Algemene voorwaarden voor Reizigers te vinden.

 

2.         Uitgangspunten

 

2.1       Op deze Site kunnen Reizigers advertenties bekijken en informatie inwinnen over woningen die te huur worden aangeboden (“Woningen”) door anderen, waaronder eigenaars, huurders en beheerders (elk afzonderlijk “Eigenaar” en samen met een Reiziger de “gebruikers” genoemd). We kunnen ook andere hulpmiddelen of diensten aanbieden om het onze gebruikers mogelijk te maken met elkaar te communiceren en met elkaar huurovereenkomsten of andere transacties aan te gaan.

 

2.2       De Site fungeert uitsluitend als een forum voor gebruikers om met elkaar te communiceren. HomeAway is en wordt geen partij bij een eventuele contractuele relatie tussen Reiziger en Eigenaar en bemiddelt niet tussen Reiziger en Eigenaar bij eventuele geschillen. . Dit geldt ook indien de Site het boeken van een Woning of het gebruik van andere instrumenten, diensten of producten faciliteert, aangezien HomeAway geen partij is bij huur- of andere overeenkomsten tussen Reizigers en Eigenaars.

 

2.3       Reizigers zijn verantwoordelijk voor en stemmen in met de naleving van alle wetten, reglementen en verordeningen die van toepassing zijn op hun gebruik van de Site, hun gebruik van alle op de Site aangeboden instrumenten, diensten of producten en elke transactie die ze aangaan zowel op de Site of in verband met hun gebruik van de Site. Reizigers dienen zich bewust te zijn dat Eigenaars verantwoordelijk zijn voor en instemmen met naleving van alle wetten, reglementen en verordeningen die van toepassing zijn op de advertentie en de verhuur van hun Woning en de handelingen van hun woningverhuurbedrijf. Let op, hoewel we geen partij zijn bij huurovereenkomsten en geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de naleving van de wetten en reglementen van toepassing op een op de Site aangeboden Woning, kunnen er omstandigheden zijn waarin we desalniettemin verplicht zijn (uitsluitend ter onzer beoordeling) informatie te geven over een advertentie in het kader van een onderzoek door overheidsinstanties of toezichthouders, of administratieve procedures en wij naar eigen goeddunken kunnen beslissen om al dan niet aan een dergelijke verplichting te voldoen.

 

2.4       HomeAway brengt servicekosten in rekening aan Reizigers die een Woning op de Site boeken via de checkout op de Site. De servicekosten omvatten het gebruik van de Site, inclusief functies zoals de 24/7 klantendienst, en is een percentage van de totale huurprijs (inclusief eventuele bijkomende kosten, belastingen en door Eigenaar berekende borgsommen Eigenaar). Afhankelijk van de in de plaats van vestiging van Reiziger en/of Eigenaar geldende wetgeving, kan BTW of een andere gelijkwaardige ter plaatse geheven indirecte belasting (“Belastingen”) worden berekend bovenop de servicekosten en over het algemeen zal het geldende tarief worden gebaseerd op de door Reiziger aangegeven locatie (indien juist). De specifieke servicekosten, plus eventuele Belastingen, worden zichtbaar voor Reizigers op het moment van boeking en worden in rekening gebracht zodra Eigenaar de door Reiziger gemaakte boeking aanvaardt. Reiziger verbindt zich de door HomeAway in rekening gebrachte servicekosten niet te vermijden of te omzeilen.

 

2.5       Indien Reiziger een BTW-registratie heeft in een EU-lidstaat is, dient hij/zij het correcte BTW-nummer aan HomeAway op te geven. Na validatie door VIES http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ past HomeAway dan een verleggingsregeling toe op Reiziger in overeenstemming met het in Art. 196 van Richtlijn 2006/112/EC betreffende de verleggingsregeling bepaalde. Als Art. 196 van toepassing is, wordt op de factuur aan Reiziger geen BTW vermeld. Mogelijk dient u wel BTW in uw eigen Lidstaat op te geven. Reiziger dient het geldige BTW-nummer onmiddellijk te verstrekken, uiterlijk binnen dertig (30) dagen na registratie. Indien het BTW-nummer wordt verstrekt na deze termijn van dertig (30) dagen, wordt de BTW niet door HomeAway vergoed.

