Algemene voorwaarden verhuurders | Algemene voorwaarden reizigers

Basis huurgarantie van HomeAway – Algemene voorwaarden

Als u een verzoek tot terugbetaling indient bij HomeAway® in het kader van de HomeAway basis huurgarantie (hierna het ”HomeAway Basis huurgarantieprogramma genoemd”), gaat u akkoord met, aanvaardt u en bent u onderworpen aan deze voorwaarden (hierna de “Voorwaarden”). Zoals hieronder omschreven, is het HomeAway Basis huurgarantieprogramma bedoeld om bescherming te bieden tegen internetfraude (zoals hieronder gedefinieerd) voor betalingen die zijn geschied voor waarborg- of huursommen, met bescherming tegen verlies tot een maximum van 800 euro (€ 800,00):

1.     Richtlijnen Basis huurgarantieprogramma

1.1  Voorwaarden voor het programma

U komt in aanmerking voor het Basis huurgarantieprogramma wanneer u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

 • U zoekt, vraagt om informatie over of doet een betaling voor de huur van een vakantiewoning  die aangeboden wordt op één van de volgende websites:HomeAway.com,VRBO.com,VacationRentals.com,Holiday-Rentals.co.uk,HomeAway.com.au,OwnersDirect.co.uk,FeWo-direkt.de,Homelidays.com,AlugueTemporada.com.br,Abritel.fr,HomeAway.nl,HomeAway.pt,HomeAway.es,HomeAway.it,HomeAway.dk,HomeAway.se,HomeAway.fi,HomeAway.ca,HomeAway.no, en HomeAway.com.mx (samen„HomeAway“of„HomeAway websites “).U dient het verzoek tot terugbetaling in het kader van de HomeAway basis huurgarantie (hierna het “Aanvraagformulier”) in binnen de voorgeschreven termijnen zoals hieronder vermeld. Een reiziger die op de juiste wijze een aanvraagformulier indient, wordt hierna “Gekwalificeerde reiziger” genoemd.
  (OM OP BASIS VAN HET BASIS HUURGARANTIEPROGRAMMA ALS GEKWALIFICEERDE REIZIGER TE WORDEN BESCHOUWD, MOET DE ADVERTENTIE VOOR DE BETREFFENDE HUURWONING OP HET TIJDSTIP VAN BETALING DAADWERKELIJK ZIJN OPGENOMEN OP EEN HOMEAWAY SITE EN UW BETALING AAN DE ADVERTEERDER MOET DOOR DE ADVERTEERDER ZIJN ONTVANGEN VOORDAT HOMEAWAY U PER E-MAIL HEEFT GEWAARSCHUWD (INDIEN VAN TOEPASSING) DAT MET BETREKKING TOT DE BETREFFENDE HUURWONING EEN VERDACHTE OF FRAUDULEUZE ACTIVITEIT  HEEFT PLAATSGEVONDEN.)
 • U maakt geld over naar de adverteerder om de boeking of reservering van de woning vast te leggen via:  HomeAway Betalingen (kredietkaart of ACH overmaking), Cheque, Kredietkaart, Bankoverschrijving, PayPal, eCheck, Chèques Vacances, National Credit Card, MOIP, Bcash, MercadoPago, PagSeguro, ELV/SEPA direct debit, Pagos en linea PSE, PayU Latam, iDeal, Bpay, (samen genoemd als de “In aanmerking komende betalingsmethodes”).
 • U verliest uw geld als gevolg van internetfraude zoals in artikel 1.2 gedefinieerd.
 • U stelt HomeAway binnen de voorgeschreven termijnen zoals hieronder vermeld van uw verlies in kennis.
 • De vergoeding van het verlies van uw geld wordt geweigerd door (i) de adverteerder, en (ii) uw bank, betalingsprovider, creditcardmaatschappij (al naar gelang van toepassing) of reisverzekering.
 • De van toepassing zijnde HomeAway betalingsvoorwaarden (en de geboden bescherming) zijn de voorwaarden die opgenomen zijn op de HomeAway website waarop de gekwalificeerde reiziger om informatie heeft gevraagd, ongeacht waar de vakantiewoning zich bevindt. 

