Algemene voorwaarden reizigers | Algemene voorwaarden Basic Rental Guarantee van HomeAway

 

Algemene voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden van HomeAway Deutschland GmbH
voor verhuurders

1. Toepassingsgebied

(1) Onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden vormen de basis voor alle overeenkomsten van HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt am Main, Duitsland ("aanbieder"), in het handelsverkeer met ondernemers ("verhuurder").
(2) Deze voorwaarden zijn van toepassing in de bij afsluiting van de overeenkomst geldende versie, in aanvulling op het geldende recht, voor de huidige en toekomstige zakelijke relaties tussen de aanbieder en de verhuurder, ook als deze niet nogmaals uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
(3) Afwijkende algemene voorwaarden van de verhuurder worden niet erkend, tenzij de aanbieder de geldigheid ervan uitdrukkelijk en schriftelijk accepteert.

2. Onderwerp van de overeenkomst

(1) Het onderwerp van de overeenkomst is het ter beschikking stellen van advertentieruimte in een online portal voor de verhuur van vakantiehuizen inclusief contactmogelijkheden tussen de verhuurder en mogelijke huurders alsmede een beoordeling van de aanbiedingen. Daarnaast stelt de aanbieder resp. een aan hem gelieerd bedrijf, geregistreerde verhuurders o.a. adviezen ter beschikking die kunnen worden gedownload.
(2) Het onderwerp van de overeenkomst is niet het als bemiddelaar optreden bij de totstandkoming van huurovereenkomsten voor de woonruimte. Met name wordt de aanbieder noch een aan hem gelieerd bedrijf geen partij bij de overeenkomst tussen de verhuurder en de huurders.

3. Afsluiting van de overeenkomst

(1) Als de verhuurder via het platform homeaway.nl een vakantiehuis wil aanbieden, dan kan hij gratis bij homeaway.nl onder vermelding van een gebruikersnaam en een wachtwoord een gebruikersaccount aanmaken (registratie). Elke natuurlijke, volledig handelingsbekwame persoon kan zich registreren.
(2) Als een natuurlijk persoon zich voor een bedrijf registreert, dan verklaart hij dat hij bevoegd is het betreffende bedrijf te vertegenwoordigen.
(3) Voor een gratis advertentie moeten de partijen een advertentieovereenkomst afsluiten. De overeenkomst komt tot stand door de opdrachtverlening tot publicatie van een advertentie via het bestelproces en de betaling van de desbetreffende kosten. De prijzen zijn te vinden in de Prijslijst van de aanbieder en kunnen door de verhuurder vóór verzending van zijn bestelling worden bekeken.
(4) De aanbieder stelt de verhuurder na ontvangst van de betaling een rekening ter beschikking in het verhuurdersgedeelte.
(5) Betaling kan per overschrijving of creditcard plaatsvinden. Alle voor betaling verschuldigde bankkosten komen voor rekening van de verhuurder. Creditcardnummers en de invoer van gebruikersnaam en wachtwoord zijn beveiligd met 128 bit Secure Socket Layer (SSL)-technologie, die de ingevoerde gegevens versleutelt.

4. Gebruik van de dienst

(1) Iedere verhuurder ontvangt bij registratie een gebruikersprofiel. Hierin worden zijn gegevens opgeslagen en waarin hij alle gegevens kan opslaan en alle door hem aangeboden vakantiehuizen weergegeven (beveiligd verhuurdersgedeelte).
(2) In het beveiligde verhuurdersgedeelte kan de verhuurder gebruik maken van diverse functies voor het beheer van zijn vakantiehuis zoals
- een kalenderfunctie;
- de mogelijkheid om huurprijzen in te voeren;
- gratis advies en voorbeeldformulieren.
(3) In het gesloten eigenaarbereik krijgt de verhuurder toegang tot het gastenboek. Hier kan hij berichten uit het gastenboek van zijn vakantiewoning noteren, die gasten op dat moment nagelaten hebben na hun verblijf. Bovendien kan de verhuurder via de maandelijkse statistieken de paginabezoeken en boekingsaanvragen zien.