 

2.6 De Site bestaat uit Woningadvertenties van Eigenaars en content van andere derden. Deze content is de verantwoordelijkheid van Eigenaar of derden die de content hebben samengesteld. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor dergelijke content aangezien wij slechts toegang verlenen tot de content als dienst aan u en u de mogelijkheid bieden rechtstreeks te communiceren met Eigenaar om informatie over een Woning aan te vragen en bij Eigenaar de desbetreffende Woning te boeken. Alle boekingen die U maakt, maakt U rechtstreeks bij Eigenaar en u gaat een overeenkomst met Eigenaar aan. Deze overeenkomst regelt Uw recht op verblijf in en gebruik van de Woning, en kan verplichtingen inhouden om bijkomende kosten en belastingen te betalen. HomeAway is geen partij bij deze overeenkomst en HomeAway is niet aansprakelijk tegenover u voor de terbeschikkingstelling van de Woning door Eigenaar. Wij onderschrijven, ondersteunen of garanderen de juistheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid niet van de informatie in de Advertenties op de Site noch van de meningen/content van derden.

2.7 Inning en afdracht van de Verblijfsbelasting: De Reizigers zijn aansprakelijk voor het betalen van de Verblijfsbelasting (toeristenbelasting, huisvestingsbelasting, toerismebelasting of andere soortgelijke belastingen die door de lokale rechtsbevoegdheid worden gevraagd), welke belasting doorgaans door de Eigenaars moet worden geïnd.

In bepaalde rechtsgebieden kan HomeAway naar eigen goeddunken besluiten om de verblijfsbelasting rechtstreeks namens de Eigenaars te innen en af te dragen. In een dergelijk geval hoeven de Eigenaars geen actie te ondernemen betreffende het innen van deze belasting van de Reizigers en de afdracht hiervan aan de stad.

In alle rechtsgebieden waarin een dergelijk proces wordt uitgevoerd, geeft de Eigenaar hierbij toestemming aan en machtigt HomeAway om de Verblijfsbelasting namens de Eigenaar van de Reizigers te innen en over te gaan tot de desbetreffende voorschriften van de stad met betrekking tot belastingaangifte, met inbegrip van de afdracht ervan.

 

3.         Woningadvertenties en communicatie met Eigenaars

 

3.1       U dient er rekening mee te houden dat Eigenaars verantwoordelijk zijn voor alle informatie, inclusief foto’s, tekst en andere content, met betrekking tot de Woningen die ze aanbieden (“Advertenties”), voor het bijwerken van advertenties en voor het verzorgen van correcte vertalingen (waar nodig). Als een Advertentie is gelinkt aan een automatische vertaalrobot, zoals Google Translate, is het dus de verantwoordelijkheid van Eigenaar om ervoor te zorgen dat de resulterende vertaling correct is en om eventuele onjuistheden te verbeteren.


3.2       Indien Reizigers een Woning vinden waarin ze geïnteresseerd zijn, kunnen ze een verzoek om informatie sturen naar Eigenaar (een “Aanvraag” of “Aanvragen”) met vermelding van hun naam, e-mailadres en telefoonnummer, evenals alle gewenste informatie, zonder daarvoor te moeten inloggen op de Site. Door een Aanvraag te versturen en uw e-mailadres op te geven, stemt u ermee in dat HomeAway u berichten stuurt over producten, diensten en suggesties voor uw vakantie. U kan zich te allen tijde afmelden door te klikken op de afmeld link of door contact op te nemen met onze Customer Support.

 

3.3       Reiziger zal een bevestiging ontvangen van HomeAway zodra een Aanvraag naar Eigenaar is verstuurd.

 

3.4       Eigenaar kan dan rechtstreeks contact opnemen met Reiziger over de Aanvraag en Reizigers en Eigenaars kunnen ook met elkaar communiceren via de Site (en via andere functies op het HomeAway platform).