1.2    Internetfraude

 

“Internetfraude” wordt gedefinieerd als een waarborgsom of betaling door een gekwalificeerde reiziger voor een op een HomeAway site opgenomen huurwoning indien:

(i)     wordt vastgesteld dat de advertentie voor die huurwoning frauduleus is, dit uitsluitend ter beoordeling van HomeAway, en
(ii)    HomeAway voor die waarborgsom of betaling vaststelt dat deze gedaan is aan een ander dan de adverteerder, die de persoonlijke e-mailaccount of de HomeAway account van de adverteerder heeft gehackt of gecompromitteerd en die zich aan de gekwalificeerde reiziger heeft voorgedaan als de adverteerder om een dergelijke betaling te doen plaatsvinden. 

 

1.3    Formulier voor verzoek om vergoeding 

 

Per boeking mag slechts één verzoek tot terugbetaling worden ingediend, ongeacht het aantal reizigers in de boekende partij, de methode, of het aantal verrichte betalingen.

2.      Geboden bescherming

Het Basis huurgarantieprogramma biedt, dit uitsluitend ter beoordeling van HomeAway en met inachtneming van de in deze voorwaarden vermelde restricties en beperkingen, de volgende bescherming: 

 

Basisgarantie. Deze bescherming biedt een gekwalificeerde reiziger in totaal bescherming tot een maximum van achthonderd euro (€ 800,00) voor bedragen die een gekwalificeerde reiziger daadwerkelijk buiten HomeAway Betalingen om heeft betaald aan een adverteerder, indien het geld is verdwenen of verduisterd als gevolg van internetfraude.  


3.    Voorbeelden van geldverlies die niet onder de bescherming vallen


Hieronder volgt een lijst van enkele voorbeelden waarbij het HomeAway Basis huurgarantieprogramma GEEN BESCHERMING biedt, naar inzicht van HomeAway:

 • Waarborgsommen of betalingen voor een vakantiewoning die niet teruggestort of geretourneerd worden omdat niet voldaan is aan het beleid van de adverteerder of sprake is van een andere overtreding van de huurovereenkomst.
 • Schade die niet bestaat uit bedragen die daadwerkelijk betaald zijn aan of in bewaring zijn gegeven bij de adverteerder, met inbegrip van indirecte schade, gemiste kansen, verlies van gebruikelijke vergoedingen, bank- of verwerkingskosten, valutakosten, andere contractuele boetes, vliegtickets en/of andere kosten, onkosten, verlies of schade.
 • Waarborgsommen en betalingen die aan een adverteerder zijn gedaan in contanten of door middel van een cheque die uitgemaakt is ter incassering, via Western Union, MoneyGram, Moneybookers of andere aanbieders van directe overboekingen.
 • Waarborgsommen en betalingen aan een adverteerder nadat HomeAway een gekwalificeerde reiziger een e-mail heeft gestuurd waarin gewaarschuwd wordt dat er met betrekking tot de betreffende woning verdachte of frauduleuze handelingen hebben plaatsgevonden.
 • Schade van welke aard dan ook, indien de gekwalificeerde reiziger en de adverteerder op welke wijze dan ook met elkaar verwant zijn of samenspannen om HomeAway te benadelen.
 • Elk verlies van geld dat veroorzaakt wordt door of voortvloeit uit gebeurtenissen buiten de macht van HomeAway en/of de adverteerder, waaronder mede inbegrepen maar niet beperkt tot, bouwwerkzaamheden, weersomstandigheden, natuurrampen, politieke bedreigingen of bedreigingen voor de nationale veiligheid.
 • Waarborgsommen of betalingen voor een vakantiewoning waarvoor op het tijdstip van de betaling geen advertentie op een HomeAway website bestond. 
 • Waarborgsommen of betalingen voor een vakantiewoning die niet worden terugbetaald of geretourneerd omdat tussen een gekwalificeerde reiziger en de adverteerder een geschil bestaat over de vraag of er terugbetaling moet plaatsvinden.
 • Waarborgsommen of betalingen aan de adverteerder die hoger zijn dan achthonderd euro (€ 800,00) wanneer de betaling buiten HomeAway Betalingen om geschiedt.
 • Een vorm van financiële schade die verband houdt met een op een site opgenomen huurwoning die bestaat, maar ten aanzien waarvan een geschil bestaat over de vraag of de adverteerder bevoegd is om de woning in kwestie te verhuren. 
 • Elke vorm van financiële schade , anders dan schade ten gevolge van internetfraude, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot, schade die verband houdt met het ten onrechte weigeren van toegang, een wezenlijk onjuiste voorstelling van zaken, onrechtmatig verlies van de borg na verblijf, gebeurtenissen die gekenmerkt kunnen worden als "spijt van de huurder", "goedkope lokkertjes" of een bezwaar van de gekwalificeerde reiziger tegen de locatie, de staat, mate van schoonmaak of geschiktheid van de woning voor het beoogde doel, dit alles uitsluitend naar inzicht van HomeAway.