5. Aankoop van een advertentie

(1) Elke verhuurder kan zijn/haar vakantiewoning(en) aanbieden door middel van een advertentie. Tevens is voor verhuurders  de service ‘’Zoekposities’’ beschikbaar. De gekozen ‘’Zoekpositie’’ bepaalt hoe hoog de advertentie in de zoekresultaten verschijnt. Er kan gekozen worden uit de niveaus Standaard tot en met Platina.
(2) Per standaardadvertentie kunnen maximaal 24 foto's van het vakantiehuis worden getoond. Alle advertenties worden weergegeven op de site homeaway.nl in de zoekresultaten in de vorm van een kort overzicht met een afbeelding van de aanbieding, waaraan de volledige advertentie is gekoppeld. Daarnaast wordt het aanbod in een aan het volledige aanbod gekoppeld kort overzicht in het onderste gedeelte van de zoekresultaten van gelieerde bedrijven van de aanbieder weergegeven (basisadvertentie).
(3) De volgorde in de zoekresultaten wordt naar zoekinvoer op basis van meerdere criteria in een automatisch proces dynamisch gedefinieerd. Er bestaat geen recht op een bepaalde plaats in de zoekresultaten.
(4) De aanbieder heeft op zijn website Google Translate geïmplementeerd. De verhuurder kan daarvan gratis gebruik maken om zijn aanbiedingen te laten vertalen. De aanbieder wijst er echter uitdrukkelijk op dat dit een machinevertaling is waarin fouten kunnen voorkomen. De verhuurder is na vertaling verplicht te controleren of de inhoud juist is.
(5) De op de site homeaway.nl gepubliceerde advertenties zijn gekoppeld aan Google Maps. De verhuurder verplicht zich in het beveiligde verhuurdersgedeelte het adres van het vakantiehuis in te voeren en de juiste weergave daarvan te bevestigen, zodat de koppeling met Google Maps kan worden gemaakt.
(6) Bovendien kan de verhuurder een sms-dienst activeren, waarbij hij direct een sms-bericht krijgt over ontvangen boekingsaanvragen.
(7) Als de verhuurder een eigen website beheert waarop hij zijn aanbiedingen presenteert, dan kan hij in zijn aanbieding een link naar zijn eigen website opnemen, als voor 100 % van alle op de externe site aangeboden vakantiehuizen een advertentie op homeaway.nl werd ingericht.
(8) Verkoop van de vakantiewoning Overdracht van de advertentie aan derden: In principe kan een advertentie niet aan derden worden overgedragen. Voor het geval dat de verhuurder zijn vakantiewoning verkoopt, zal de aanbieder begeleiding bieden en opties voor het opmaken van een nieuwe advertentie ter beschikking stellen.

6. Agentschappen

(1) Voor gebruikers die vakantiehuizen in opdracht van derden (agentschappen) aanbieden, gelden speciale voorwaarden. U kunt de aanvragen sturen naar propertymanager@homeaway.nl.
Diensten voor agentschappen worden gekenmerkt op Homeaway.nl als agentschappen.

7. Aanvullende diensten tegen betaling

(1) De verhuurder kan op verzoek en met aanvaarding van eventueel aanvullende algemene voorwaarden tegen betaling aanvullende diensten boeken.
(2) De aanvullende dienst 'extra wooneenheid' biedt de verhuurder van een object met meerdere eenheden de mogelijkheid om reclame te maken voor maximaal vijf wooneenheden in één advertentie. Voorwaarde is dat alle onder een standaardadvertentie aangeboden eenheden hetzelfde adres hebben.
(3) Door boeking van een 'volledige advertentie' wordt de advertentie van de verhuurder weergegeven in de bovenste zoekresultaten op de site van de met de aanbieder gelieerde buitenlandse bedrijven waarvoor de verhuurder de volledige advertentie heeft geboekt.
(4) Bij boeking van een topadvertentie wordt de advertentie bovendien in de balk boven de normale lijst met zoekresultaten voor alle regio's weergegeven. Hoe meer advertenties in de betreffende regio deze aanvullende dienst hebben geboekt, des te groter wordt de afstand tussen de herhalingen van de weergave.
(5) De verhuurder kan zijn advertentie in speciale menu's laten opnemen (bijvoorbeeld speciale aanbiedingen of last-minute-aanbiedingen). Aanbiedingen die in deze speciale menu's zijn opgenomen, worden weergegeven boven de aanbiedingen die eveneens voldoen aan de relevante specificatie van het menu, maar niet in het menu werden opgenomen.
(6) In plaats van de machinevertaling door Google Translate biedt de aanbieder ook de vertaling van het aanbod door een professionele vertaaldienst aan.
(7) Nadere informatie over de door de aanbieder aangeboden Aanvullende diensten is te vinden op de website homeaway.nl.