 

3.5       Wanneer een Eigenaar de mogelijkheid tot online boekingen heeft geactiveerd, kunnen Reizigers online boeken. Boekingen worden door de Eigenaar binnen 24 uur goedgekeurd of afgewezen. Als de boeking is bevestigd door Eigenaar, kan de Reiziger online met een creditcard betalen via de betaalfunctie aangeboden door onze externe provider voor deze betalingen, die formeel als handelaar optreedt voor de verwerkte transactie. Op online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe provider van toepassing en Reiziger gaat ermee akkoord dat HomeAway geen toezicht op of verantwoordelijkheid voor deze dienst heeft.

 

3.6       Aanvragen verstuurd door een Reiziger naar een Eigenaar op de Site kunnen persoonlijke informatie van Reiziger bevatten (zoals e-mailadres, telefoonnummers en andere door Reiziger verstrekte informatie Reiziger) en Eigenaar mag deze persoonlijke informatie gebruiken om Reiziger een antwoord te sturen.

 

3.7       De correspondentie tussen Reizigers en Eigenaars via het HomeAway platform mag nooit e-mailadressen of telefoonnummers bevatten. Houdt er rekening mee dat alle communicatie op de Site (of via het HomeAway platform) zichtbaar is voor de medewerkers en vertegenwoordigers van HomeAway. Denk eraan dat, in overeenstemming met onze beveiligings- en account-vereisten, wij de in deze correspondentie opgenomen informatie berichten (bijvoorbeeld: e-mailadressen, telefoonnummers of andere inhoud die wij ongepast of in strijd met de toepasselijke wet- of regelgeving achten) kunnen verwijderen of bewerken.


3.8       HomeAway kan van tijd tot tijd gebruik maken van externe e-mailservers om bevestiging van ontvangst van de Aanvraag te sturen en op te volgen en om het zo vastgestelde patroon van het gebruik van de Aanvraagfunctie te analyseren. Ons systeem bewaart berichten niet voor onbepaalde tijd en het is mogelijk dat deze niet meer beschikbaar zijn nadat het bericht bij u is afgeleverd.

Print elk bericht dat belangrijk is voor u –zoals bewijs van betaling of bevestiging van een boeking.

 

3.9       HomeAway is niet verantwoordelijk voor en is niet betrokken bij de communicatie tussen Eigenaar en Reiziger.

 

 

4.         Registratie en het aanmaken van een Account

 

4.1       Als Reizigers naast het indienen van een Aanvraag gebruik willen maken van de op de Site aangeboden diensten , dienen ze zich te registreren op de Site. HomeAway staat niet toe dat personen die niet bevoegd zijn juridisch bindende overeenkomsten aan te gaan zich registreren op de Site. Als resultaat van de succesvolle voltooiing van het registratieproces krijgt Reiziger een gebruikersaccount voor de Site toegewezen (een “Account”).

 

4.2       Om een Account te krijgen, moet een Reiziger alle instructies volgen die HomeAway geeft tijdens het registratieproces. Een Reiziger kan een Account aanvragen door middel van een persoonlijk e-mailadres of zich aanmelden via Facebook door te klikken op de Facebook log-inknop op het registratiescherm.

 

4.3       De Reizigersaccount bevat informatie die openbaar wordt gemaakt aan andere gebruikers van de Site en ook zichtbaar is voor andere internetgebruikers die niet geregistreerd zijn op de Site, bijvoorbeeld via Google zoekmachines. Een Account bevat onder andere:

 

·       Een speciale pagina, de “Mijn Profiel” pagina genaamd, waarop de profielnaam van Reiziger wordt weergegeven als verplicht veld. Reiziger kan zelf bepalen of hij/zij andere persoonlijke en reisgegevens vermeldt;

·       De mogelijkheid om bepaalde Woningen te volgen;

·       Favoriete Woningen te bewaren

·       Notities en lijsten te maken;

·       Opmerkingen over Woningen te bewaren;

·       Gehuurde Woningen te beoordelen;

·       Te koppelen met het Facebook-account van Reiziger. Door zich aan te melden via Facebook of een account te koppelen aan Facebook, stemmen Reizigers ermee in hun log-ingegevens vanuit Facebook over te dragen en om de lijst van Facebook vrienden die een Account bij de HomeAway Groep hebben, weer te geven. Deze informatie wordt getoond op de profielpagina van Reiziger.

·       Favoriete Woningen of lijsten met anderen te delen, zoals vrienden en familie en sociale netwerken.

