Voorwaarden Standaard huurgarantie van HomeAway

Wanneer u verzoekt om terugbetaling krachtens de Standaard huurgarantie van HomeAway® (het 'Standaardprogramma') stemt u in met, aanvaardt u en bent u onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen (de 'Voorwaarden'). Als hieronder beschreven, is het standaardprogramma bedoeld om bescherming te bieden tegen internetfraude (als hieronder gedefinieerd) tot een maximum van zevenhonderd GBP (£700) of achthonderd EUR (€800).

1. 1. Algemene programmarichtlijnen.
U komt mogelijk in aanmerking voor het Standaardprogramma indien u al het volgende doet:
     Zoek, vraag naar en betaal voor de huur van een vakantiehuurwoning die geadverteerd wordt in de websitegemeenschap van HomeAway, Inc.: HomeAway.com, VRBO.com, VacationRentals.com, Holiday-Rentals.co.uk, HomeAway.com.au, OwnersDirect.co.uk, HomeAway FeWo-direkt.de, Homelidays.com, AlugueTemporada.com.br, Abritel.fr, HomeAway.nl, HomeAway.pt, HomeAway.es, HomeAway.it, HomeAway.dk, HomeAway.se, HomeAway.fi, HomeAway.ca, HomeAway.no, and HomeAway.com.mx (samen 'HomeAway' of de “HomeAway Sites');
     Dien binnen de vereiste termijnen, zoals hieronder aangegeven, een aanvraagformulier voor de terugbetaling van de standaard huurgarantie (het 'Aanvraagformulier'). Een reiziger die correct een Aanvraagformulier indient, wordt hieronder een 'Beschermde Reiziger' genoemd (GELIEVE OP TE MERKEN DAT TENEINDE EEN BESCHERMDE REIZIGER TE KUNNEN ZIJN KRACHTNS HET PROGRAMMA, DE LIJST VAN DE BETROKKEN HUUROWNINGEN EEN ACTIEVE LIJST MOET ZIJN OP EEN WEBSITE VAN HOMEAWAY OP HET MOMENT VAN DE BETALING, EN DAT UW BETALING AAN DE ADVERTEERDER DIENT TE ZIJN ONTVANGEN DOOR DE ADVERTEERDER VOORDAT HOMEAWAY U (EVENTUEEL) EEN BEVESTIGING HEEFT VERZONDEN DAT DE BETROKKEN HUURWONING NIET IN AANMERKING KOMT VOOR DEELNAME AAN HET PROGRAMMA OF HET 'CAREFREE' HUURGARANTIEPROGRAMMA);
     Stuur geld naar de adverteerder via creditcard, cheque of overschrijving om de boeking of reservering van het huis te verzekeren;
     Verlies van gelden door internetfraude oplopen als omschreven in deze voorwaarden;
     Breng HomeAway binnen de hieronder beschreven vereiste tijdsperiode op de hoogte van uw verlies;
     De terugbetaling voor uw verlies van gelden wordt geweigerd door (i) de adverteerder, en (ii) uw bank, servicebureau voor betaling of creditcardbedrijf (indien van toepassing); en