8. Duur van de overeenkomst, opzegging

(1) De advertentieruimte wordt voor een periode van 12 maanden geboekt, voor zover niet anders aangegeven in de concrete offerte van de aanbieder. De looptijd van het contract wordt op het einde van de advertentieperiode verlengd met een gelijke looptijd, maximum telkens voor 12 maanden. Voor alle advertenties die per bankoverschrijving betaald werden, eindigt de looptijd van het contract afwijkend van deze regeling automatisch bij het verstrijken van deze periode.
(2) Speciale kortingen voor de eerste aanmelding worden in de verlengingsperiode niet opnieuw toegekend. De automatische verlenging kan ten aller tijde voor afloop van de betrekkende advertentieperiode in de gesloten verhuurdersaccount met de link “automatisch verlengen uitschakelen” of door mededeling aan HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt am Main per post of door middel van het contactformulier uitgeschakeld worden. De advertentie eindigt dan automatisch op de verloopdatum.
(3) Als de verhuurder een advertentie koopt, maar deze niet of slechts geheel of gedeeltelijk wordt gepubliceerd, kan alleen in de eerste drie (3) maanden na aankoopdatum terugbetaling worden geëist. Als de verhuurder binnen deze drie (3) maanden op verzoek van de aanbieder zijn advertentie niet aanvult, dan heeft de verhuurder geen recht op terugvordering en loopt de advertentie na uiterlijk 18 maanden af, ongeacht of de verhuurder de advertentie al dan niet gepubliceerd heeft.
(4) Als alternatief kunnen agentschappen hun advertenties zonder vaste looptijd online plaatsen, waarbij hiervoor per boekingsaanvraag wordt afgerekend. Berekend wordt elke eerste aanvraag van een reiziger binnen een periode van 30 dagen die in een beschikbare periode valt en voldoet aan de minimale verblijfseisen van de verhuurder.
(5) Het recht op buitengewone opzegging door partijen wordt daardoor niet aangetast.
(6) Als een van de partijen de overeenkomst opzegt, ongeacht de wijze waarop, dan heeft dit geen gevolgen voor de verplichting tot betaling van de overeengekomen vergoeding; een terugbetaling vindt niet plaats.
(7) Als de verhuurder zijn recht op gebruik van de door de aanbieder beschikbaar gestelde advertentieruimte ondanks het contractueel overeengekomen bedrag van de verhuurder niet uitoefent, dan is hij desondanks verplicht de overeengekomen vergoeding te betalen; een terugbetaling vindt niet plaats.

9. Rechten en plichten van de aanbieder

(1) De aanbieder verschaft toegang tot een opslagcapaciteit op het online portal homeaway.nl en maakt reclame voor het portal – ook door reclame op de sites van zuster- of dochtermaatschappijen. Om te zorgen dat de verhuurder reclame kan maken voor zijn vakantiehuis, zal de aanbieder hem een online formulier ter beschikking stellen waarin hij zijn afbeeldingen en teksten kan opnemen.
(2) De aanbieder zal de door de verhuurder ter beschikking gestelde gegevens zo snel mogelijk in zijn database opnemen en op het online portal homeaway.nl publiceren. In periodes met veel vraag kunnen er echter vertragingen ontstaan bij de publicatie van de advertentie.
(3) De aanbieder heeft het recht de vormgeving van de website en de omvang van de daarop beschikbare functies te wijzigen, als daarvoor gegronde redenen bestaan, voor zover dit geen nadelige gevolgen heeft voor het doel, de functie of de bij afsluiting van de overeenkomst bestaande gelijkwaardige relatie en als dit voor het behartigen van de belangen van de aanbieder noodzakelijk en voor de verhuurder redelijk is. Gegronde redenen zijn nieuwe technische of juridische ontwikkelingen. Andere wijzigingen zal de aanbieder alleen met toestemming van de verhuurder uitvoeren.
(4) De aanbieder streeft naar een zo getrouw mogelijke weergave van de als bestand of afdruk toegestuurde foto's in de aanbiedingen. De verhuurder is zich er echter van bewust dat door het inscannen van digitale afbeeldingen en de instellingen van het gebruikte beeldscherm afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.
(5) De aanbieder doet zijn best om de site technisch zo actueel mogelijk te houden. Daarvoor zijn soms onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk, waardoor de site tijdelijk niet bereikbaar is. De aanbieder zal dit zo mogelijk van tevoren aankondigen en de werkzaamheden op een zodanig tijdstip uitvoeren dat verhuurders daarvan zo min mogelijk hinder ondervinden.
(6) De aanbieder stelt ook een contactformulier ter beschikking, dat verhuurders en huurders kunnen gebruiken om contact op te nemen. De aanbieder doet zijn best om de veiligheid daarvan te waarborgen. De verhuurder is zich er echter van bewust dat ten gevolge van technische ontwikkelingen niet kan worden uitgesloten dat derden dit systeem misbruiken en niet voor hen bedoelde berichten kunnen lezen of onderscheppen.
(7) De aanbieder controleert de identiteit van verhuurders in principe niet. Als de aanbieder – vooral door informatie van huurders – vermoedt dat de opgeslagen gegevens van de verhuurders onjuist zijn, dan heeft hij het recht hun identiteit te controleren.
(8) De aanbieder houdt zich aan de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. De verhuurder stemt hierbij in met de verzending van zijn contactgegevens, in het bijzonder zijn telefoonnummer, naar de reiziger. Nadere informatie is te vinden in de Privacyverklaring.
(9) Om de gebruikerservaring van de website te verbeteren, verzamelt de aanbieder statistieken met betrekking tot de antwoordsnelheid op aanvragen.
(10) Zolang het niet om grote veranderingen gaat, heeft de aanbieder het recht om de advertentie licht aan te passen, bijvoorbeeld om tekst en foto's te verbeteren, zolang deze niet in strijd zijn met de richtlijnen. De verhuurder blijft verantwoordelijk voor het controleren van zijn/haar advertentie en voor een correcte weergave van de inhoud.