·       Een link naar recensies van Eigenaars (zoals hieronder gedefinieerd)

 

4.4       Reizigers kunnen hun account op elk gewenst moment deactiveren en te allen tijde hun Account en publieke pagina loskoppelen van Facebook. Reizigers kunnen hun Accounts loskoppelen door rechtstreeks naar de pagina ‘instellingen’ op hun Reizigersprofiel te gaan. U begrijpt en aanvaardt dat, zelfs indien u uw Account deactiveert, gegevens kunnen worden bijgehouden door de HomeAway Groep in overeenstemming met het in het Privacy Policy, bepaalde of de Cookiemelding van de Site. U begrijpt en stemt in met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in het Privacy Policy en de Cookiemelding van de Site. U begrijpt en aanvaardt ook dat gegevens met betrekking tot uw transacties met de HomeAway Groep kunnen zijn overgedragen aan en opgeslagen zijn op andere sites, zoals Google indien de Google zoekmachine content van de sites of systemen van de HomeAway Groep heeft gekopieerd.

 

4.5       HomeAway maakt ook gebruik van Google Analytics om statistieken te verzamelen over het gebruik van de Site. Voor meer informatie lees het Privacy Policy en de Cookiemelding en het privacybeleid van Google zelf. Google kan de gegevens samenvoegen die zij verzamelt via Google Analytics, Google Translate, Google Maps en andere Google diensten inclusief YouTube. U begrijpt en aanvaardt dat de HomeAway Groep geen controle heeft over het verzamelen van gegevens door Google.

5.         Rechten en verplichtingen van HomeAway

 

5.1       HomeAway streeft ernaar de foto’s die Eigenaar verstrekt zo getrouw mogelijk reproduceren op de Site. Reiziger erkent echter dat afwijkingen van originele foto’s kunnen optreden wanneer niet-digitale afbeeldingen worden ingescand als gevolg van individuele scherminstellingen en dat HomeAway niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke afwijkingen.

 

5.2       U erkent eveneens dat Eigenaars en niet HomeAway verantwoordelijk zijn voor de mate waarin foto’s en beschrijvingen de desbetreffende Woning juist weergeven.

 

5.3       HomeAway kan van tijd tot tijd upgrades en onderhoud van de Site, haar platformen en systeem doorvoeren. Deze werkzaamheden kunnen beperkingen van het gebruik ten gevolg hebben. HomeAway zal, waar mogelijk, ervoor zorgen dat werkzaamheden die dergelijke beperkingen veroorzaken worden uitgevoerd op een tijdstip dat het gebruik van Reizigers zo min mogelijk wordt beïnvloed.

 

5.4       Gebruikersverificatie op het Internet is moeilijk en we kunnen en zullen geen verantwoordelijkheid dragen voor de bevestiging van de identiteit van elke gebruiker. Wij moedigen Reizigers en Eigenaars aan rechtstreeks met elkaar te communiceren via de instrumenten beschikbaar op de Site, hoewel dit ook geen garantie biedt aangaande de identiteit van de persoon waarmee u communiceert. Verder moedigen wij Reizigers aan andere redelijke maatregelen te nemen teneinde de identiteit van Eigenaars vast te stellen en van de woning en de relevante details van uw boeking of voorgenomen boeking. U stemt ermee in (i) uw wachtwoord en online ID voor zowel uw account bij ons als uw e-mailaccount op een veilige plek en strikt vertrouwelijk te bewaren en deze enkel te delen met gemachtigde gebruikers van uw accounts, (ii) elke persoon waaraan u uw online ID en wachtwoord geeft op te dragen deze niet te delen met onbevoegde personen, (iii) ons onmiddellijk op de hoogte te brengen en een nieuw online ID en wachtwoord te kiezen indien u denkt dat uw account bij ons of uw e-mailaccount bekend is bij een onbevoegd persoon, en (iv) ons onmiddellijk op de hoogte te brengen indien iemand contact met u opneemt en uw online ID of wachtwoord vraagt. Verder gaat u akkoord dat, indien wij vermoeden dan een onbevoegde toegang heeft tot uw account, u op verzoek van ons zo snel mogelijk uw ID en wachtwoord zal veranderen en verder alle verdere handelingen zult verrichten die wij redelijkerwijze nodig achten. Wij raden u af andere personen toegang te verlenen tot uw online ID en wachtwoord voor uw account bij ons en uw e-mailaccount. Indien u echter iemand uw online-ID en wachtwoord geeft of indien u nalaat deze informatie voldoende te beveiligen, bent u zelf verantwoordelijk voor alle transacties die deze persoon verricht via uw account bij ons en/of uw e-mailaccount, zelfs indien deze transacties frauduleus zijn of waarvan u niet wilde dat ze werden verricht en dat HomeAway in dergelijk geval niet aansprakelijk is.