4. Voorwaarden voor behandeling van aanvragen.

Om van HomeAway een vergoeding te krijgen op basis van het HomeAway Basis huurgarantieprogramma, moet een gekwalificeerde reiziger voldoen aan de hieronder vermelde eisen. Wanneer een gekwalificeerde reiziger niet voldoet aan deze eisen of zonder de schriftelijke toestemming van HomeAway enige actie onderneemt die afbreuk doet aan HomeAway’s vermogen en/of recht om de schade te beperken, of een valse of misleidende verklaring aflegt met betrekking tot een verzoek tot vergoeding op basis hiervan, dan komt deze gekwalificeerde reiziger niet langer in aanmerking voor een vergoeding op basis van het HomeAway Basis huurgarantieprogramma.

 

4.1 Vergoeding door derden.  Indien een gekwalificeerde reiziger aan een adverteerder geld heeft betaald via een van de in aanmerking komende betalingsmethodes, moet de gekwalificeerde reiziger direct contact opnemen met de desbetreffende bank(en), betalingsprovider of creditcardmaatschappij met het verzoek om terugvordering of vergoeding van het geld van de gekwalificeerde reiziger (hierna “Terugboeking”) zodra de financiële schade hem/haar ter kennis is gekomen. Een gekwalificeerde reiziger heeft slechts recht op betaling door HomeAway op basis van het HomeAway Basis huurgarantieprogramma indien de desbetreffende bank(en), betalingsprovider of creditcardmaatschappij de terugboeking van een gekwalificeerde reiziger weigert (weigeren).  Op verzoek van HomeAway moet een gekwalificeerde reiziger aan HomeAway schriftelijk aan kunnen tonen dat hij of zij contact heeft opgenomen met de desbetreffende bank(en), betalingsprovider of creditcardmaatschappij en dat een verzoek om terugboeking geweigerd is. Een gekwalificeerde reiziger is verplicht om elke regeling door de desbetreffende bank(en), betalingsprovider, creditcarduitgever of reisverzekeraar te accepteren, maar kan nog steeds in aanmerking komen voor aanvullende betalingen op basis van het HomeAway Basis huurgarantieprogramma, indien het bedrag van de regeling lager is dan het maximale vergoedingsbedrag op basis van het HomeAway Basis huurgarantieprogramma. Indien een gekwalificeerde reiziger van de adverteerder, bank of creditcardmaatschappij enig soort vergoeding ontvangt nadat van HomeAway een betaling op basis van het HomeAway Basis huurgarantieprogramma te hebben ontvangen, is de gekwalificeerde reiziger verplicht om HomeAway direct van deze vergoeding in kennis stellen en alle ontvangen bedragen boven het op basis van het HomeAway Basis huurgarantieprogramma verschuldigde bedrag, terug te betalen.

4.2 Vaststelling identiteit. Een gekwalificeerde reiziger moet schriftelijk bewijs voorleggen van zijn of haar identiteit (bijvoorbeeld een kopie van een paspoort, rijbewijs, rekeningen van nutsbedrijven, creditcardinformatie, enz.) zoals door HomeAway gevraagd. HomeAway kan om een of meerdere vormen van een identiteitsbewijs vragen en elke vaststelling door HomeAway ten aanzien van het geldige bestaan van enig identiteitsbewijs geschiedt geheel naar eigen inzicht van HomeAway.