2. 2. Geleverde bescherming.
Naar goeddunken van HomeAway, en onderworpen aan de restricties en beperkingen die uiteengezet worden in deze voorwaarden, voorziet het standaardprogramma, afhankelijk van het land waar u woont, tot maximaal zevenhonderd GBP (£700) of achthonderd EUR (€800) aan gezamenlijke bescherming voor Beschermde Reizigers tegen bedragen die daadwerkelijk betaald worden door een Beschermde Reiziger aan een adverteerder indien dergelijke gelden verloren gaan of verduisterd worden als gevolg van internetfraude. 'Internetfraude' wordt gedefinieerd als een aanbetaling of betaling door een Beschermde Reiziger voor een vakantiehuurwoning die vermeld wordt op een HomeAway-site, waar: i) een dergelijke opname in de lijst naar eigen goeddunken van HomeAway vervolgens wordt beschouwd als zijnde bedrieglijk, (ii) een dergelijke betaling door HomeAway wordt geacht te zijn gedaan aan de adverteerder en vervolgens ten onrechte door de adverteerder wordt ingehouden, die nalaat of weigert het bedrag terug te betalen indien er een terugbetaling verschuldigd is in overeenstemming met de bepalingen van de huurovereenkomst nadat de Beschermde Reiziger de reservering of boeking correct annuleert. iii) een dergelijke betaling door HomeAway wordt geacht te zijn gedaan aan een andere persoon dan de adverteerder die de persoonlijke e-mailaccount van de adverteerder gecompromitteerd of overgenomen heeft, en die zich tegenover de Beschermde Reiziger heeft voorgedaan als de adverteerder om deze betaling te genereren, of (iv) HomeAway vaststelt dat een dergelijke aanbetaling of betaling werd gedaan aan een andere persoon dan de adverteerder die de HomeAway-account van de adverteerder heeft gecompromitteerd en zich tegenover de Beschermde Reiziger heeft voorgedaan als de adverteerder om deze betaling te genereren.
 

3. 3. Illustratieve voorbeelden van niet-beschermd geldverlies.
De volgende zijn illustratieve, maar geen exhaustieve voorbeelden van geldverliezen waartegen het standaardprogramma GEEN bescherming biedt, als bepaald naar eigen goeddunken van HomeAway:
     Enige aanbetalingen of betalingen voor een huurwoning die niet terugbetaald of teruggegeven worden omdat de Beschermde Reiziger niet voldoet aan het beleid van de adverteerder of de huurovereenkomst schendt.
     ENIGE ANDERE SCHADE DAN BEDRAGEN DIE DAADWERKELIJK BETAALD ZIJN AAN OF GESTORT ZIJN BIJ DE ADVERTEERDER, INCLUSIEF ENIGE INDIRECTE SCHADE, VERLIES VAN KANSEN, VERLIES VAN DOUANEHEFFING, OVERIGE CONTRACTUELE STRAFFEN, VLIEGTARIEVEN EN/OF ENIGE ANDERE KOSTEN, UITGAVEN, VERLIEZEN OF SCHADE.
     Betalingen of aanbetalingen die gedaan zijn aan een adverteerder, contant, via een open cheque, via Western Union, MoneyGram of andere directe overschrijvingsservices.
     Betalingen of aanbetalingen die gedaan zijn aan een adverteerder nadat HomeAway een melding heeft gestuurd aan de Beschermde Reiziger dat de betreffende woning niet in aanmerking komt voor deelname of bescherming onder het standaard- of het 'Carafree'-huurgarantieprogramma.
     Enig verlies van enige soort waar de Beschermde Reiziger en de adverteerder in enige mate aan elkaar gerelateerd zijn, of gezamenlijk optreden voor het bedriegen van HomeAway.
     Enig geldverlies dat veroorzaakt wordt door of resulteert uit voorvallen waarop HomeAway en/of de adverteerder geen controle kan uitoefenen, inclusief maar niet beperkt tot gebouwen, weersvoorvallen, natuurrampen of politieke of veiligheidsbedreigingen.
     Enige aanbetalingen of betalingen voor een vakantiewoning die niet terugbetaald of teruggegeven worden omdat een Beschermde Reiziger en de adverteerder een geschil hebben over het feit of een terugbetaling verschuldigd is.
     Enige aanbetalingen of betalingen aan de adverteerder boven zevenhonderd GBP (£700) of achthonderd EUR (€800).
     Enig geldverlies gerelateerd aan een vermelde huurwoning die bestaat maar het onderwerp is van een geschil over het feit of de adverteerder de bevoegdheid heeft om de betreffende woning te leasen.
     Enig geldverlies behalve een verlies met betrekking tot internetfraude, inclusief en zonder beperking enig verlies met betrekking tot onterechte weigering van toegang, onjuiste materiële voorstelling, onrechtmatig verlies van borg, voorvallen die gekenmerkt kunnen worden als 'wroeging van de huurder', 'lokaasreclame' of enig bezwaar van de Beschermde Reiziger tegen de locatie, conditie of geschiktheid voor het doel van de woning, alles als bepaald naar eigen goeddunken van HomeAway.