 

5.5       U erkent dat HomeAway niet verantwoordelijk is voor het verifiëren van de identiteit of toezien op het gedrag van Eigenaars of voor het vaststellen van de aard, staat of het bestaan van een Woning.

 

5.6       HomeAway behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden voor Reizigers over te dragen en om bepaalde of al haar rechten en verbintenissen onder deze Algemene voorwaarden over te dragen of uit te besteden aan een derde of een andere entiteit die deel uitmaakt van de HomeAway Groep, maar zal dit niet doen op een manier die de garanties die u heeft onder deze Algemene voorwaarden beperkt.

 

6.         Intellectuele eigendom

 

6.1       Alle content op de Site is beschermd door auteursrechten en database-rechten. Reproductie van de Site, in zijn geheel of gedeeltelijk, inclusief het kopiëren van tekst, afbeeldingen of ontwerpen, is verboden.

 

6.2       Reizigers mogen individuele pagina’s van de Site downloaden, weergeven of printen als bewijs van een overeenkomst met HomeAway en om een kopie van hun boekingen te bewaren. Het desbetreffende bestand of geprinte document dient duidelijk leesbaar de tekst “© [Huidig Jaar] HomeAway – Alle Rechten Voorbehouden” te vermelden.

 

6.3       Wanneer een Reiziger content van enige aard, inclusief tekst of afbeeldingen, plaatst op of verzendt via de Site (of de platformen of systemen van HomeAway), verklaart hij/zij hiertoe juridisch gerechtigd te zijn.

 

6.4       Voor zover de recensies van Reizigers handelsmerken of andere eigendomsrechten of merken bevatten, verklaren Reizigers dat zijgerechtigd zijn deze te gebruiken.

 

6.5       Door enige vorm van content te plaatsen op de Site (waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot tekst, beschrijvingen, recensies, foto’s en dergelijke), verleent Reiziger aan Expedia, Inc., HomeAway en elk van hun dochtervennootschappen en met hen gelieerde ondernemingen, een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, overdraagbaar, onherroepelijk en geheel sublicentieerbaar (via meerderde niveaus) recht om deze content wereldwijd te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aan te passen, te vertalen, verdelen, publiceren, er afgeleide werken te creëren en om deze publiek weer te geven en te vertonen in alle huidige of in de toekomst te ontwikkelen vormen van media.

 

7.         Accounts van Reizigers, Mededelingen Berichten en Recensies

 

7.1       Reizigers mogen in hun Account en op hun profielpagina en in alle andere mededelingen op de Site, inclusief Recensies van Woningen uitsluitend juiste en waarheidsgetrouwe informatie verstrekken betreffende hun identiteit berichten.

 

7.2       Berichten verzonden via de HomeAway systemen dienen enkel betrekking te hebben op echte Aanvragen. Wij tolereren geen spam of ongevraagde commerciële elektronische berichten van enige aard. Het is verboden de systemen van HomeAway te misbruiken, bijvoorbeeld door het versturen van ongevraagde elektronische commerciële berichten (spam) of het verstrekken van persoonlijke informatie van gebruikers aan derden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming van de gebruiker hebt. E-mails en aanbevelingen via de “Raad deze Site aan” functie mogen uitsluitend worden verstuurd met toestemming van de ontvanger. U verbindt zich de persoonlijke informatie van andere gebruikers te beschermen met dezelfde mate van zorg als waarmee u uw eigen vertrouwelijke informatie beschermt (minstens met een redelijke mate van zorgvuldigheid) en u aanvaardt alle aansprakelijkheid voor het misbruik, verlies of onbevoegd overdragen van dergelijke informatie.