10. Auteursrechten

(1) HomeAway Deutschland GmbH bezit de exclusieve gebruiksrechten voor de site homeaway.nl. Kopiëren van de site – geheel of gedeeltelijk door de overname van teksten, grafische afbeeldingen of het ontwerp – is niet toegestaan.
(2) Het is de verhuurder toegestaan afzonderlijke pagina's ten bewijze van de afsluiting van de overeenkomst te downloaden, weer te geven of af te drukken. In het betreffende bestand resp. op de betreffende afdruk moet de tekst '© Copyright 1997 - Heden HomeAway Deutschland GmbH -  Alle rechten voorbehouden' goed leesbaar worden aangebracht.

11. Rechten en plichten van de verhuurder, vormgeving van de aanbieding

(1) De verhuurder is verplicht bij de aanmelding waarheidsgetrouwe gegevens over zijn identiteit, de aangeboden objecten en de betalingsgegevens op te slaan en alleen die objecten aan te bieden waarvoor hij beschikkingsbevoegd is.
(2) De door de aanbieder ter beschikking gestelde formulieren mogen alleen in de daarvoor bestemde omvang worden gebruikt. Het is de verhuurder met name niet toegestaan om in één aanbieding reclame te maken voor meerdere vakantiehuizen of de aanbieding zo te wijzigen dat daarin een ander vakantiehuis kan worden aangeboden, als hij de betreffende aanvullende dienst niet heeft geboekt.
(3) De verhuurder verplicht zich alle aanbiedingsgegevens, met name alle informatie over het vakantiehuis, volledig en juist weer te geven en indien nodig, deze zorgvuldig en juist te vertalen en bij het opstellen van de aanbieding de richtlijnen voor vrije teksten op te volgen. Wanneer de aanbieder een vertaling tegen betaling voor haar rekening neemt, blijft de verhuurder verplicht deze vertaling te controleren op correctheid. Het is niet toegestaan gegevens te verstrekken die misleidende informatie over de herkomst of gegevens weergeven dan wel bevatten of die de herkomst van de informatie verbergen.
(4) De verhuurder is verplicht zijn/haar kalender up-to-date te houden. Als de kalender langer dan 60 dagen niet geüpdatet wordt, wordt de advertentie automatisch uit de zoekresultaten weggehouden wanneer wordt gezocht met het datum-filter.
(5) De verhuurder verplicht zich te voldoen aan de wettelijke informatieplicht, in het bijzonder de colofonplicht voor aanbieders volgens § 5 TMG (Telemediengesetz/Duitse wet inzake telemedia) en, indien de verhuurder als touroperator moet worden beschouwd, de bepalingen van de BGB-InfoV (Verordnung über Informations- und Nachweispflichten nach bürgerlichem Recht/Duitse verordening inzake informatie- en bewijsplichten naar burgerlijk recht).
(6) De verhuurder is verplicht de inloggegevens van zijn gebruikersprofiel geheim te houden en deze niet aan derden door te geven. De aanbieder zal de verhuurder nooit – afgezien van het inloggen op de site homeaway.nl zelf – om deze gegevens vragen. Als een derde contact opneemt met de verhuurder en om de gegevens vraagt, dan mogen de gegevens niet worden verstrekt en moet de aanbieder onmiddellijk worden geïnformeerd. Als de verhuurder vaststelt dat zijn gebruikersprofiel door een onbevoegde derde is misbruikt, moet hij dit onmiddellijk aan de aanbieder melden en zijn online gebruikersnaam alsmede het bijbehorende wachtwoord wijzigen.