4. 4. Procesvereisten.

Voor het verkrijgen van enige terugbetaling van HomeAway onder het standaardprogramma, moet een Beschermde Reiziger voldoen aan de hieronder uiteengezette vereisten. Het niet opvolgen van deze vereisten of het ondernemen van enige actie door enige Beschermde Reiziger zonder de schriftelijke toestemming van HomeAway die afbreuk doet aan het vermogen en/of recht van HomeAway om enige verliezen te verzachten, of het door enige Beschermde Reiziger geven van enige valse of misleidende verklaring met betrekking tot enig verzoek om terugbetaling hieronder, zal het in aanmerking komen voor terugbetaling onder het standaardprogramma ongeldig maken.


4.1 Terugbetaling van derden
.

Indien een Beschermde Reiziger geld betaald heeft aan een adverteerder via een directe overschrijving, PayPal, creditcard of cheque, moet de geregistreerde reiziger, nadat deze op de hoogte komt van het bestaan van een potentieel fondsenverlies beschermd onder het standaardprogramma, onmiddellijk contact opnemen met de bank(en), PayPal, betalingsdienstaanbieder of creditcardbedrijf (indien van toepassing) om te vragen om terugkrijgen of terugbetaling van de fondsen van de Beschermde Reiziger (een 'Terugbelasting'). Een geregistreerde reiziger heeft alleen recht op het ontvangen van betaling van HomeAway onder het standaardprogramma indien de bank(en), PayPal of creditcardbedrijf (indien van toepassing) het verzoek van een geregistreerde reiziger om terugbelasting weigert. Een Beschermde Reiziger moet HomeAway voorzien van een schriftelijk bewijs dat hij of zij contact opgenomen heeft met de bank(en), betalingsdienstaanbieder of creditcardbedrijf (indien van toepassing) en dat een verzoek om terugbelasting werd geweigerd. Een Beschermde Reiziger is verplicht om enige schikking van de bank(en), betalingsdienstaanbieder of creditcardbedrijf (indien van toepassing) te accepteren, maar kan nog steeds in aanmerking komen voor aanvullende betalingen onder het standaardprogramma indien een dergelijke schikking minder bedraagt dan het maximale terugbetalingsbedrag onder het toepasselijke plan. Indien een Beschermde Reiziger een terugbetaling van de adverteerder ontvangt nadat hij een betaling van HomeAway heeft ontvangen onder het standaardprogramma, stemt de Beschermde Reiziger ermee in om HomeAway onmiddellijk op de hoogte te brengen van de terugbetaling en alle bedragen terug te storten die het verschuldigde onder het standaardprogramma overschrijden.

4.2 Bewijs van identiteit.

Een Beschermde Reiziger moet voorzien in een schriftelijk bewijs van zijn of haar identiteit (bijv.: kopie van paspoort, rijbewijs, gas-/water-/elektriciteitsrekeningen, creditcardinformatie, enz.) zoals HomeAway hierom kan verzoeken naar eigen goeddunken. HomeAway kan verzoeken om een of meer vormen van bewijs van identiteit, en enige vaststelling door HomeAway met betrekking tot de geldige aanwezigheid van enig bewijs van identiteit zal gedaan worden naar eigen goeddunken van HomeAway

4.3 De vermelding documenteren

Op verzoek van HomeAway moet een Beschermde Reiziger voorzien in schriftelijk bewijs dat de betreffende woning werd vermeld op één van de HomeAway-sites, bij het boeken of reserveren.