4.3 Aantonen van opname van advertentie op de site. Op verzoek van HomeAway moet een gekwalificeerde reiziger schriftelijk aan kunnen tonen dat de desbetreffende woning op een van de HomeAway sites werd aangeboden toen de boeking of reservering werd gedaan.

4.4 Aantonen van verzoek om informatie. Op verzoek van HomeAway moet een gekwalificeerde reiziger een kopie (in elektronische of gedrukte vorm) voorleggen van de verificatie van de informatie per e-mail (hierna het “Eerste verzoek om informatie”) die de HomeAway site heeft gegeven toen de gekwalificeerde reiziger voor de eerste keer om informatie over de desbetreffende woning vroeg, en HomeAway moet dit eerste verzoek om informatie kunnen verifiëren door de vastlegging van dit verzoek in haar database te lokaliseren.

4.5 Aantonen van reservering. Een gekwalificeerde reiziger dient te kunnen bewijzen dat hij of zij een definitieve overeenkomst met de adverteerder heeft gesloten voor de op de site vermelde huurwoning en aan HomeAway alle gevraagde documentatie verstrekken van de communicatie die per e-mail, telefoon, schriftelijk of op andere wijze met de adverteerder over de huurwoning heeft plaatsgevonden.

4.6 Aantonen van alle betaling(en).  Indien HomeAway de gekwalificeerde reiziger een kennisgeving heeft gestuurd waarin staat dat er een verdachte of frauduleuze activiteit was met betrekking tot een advertentie of woning, dan zal deze advertentie of woning niet in aanmerking komen voor het HomeAway Basis huurgarantieprogramma vanaf het moment dat deze e-mail werd verzonden. In dit geval moet de gekwalificeerde reiziger bewijzen dat hij of zij de adverteerder betaald heeft door middel van één van de in aanmerking komende betalingsmethodes voordat HomeAway de waarschuwings-mail heeft verzonden. Een gekwalificeerde reiziger moet schriftelijke documentatie voorleggen van alle betalingen en terugbetalingen (gedeeltelijk, geheel en/of waarborgsom) die aan of door de adverteerder gedaan zijn voor de verzending van de waarschuwingse-mail

4.7 Aantonen van de schade.  De gekwalificeerde reiziger moet HomeAway voorzien van alle gewenste schriftelijke documentatie met betrekking tot verdwenen of verduisterd geld. Voorts moet de gekwalificeerde reiziger schriftelijk bewijs voorleggen van het feit dat de adverteerder geld van de gekwalificeerde reiziger heeft ontvangen, in kennis is gesteld van het terugbetalingsverzoek van de gekwalificeerde reiziger en weigert of nalaat om dat geld aan de gekwalificeerde reiziger terug te betalen of te retourneren. Gekwalificeerde reizigers mogen documentatie die verband houdt met verdwenen of verduisterd geld niet wijzigen of vernietigen totdat de kwestie opgelost is.

4.8 Inkennisstelling van HomeAway.  De gekwalificeerde reiziger moet HomeAway binnen vijftien (15) werkdagen in kennis stellen van de eerste gebeurtenis die aanleiding gaf tot zijn of haar vergoedingsverzoek op basis van het HomeAway Basis huurgarantieprogramma: (i) http://help.fewo-direkt.de; of (ii) per post aan HomeAway Deutschland GmbH, HomeAway Trust and Security, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt am Main, Duitsland; of (iii) door te bellen naar +31 (0) 20 26 29 300.