(7) Daarnaast verplicht de verhuurder zich de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven, vooral de plichten inzake de voorlichting van de huurders en de wettelijke bepalingen over het verzamelen, opslaan en gebruiken van de gegevens.
(8) Het is verboden het e-mailsysteem van de aanbieder te misbruiken. E-mails – ook aanbevelingen van de site via de functie 'Deze site aanbevelen' – mogen alleen met toestemming van de ontvanger worden verzonden.
(9) De verhuurder is verplicht zijn aanbiedingen vóór opname in de database te controleren op juridische toelaatbaarheid, d.w.z. met name op schendingen van het mededingingsrecht, merken- of auteursrecht en persoonlijkheidsrechten van derden.
(10) De verhuurder is verplicht belasting te betalen over alle inkomsten uit verhuur van vakantiehuizen.
(11) Is een verhuurder niet in de EU gevestigd en verzoekt hij om een factuur zonder btw, dan is hij verplicht de aanbieder zijn btw-nummer mee te delen. In dat geval is de verhuurder verplicht om de omzetbelasting in zijn land van vestiging af te dragen. Indien een verhuurder geen BTW nummer heeft, zal HomeAway BTW aanrekenen voor zover dit van toepassing is in de staat waar de eigenaar zijn zetel heeft. HomeAway gaat ervan uit dat de zetel van de verhuurder is gelegen op het adres dat ingevoerd werd bij de aanmelding. De verhuurder is uitsluitend zelf verantwoordelijk dat het adres juist en actueel is. Anders kan HomeAway naar zijn goeddunken beslissen, of de factuur te herzien is of niet. De verhuurder is aansprakelijk voor de kosten die HomeAway maakt voor de onjuiste informatie van de eigenaar. In geval van een correctie is HomeAway bevoegd, een onkostenvergoeding van 20 euro te berekenen, welke aangerekend wordt ter compensatie van eventuele meerkosten.
(12) De aanbieder kan zijn rechten en plichten krachtens deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde overdragen. Daarover zal de aanbieder de verhuurder één maand van tevoren informeren. In dat geval heeft de verhuurder het recht de overeenkomst op te zeggen.

12. Gebruiksrechten op inhoud

(1) De verhuurder verklaart dat hij beschikt over de gebruiksrechten op de ter beschikking gestelde inhoud (teksten en afbeeldingen) inclusief het recht op verdere licentieverlening; hij verklaart met name dat hij in het bezit is van de vereiste toestemming van de afgebeelde personen (Model Release) resp. de eigenaren van de afgebeelde objecten (Property Release).
(2) Voor zover op de inhoud van het aanbod merken- of auteursrechten rusten, verklaart de verhuurder dat hij het recht heeft deze te gebruiken inclusief het recht op verdere licentieverlening.
(3) Door de verzending van de inhoud naar de aanbieder stemt hij in met het gebruik door de aanbieder door middel van openbaarmaking van de beoordeling in welke vorm dan ook.

13. Vrijwaring

Als door de inhoud die door de verhuurder ter beschikking is gesteld (in het bijzonder de vormgeving van de aanbieding en de ter beschikking gestelde teksten en foto's) of door handelingen van de verhuurder (in het bijzonder het versturen van e-mails naar derden) rechten van derden worden geschonden, dan vrijwaart de verhuurder de aanbieder reeds nu voor alsdan tegengebruikmaking van bepaalde rechten door derden.