4.4 De navraag documenteren

Op verzoek van HomeAway moet een Beschermde Reiziger voorzien in een kopie (elektronisch of op papier) van verificatie van de e-mail met informatieverzoek (de 'Eerste navraag') die geleverd wordt door de HomeAway-site wanneer de Beschermde Reiziger voor het eerst navraag doet naar de betreffende woning, en HomeAway moet deze eerste navraag kunnen verifiëren door het aantreffen van een verslag van deze navraag in haar database.


4.5 De reservering documenteren

Een Beschermde Reiziger moet bewijzen dat hij of zij een definitieve overeenkomst bereikt heeft met de adverteerder met betrekking tot de vermelde huurwoning en moet HomeAway voorzien van alle gevraagde documentatie van e-mail-, telefoon-, schriftelijke of andere communicatie met de adverteerder met betrekking tot de huurwoning.

4.6 Alle betalingen documenteren

Indien HomeAway de Beschermde Reiziger een melding stuurt dat een vermelding of woning niet in aanmerking komt voor deelname aan het standaardprogramma of het Carefree- huurgarantieprogramma, moet de Beschermde Reiziger bewijzen dat hij of zij betaling heeft gedaan via directe overschrijving, PayPal, cheque of creditcard aan de adverteerder, voorafgaand aan het doorgeven door HomeAway van een dergelijke melding. Een Beschermde Reiziger moet voorzien in schriftelijke documentatie van alle betalingen en terugbetalingen (gedeeltelijk, volledig en/of borg) die gedaan zijn aan of door de adverteerder. Een Beschermde Reiziger moet bewijzen dat die betalingen gedaan werden voorafgaand aan het doorgeven door HomeAway van enige melding dat de betreffende woning niet in aanmerking kwam voor deelname aan of bescherming onder het HomeAway-standaardprogramma.

4.7 Het verlies documenteren

De Beschermde Reiziger moet HomeAway voorzien van alle gevraagde schriftelijke documentatie van verloren of verduisterde gelden. Verder moet de Beschermde Reiziger voorzien in schriftelijk bewijs dat de adverteerder fondsen ontving van de Beschermde Reiziger, op de hoogte werd gebracht over de terugbetalingsclaim van de Beschermde Reiziger en weigerde of dergelijke fondsen niet teruggaf of terugbetaalde aan de Beschermde Reiziger. Beschermde Reizigers dienen geen documentatie met betrekking tot de verloren of verduisterde gelden wijzigen of vernietigen totdat de zaak opgelost is.

4.8 HomeAway op de hoogte brengen

De Beschermde Reiziger moet HomeAway binnen vijftien (15) werkdagen na het eerste voorval dat aanleiding geeft tot het terugbetalingsverzoek van de Beschermde Reiziger onder het standaardprogramma op de hoogte brengen per: (i) ; of (ii) via-mail aan HomeAway.com, Inc., HomeAway Basic Rental Guarantee Program, 1011 W. Fifth Street, Ste. 300, Austin, TX, 78703 ; of (iii) telefonisch op (001) 877-228-3145 of 512-782-0805.