 

7.3       Reizigers mogen recensies van woningen van Eigenaars (“Recensies van Reizigers”) op de site plaatsen. Eigenaar krijgt de kans de Recensies van Reizigers te lezen en te beantwoorden ( “Reacties van Eigenaar”). Meer details over Recensies van Reizigers en Reacties van Eigenaars vindt u hier. Eigenaars krijgen ook de kans het verblijf van een Reiziger te beoordelen (“Recensie(s) van Eigenaars”) en deze Recensies van Eigenaars zullen worden doorgegeven aan een Eigenaar waarmee je contact opneemt. Recensies van Eigenaars mogen niet worden gebruikt om personen uit te sluiten of te discrimineren. De enige mogelijkheid die een Reiziger heeft tegen Recensies van Eigenaars, en de enige verplichting van HomeAway betreffende Recensies van Eigenaars, is om een Recensie van Reiziger te plaatsen binnen 14 dagen na het plaatsen van de Recensie van Eigenaar. HomeAway wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor Recensies van Reizigers of Eigenaars af. Reiziger erkent en aanvaardt dat HomeAway een dergelijke Recensie van Eigenaar door kan geven aan andere Eigenaars waarmee Reiziger contact opneemt via de Site. Meer informatie over de procedure voor Recensies van Eigenaars vindt u hier.

 

7.4       Let op dat HomeAway niet de juistheid van Recensies van Reizigers, Reacties van Eigenaars of Recensies van Eigenaar verifieert, en dit realistisch gezien ook niet kandoen.

 

7.5       HomeAway vereist echter wel dat alle Recensies van Reizigers, Reacties van Eigenaars, Recensies van Eigenaars en overige berichten via de systemen van HomeAway voldoen aan de Content Guidelines, en heeft het recht plaatsing te weigeren bij niet-naleving.

 

7.6       HomeAway voert over het algemeen geen identiteitscontroles uit. Indien Reizigers vermoeden dat Eigenaar onjuiste informatie heeft gegeven, kunnen ze dit melden aan HomeAway via het contact form.

 

7.7       HomeAway houdt zich aan haar Privacybeleid. Meer informatie vindt u in het Privacy Policy. Reizigers stemmen in met het gebruik van hun gegevens zoals uiteengezet in het Privacybeleid. Reizigers dienen zich ervan bewust te zijn dat Eigenaars over het algemeen HomeAway hebben gemachtigd de contactgegevens van Eigenaars, inclusief telefoonnummer, door te geven aan Reizigers in verband met de boeking van een Woning. Reizigers mogen deze gegevens opvragen op vertoon van bewijs van boeking. Ook kunnen deze gegevens aan Reizigers beschikbaar worden gemaakt via hun Accounts.

 

8.          Vrijwaring

 

U verbindt zich de HomeAway Groep en haar aandeelhouders, bestuurders, directieleden, medewerkers en vertegenwoordigers te verdedigen, vergoeden en te vrijwaren tegen alle aanspraken, rechtsvorderingen, eisen, verhaalsacties, verliezen, schade, boetes, straffen of andere (on)kosten van welke aard dan ook, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot redelijke kosten van rechtsbijstand en boekhoudkundige kosten, veroorzaakt door of ten gevolge van vorderingen van derden, voortvloeiend uit of verband houdend met: (a) door u aangeleverd materiaal of content voor de Site; (b) uw gebruik van content op de Site; (c) een schending door u van deze Algemene voorwaarden voor Reizigers; of (d) uw gebruik van de Woning. HomeAway zal u direct in kennis stellen van dergelijke vorderingen.