14. Verboden gebruik

Het is verboden:
a) inhoud op de site homeaway.nl inclusief de daarop gepubliceerde database in welke vorm dan ook door automatische instrumenten of handmatige processen te verwerken, in het bijzonder te vermenigvuldigen, verspreiden, door te geven, te bewerken, te vertalen of openbaar toegankelijk te maken, te decompileren of gebruiksrechten daarop te verlenen;
b) de inhoud van de site homeaway.nl door middel van robots, spiders of andere automatische instrumenten of handmatige processen te controleren;
c) de site te gebruiken voor andere doeleinden dan voor het aanbieden van en/of zoeken naar vakantiehuizen resp. voor het verzenden van rechtmatige berichten (bijvoorbeeld voor het verzenden van ongewenste berichten);
d) inhoud of programma's die vanwege hun omvang of de aard van het portal het systeem kunnen beschadigen, te uploaden of naar de site te sturen dan wel apparatuur te gebruiken die schadelijke inhoud of programma's bevat;
e) inhoud die een schending van het strafrecht of andere wetten, in het bijzonder het persoonlijkheidsrecht, vormt of aanzet tot een dergelijke handeling, via de site homeaway.nl te publiceren;
f) de site homeaway.nl zodanig te gebruiken of toegang daartoe te krijgen dat het computersysteem of netwerk kan worden aangetast.

15. Recht op blokkering van aanbiedingen en verwijdering

Als de verhuurder met de betaling van de vergoeding in verzuim is geraakt of als derden krachtens het merken-, auteurs-, mededingings- of het algemene persoonlijkheidsrecht wegens nalatigheid aanspraken doen gelden en de verhuurder ondanks een verzoek van de aanbieder daartoe niet kan bewijzen dat hij het recht heeft deze inhoud te publiceren, heeft de aanbieder het recht de aanbiedingen van de verhuurder tijdelijk of permanent te blokkeren of te verwijderen. Een recht op tijdelijke of permanente sluiting van het aanbod is mogelijk, wanneer een aanbieder niet in staat is om een bewijs te leveren voor de verhuur van de accomodatie of daarvoor niet berechtigd is.

16. Ontbinding van de overeenkomst

Als de aanbieder kennis krijgt van het feit dat de door de verhuurder in de advertentie vermelde gegevens over zijn persoon of over de door hem in de advertentie beschreven vakantiehuizen onjuist zijn, met name dat de verhuurder in de advertenties vakantiehuizen aanbiedt waarvoor hij niet beschikkingsbevoegd is, heeft de aanbieder het recht de overeenkomst te ontbinden.

17. Verplichting tot schadevergoeding

Als door het verzenden of uploaden van inhoud en programma's door de verhuurder schade of fouten aan eigendommen van de aanbieder ontstaan, inclusief aantasting, fouten of uitval van het systeem of de databases, is de verhuurder jegens de aanbieder verplicht de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

18. Berichten

(1) Mededelingen moeten per e-mail of post worden gericht aan HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt, Duitsland.
(2) Meldingen over schendingen van het auteursrecht moeten het volgende bevatten
a) uw woonadres, telefoonnummer en e-mailadres
b) nauwkeurige gegevens over de betreffende inhoud (weergave van de afbeelding of tekst) inclusief een link naar de site;
c) een ondertekende plechtige verklaring waaruit blijkt dat u
(i) het exclusieve gebruiksrecht op het werk bezit;
(ii) geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik van het betreffende materiaal in deze vorm.

19. Beperking van aansprakelijkheid

(1) De aanbieder is niet aansprakelijk voor lichte nalatigheid, voor zover dit geen betrekking heeft op voor de overeenkomst wezenlijke plichten, schade door schending van leven, lichaam of gezondheid of vorderingen krachtens de productaansprakelijkheidswet. Hetzelfde geldt voor nalatigheid van de medewerkers van de verhuurder.
(2) In het geval van grove nalatigheid is de verhuurder aansprakelijk tot ten hoogste het bedrag van de voorzienbare schade, die door de geschonden plicht moet worden verhinderd. In het geval van aansprakelijkheid wegens lichte nalatigheid volgens lid 1 is de aansprakelijkheid beperkt tot de normale contractuele, voorzienbare schade. De beperking van de aansprakelijkheid geldt ook voor de wettelijke vertegenwoordiger, het leidinggevende personeel of de medewerkers van de verhuurder.
(3) Voor de overeenkomst wezenlijke verplichtingen van de verhuurder als bedoeld in lid 1 zijn plichten die moeten worden nagekomen om het doel van de overeenkomst te realiseren.

20. Overige bepalingen

(1) Op de relaties tussen de partijen is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De taal van de overeenkomst is Nederlands.
(2) Als beide partijen kooplieden, publiekrechtelijke rechtspersonen of een openbaar lichaam zijn, is de rechtbank in Frankfurt am Main bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
(3) Bij afsluiting van de overeenkomst zijn geen aanvullende afspraken van kracht.
(4) Door nietigheid van een of meerdere bepalingen wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast.

Datum: 29-10-2014