4.9 Een terugbetalingsverzoek indienen.

De Beschermde Reiziger moet het aanvraagformulier voor terugbetaling met alle gevraagde documentatie invullen, ondertekenen en indienen bij HomeAway binnen een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de huurtermijn begon te lopen. Indien een ingevuld aanvraagformulier voor terugbetaling niet binnen die periode wordt ingediend, wordt er geen rekening mee gehouden. Het aanvraagformulier als ingediend moet de instemming van de Beschermde Reiziger bevatten dat:
     Enige betaling die beschikbaar is voor een dergelijke Beschermde Reiziger onder het standaardprogramma enkel in die mate verschuldigd is dat de opbrengst van elke andere dekking of schadevergoeding die voorzien wordt door een verzekeringspolis of enige andere bron van schadevergoeding die aangehouden wordt of inbaar is door enige aanvrager onder het standaardprogramma, onvoldoende is voor het volledig vergoeden van de Beschermde Reiziger voor verloren of verduisterde betalingen die gedaan zijn aan de adverteerder of een persoon die zich voordoet als de adverteerder, zoals van toepassing;
     Indien HomeAway betaalt voor de terugbetaling, omzetting of terugbelasting die een Beschermde Reiziger probeert te bereiken bij een woningeigenaar of -beheerder, gaat een dergelijke reiziger ermee akkoord dat HomeAway al zijn of haar rechten aanneemt tegen de adverteerder en enige derden die in verband staan met de betaling, en kan dergelijke rechten direct of namens een dergelijke reiziger uitoefenen, naar eigen goeddunken van HomeAway; en
     Een dergelijke Beschermde Reiziger gaat akkoord met het uitvoeren van een algemene afstandsovereenkomst die in vorm en inhoud acceptabel is voor HomeAway, waarbij HomeAway wordt ontheven van enige en alle claims die een Beschermde Reiziger kan hebben voorafgaand aan de datum van de betaling die gedaan is door HomeAway.

4.11 Help ons u te helpen
Om twijfel te voorkomen, gaat een Beschermde Reiziger, wanneer hij of zij verzoekt om terugbetaling onder het standaardprogramma, akkoord om HomeAway tijdig te voorzien van enige gevraagde documentatie voor het ondersteunen van een dergelijk verzoek. Een dergelijke reiziger gaat tevens akkoord om volledig mee te werken met HomeAway in alle aspecten van het terugbetalingsproces. HomeAway kan ervoor kiezen geen betalings- of terugbetalingsverzoek van een Beschermde Reiziger in te willigen, indien deze nalaat om binnen de vastgestelde termijnen te antwoorden op de vragen van HomeAway.
 
5. Terugbetalingsproces
HomeAway voert de verwerking van ieder terugbetalingsverzoek onder het standaardprogramma binnen een redelijke tijdsperiode na ontvangst van alle gevraagde documentatie uit. Zoals hierboven vermeld, wordt het aanbevolen dat Beschermde Reizigers die terugbetaling vragen, geen documentatie met betrekking tot het terugbetalingsverzoek weggooien of wijzigen totdat de zaak opgelost is.

6. Overig aanbod Elke Beschermde
Reiziger gaat er verder mee akkoord dat HomeAway zijn of haar e-mailadres mag gebruiken om zijn nieuwsbrieven via e-mail naar deze persoon te versturen, samen met andere informatie die aangepast is aan de interesses van de reiziger. Beschermde Reizigers kunnen uitschrijven voor dergelijke informatie door de instructies te volgen in het Privacybeleid van HomeAway, vermeld onder aan elke website van HomeAway.

7. Volledige overeenkomst; Contactinformatie.
Deze voorwaarden, samen met de Voorwaarden en het Privacybeleid van de HomeAway-site waar de Beschermde Reiziger de betreffende woning heeft gevonden (gepost op de links onder aan een dergelijke website), vormen de gehele overeenkomst tussen HomeAway en elke Beschermde Reiziger met betrekking tot het programma. Behalve zoals aangepast kan worden door deze voorwaarden, bevestigt en gaat iedere Beschermde Reiziger akkoord dat hij gebonden is aan de bestaande voorwaarden en condities voor gebruik van de HomeAway-site. In geval van enige vragen met betrekking tot het programma of deze voorwaarden, neemt u contact met ons op per: (i) ; (ii) via e-mail naar HomeAway Basic Rental Guarantee Program, HomeAway.com, Inc., 1011 West Fifth Street, Suite 300, Austin, TX 78703, USA; of (iii) telefonisch op (001) 877-228-3145 of 512-782-0805.

Laatste herziening in maart 2012.