4.9 Indienen van verzoek tot terugbetaling. De gekwalificeerde reiziger moet het aanvraagformulier invullen, ondertekenen en met alle vereiste documentatie indienen bij HomeAway binnen zes (6) maanden na de datum waarop de huur zou ingaan. Wanneer een ingevuld aanvraagformulier niet binnen die termijn is ingediend, wordt deze geacht te zijn geweigerd. In het aanvraagformulier, zoals ingediend, moet een gekwalificeerde reiziger zich akkoord verklaren met het feit dat: 

 • elke betaling die voor die gekwalificeerde reiziger op basis van het HomeAway Basis huurgarantieprogramma beschikbaar is, slechts betaalbaar is voor zover het bedrag uitgekeerd wordt onder een verzekeringspolis (waaronder mede begrepen, indien van toepassing, —de “Vakantie zonder zorgen”-verzekering) of enige andere verhaalsmogelijkheid die een aanvrager heeft of kan incasseren op basis van het HomeAway Basis huurgarantieprogramma onvoldoende is voor de gehele of gedeeltelijke vergoeding aan de gekwalificeerde reiziger van verdwenen of verduisterde betalingen die gedaan zijn aan de adverteerder of, indien van toepassing, de persoon die zich als de adverteerder voordeed, 
 • wanneer HomeAway betaalt voor de vergoeding, ongedaanmaking of terugboeking die een gekwalificeerde reiziger van een eigenaar of beheerder van een woning eist, HomeAway in alle rechten van de gekwalificeerde reiziger jegens de adverteerder en eventuele derden treedt die betrekking hebben op deze betaling en dat HomeAway deze rechten direct of namens die reiziger mag uitoefenen, dit uitsluitend ter beoordeling van HomeAway; en
 • die gekwalificeerde reiziger een algemene vrijwaringovereenkomst moet ondertekenen die qua vorm en inhoud aanvaardbaar is voor HomeAway, waarin geheimhoudingseisen zijn opgenomen en waarin HomeAway gevrijwaard en schadeloos gesteld wordt voor alle aanspraken van een dergelijke gekwalificeerde reiziger die zijn ontstaan vóór de datum van de door HomeAway gedane betaling.

4.10 Help ons, help uzelf.  Ter voorkoming van enig misverstand geldt dat wanneer een gekwalificeerde reiziger een vergoeding vraagt op basis van het HomeAway Basis huurgarantieprogramma, hij of zij instemt met de tijdige verstrekking aan HomeAway van alle documentatie die ter ondersteuning van dat verzoek gevraagd wordt.  De reiziger stemt er ook mee in om zijn of haar volledige medewerking te verlenen aan HomeAway bij alle aspecten van het vergoedingsproces. HomeAway mag besluiten om geen verzoek tot betaling- of vergoeding in behandeling te nemen van een gekwalificeerde reiziger als deze niet binnen de voorgeschreven termijn reageert op vragen van HomeAway.
 
5.  Vergoedingsproces. HomeAway zal elk vergoedingsverzoek op basis van het HomeAway Basis huurgarantieprogramma verwerken binnen een redelijke termijn na ontvangst van alle gevraagde documentatie. Zoals hierboven vermeldt, adviseert HomeAway gekwalificeerde reizigers die om vergoeding vragen om de op het vergoedingsverzoek betrekking hebbende documentatie niet weg te gooien of te wijzigen totdat de kwestie is opgelost.

6. Volledige overeenkomst; Contactinformatie.  Deze voorwaarden vormen samen met de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de HomeAwaysite waarop de gekwalificeerde reiziger de betreffende huurwoning vond (en die beschikbaar zijn via de links onderaan die site) de volledige overeenkomst tussen HomeAway en elke gekwalificeerde reiziger met betrekking tot het programma. Behalve waar gewijzigd door deze voorwaarden, erkent elke gekwalificeerde reiziger dat hij of zij gebonden is aan de bestaande algemene voorwaarden voor het gebruik van de HomeAway site. Bij vragen over het programma of deze voorwaarden kunt u contact met ons opnemen: (i) http://help.fewo-direkt.de ; of (ii) per post aan HomeAway Deutschland GmbH, HomeAway Trust and Security, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt am Main, Duitsland; of (iii) door te bellen naar +31 (0) 20 26 29 300.

Laatst gewijzigd op 9 februari 2017 

Het gebruik van deze website betekent dat u de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van HomeAway.nl accepteert.


 

© 2017 HomeAway rechten voorbehouden.