 

9.         Verbodsbepalingen

 

Reiziger zal direct noch indirect:

 

·       de Site, haar content en de in de Site opgenomen databases, op welke manier dan ook, zowel automatisch als handmatig, exploiteren, kopiëren, distribueren, verveelvoudigen, bewerken, vertalen, publiek toegankelijk maken of decompileren;

·       De content op de Site of de platformen of systemen van HomeAway volgen met behulp van robots, spiders, of andere technologie, waarbij in beperkte mate een uitzondering geldt voor algemene zoekmachines (met uitsluiting van websites of zoekmachines of andere diensten die huurwoningen aanbieden, of een onderdeel daarvan of die een met HomeAway concurrerende dienst aanbieden) en niet-commerciële openbare archieven die hulpmiddelen gebruiken om informatie te verzamelen voor het uitsluitende doel om hyperlinks naar de Site weer te geven, op voorwaarde dat ze dit doen vanaf een stabiel IP-adres of groep van IP-adressen met gebruik van een makkelijk identificeerbare agent en voldoen aan het robots.txt bestand van HomeAway;

·       De Site of het platform of de system van HomeAway gebruiken voor andere doeleinden dan vermeld in deze Algemene voorwaarden voor Reizigers;

·       De Site of de instrumenten en diensten op de Site gebruiken voor een boeking of aanvraag voor een woning die geen Woning betreft die rechtsgeldig via de Site wordt aangeboden;

·       Een deel van de Site op een andere website of anderszins verveelvoudigen, met behulp van enig hulpmiddel, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot het gebruik van een frame of border rond de Site, of een andere framing-techniek om een deel of aspect van de Site in te sluiten of een mirror site van een deel van de Site te maken of te repliceren;

·       Content of programma’s te uploaden of verzenden naar de Site (of het platform of de systemen van HomeAway), die vanwege hun omvang of aard, de computers of netwerken van HomeAway kunnen beschadigen;

·       Content op de Site (of het platform of de systemen van HomeAway) plaatsen die de toepasselijke strafrechtelijke of andere wettelijke bepalingen schenden of dergelijke schending aanmoedigen;

·       De Site of het platform of de systemen van HomeAway gebruiken of bezoeken op een manier die een computersysteem of –netwerk in gevaar kan brengen, waaronder het beschikbaar maken van een virus (waarbij de term “virus” mede omvat elk opzettelijk in een systeem geïntroduceerd programma dat een nutteloze en/of destructieve functie uitoefent, zoals het weergeven van een irritante boodschap of het systematisch overschrijven van de informatie op de hard disk van een gebruiker);

·       Informatie plaatsen of verzenden die op enige wijze vals, frauduleus of misleidend is of deelnemen aan een activiteit die kan worden beschouwd als “phishing” (hetzij primair, secundair of anders) of die aanleiding zou kunnen geven tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid;

·       Illegaal, dreigend, beledigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, vulgair, onfatsoenlijk, opruiend, seksueel expliciet, pornografisch of godslasterlijk materiaal plaatsen of verzenden; of

·       Naar HomeAway of een met HomeAway Gelieerde Onderneming verwijzen op een manier die iemand zou kunnen doen geloven dat Reiziger of een andere website wordt gesponsord door, of gelieerde is aan, of gesteund wordt door HomeAway of een met HomeAway gelieerde onderneming.

 

10.       Recht om content te verwijderen

 

Reizigers dienen ervoor zorg te dragen dat hun berichten en de content die ze plaatsen door of in verband met de Site, inclusief Recensies van Reizigers en correspondentie met Eigenaars, geen inbreuk maken op de wet, de rechten van een andere (rechts)personen en geen onjuiste informatie, persoonlijke beledigingen, lasterlijke of smadelijke uitspraken bevatten of op een andere manier inbreuk maken op auteursrechten, gegevensbeschermingsregels of de Content Guidelines. HomeAway heeft het recht alle gegevens op de Site of het platform of de systemen van HomeAway te controleren en te verwijderen of wijzigen wanneer deze niet langer juist of actueel zijn. Zonder afbreuk te doen aan andere beschikbare rechtsmiddelen, heeft HomeAway het recht om onmiddellijk alle berichtenberichten of content die niet voldoen aan deze vereisten te verwijderen en om het gebruik van de desbetreffende Account stop te zetten of het gebruik ervan de verhinderen.

 

 

11. Mededelingen

 

11.1     Berichten aan ons kunnen worden verstuurd via het contact form  of per post aan: HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt, Duitsland.

 

11.2     Bij melding van schendingen van auteursrecht dient u de volgende informatie op te nemen

 

·       Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres

·       Een gedetailleerde omschrijving van de content in kwestie (voeg tekst of afbeelding toe) inclusief een link naar de website;

·       Een schriftelijke verklaring ter vervanging van een beëdigde verklaring, die bewijst dat u:

o   Beschikt over de exclusieve gebruiksrechten van het werk;

o   Geen toestemming hebt gegeven voor gebruik op deze manier van het desbetreffende materiaal i.

 

12. Aansprakelijkheid HomeAway

 

12.1 De Site biedt slechts een forum waar u de Geadverteerde Woningen kunt bekijken, vragen kunt stellen aan Eigenaars of een Woning kunt boeken bij een Eigenaar. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid betreffende een overeenkomst die u sluit met een Eigenaar of voor een Woning die u boekt, noch zijn we aansprakelijk voor de handelingen of het verzuim van Eigenaars of andere personen of partijen in verband met de Woning. Voor alle Woningen geldt dat u een overeenkomst met Eigenaar heeft en hun algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw boeking. Deze algemene voorwaarden kunnen een beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid van Eigenaren jegens u inhouden en wij raden u daarom aan deze zorgvuldig te lezen alvorens te boeken.

 

12.2 Wij bieden geen bescherming door middel van een aansprakelijkheidsverzekering aan Eigenaars, beheerders van woningen, of Reizigers, ongeacht of de gebruiker een verzekering afsluit via een van onze externe verzekeraars. Wij raden Reizigers aan een passende reisverzekering af te sluiten om hun boeking van een Woning van een Eigenaar te dekken, met annuleringsverzekering. Het is de verantwoordelijkheid van Reiziger om ervoor te zorgen dat de af te sluiten verzekering voldoende en passende dekking biedt voor de specifieke behoeften van Reiziger.

 

12.3 In geen geval zal de HomeAway Groep of een van haar dochtervennootschappen, gelieerde ondernemingen, bestuurders, directieleden, consultants, vertegenwoordigers en/of medewerkers of een externe leverancier van een instrument beschikbaar op een site van een lid van de HomeAway Groep aansprakelijk zijn voor gederfde winst of andere directe of indirecte, speciale, incidentele of andere schadevergoeding die veroorzaakt is door, gebaseerd is op of het gevolg is van de Site of het platform of de systemen van HomeAway, de materialen of content die u plaatst op de Site en uw gebruik van de Site en/of enige transactie tussen gebruikers, zelfs indien HomeAway op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade. Deze beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing ongeacht of de schade het gevolg is van contractbreuk, nalatigheid of een andere rechtsgrond. Indien u niet tevreden bent met de Site (of het platform of de systemen van HomeAway) of indien u niet akkoord gaat met een van de bepalingen in deze Algemene voorwaarden voor Reizigers, dan is uw enige en uitsluitende rechtsmiddel tegen HomeAway het stoppen met het gebruik van deze Site. Geen enkele bepaling in deze Algemene voorwaarden voor Reizigers dient als uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de HomeAway Groep voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van haar bewuste roekeloosheid , noch voor fraude of frauduleuze misleiding door de HomeAway Groep.

13. Overig

 

13.1     Op deze Algemene voorwaarden voor Reizigers is Zwitsers recht van toepassing, en de Zwitserse rechter is niet-exclusief bevoegd.

 

13.2     Deze Algemene voorwaarden voor Reizigers, het Privacybeleid en de Cookiemelding bevatten de gehele overeenkomst tussen HomeAway en Reiziger met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst.

 

13.3     HomeAway raadt u aan deze Algemene voorwaarden voor Reizigers in een afzonderlijk bestand op uw computer op te slaan of te printen.

 

13.4     Het nalaten van HomeAway om te reageren op een schending van deze Algemene voorwaarden voor Reizigers door Reiziger of anderen houdt geen afstand door HomeAway in van het recht om maatregelen te treffen bij volgende of gelijkaardige inbreuken.

 

13.5     De kopjes in deze voorwaarden zijn uitsluitend ingevoegd voor de leesbaarheid en hebben geen invloed op de interpretatie of uitleg van deze Algemene voorwaarden voor Reizigers.

 

13.6     Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden voor Reizigers ongeldig blijkt, blijvende overige bepalingen volledig van kracht.

 

13.7     U kunt contact opnemen met het Geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Commissie via http://ec.europa.eu/odr.